Jeugdreclasseringstrajecten; regio

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

Regio's Perioden Totaal jeugdreclasseringstrajecten Jeugdreclasseringstrajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Nieuwe trajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Herhaald beroep (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 0 tot 3 maanden (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 3 tot 6 maanden (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 6 tot 12 maanden (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 1 tot 2 jaar (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 2 jaar of langer (aantal)
Nederland 2023* 11.065 6.115 5.600 515 5.800 1.870 1.165 995 1.355 415
Noord-Nederland (LD) 2023* 1.180 630 575 55 585 185 115 90 155 40
Oost-Nederland (LD) 2023* 2.230 1.250 1.195 55 1.140 395 215 170 285 75
West-Nederland (LD) 2023* 5.760 3.190 2.835 355 3.070 1.000 595 585 680 210
Zuid-Nederland (LD) 2023* 1.895 1.040 995 45 1.005 285 240 155 235 85
Groningen (PV) 2023* 510 285 265 15 270 95 55 40 65 20
Fryslân (PV) 2023* 370 185 155 30 185 55 45 25 50 10
Drenthe (PV) 2023* 300 160 155 10 130 35 20 25 40 10
Overijssel (PV) 2023* 805 465 455 10 410 150 70 70 100 25
Flevoland (PV) 2023* 440 260 230 25 230 80 50 35 50 10
Gelderland (PV) 2023* 985 525 510 15 500 170 95 65 135 40
Utrecht (PV) 2023* 605 335 305 30 340 95 90 55 75 25
Noord-Holland (PV) 2023* 1.755 975 880 95 930 285 165 215 190 75
Zuid-Holland (PV) 2023* 3.190 1.785 1.570 215 1.705 605 320 290 390 100
Zeeland (PV) 2023* 205 95 80 15 95 15 20 20 30 10
Noord-Brabant (PV) 2023* 1.185 635 605 30 595 160 140 95 145 55
Limburg (PV) 2023* 715 405 390 15 410 130 105 60 90 30
Achterhoek (JZ) 2023* 115 65 60 . 60 25 10 10 15 .
Alkmaar (Noord-Kennemerland) (JZ) 2023* 125 80 70 . 60 20 15 10 10 .
Amsterdam-Amstelland (JZ) 2023* 940 490 435 55 490 130 55 135 115 50
Centraal Gelderland (JZ) 2023* 340 175 170 . 175 55 30 25 45 20
Drenthe (JZ) 2023* 300 160 155 10 130 35 20 25 40 10
Eemland (JZ) 2023* 135 60 60 . 75 10 15 15 25 10
Flevoland (JZ) 2023* 440 260 230 25 230 80 50 35 50 10
Food Valley (JZ) 2023* 90 45 40 . 50 10 15 10 15 .
Friesland (Fryslân) (JZ) 2023* 370 185 155 30 185 55 45 25 50 10
Gooi en Vechtstreek (JZ) 2023* 85 45 45 . 45 20 10 10 . .
Groningen (JZ) 2023* 510 285 265 15 270 95 55 40 65 20
Haaglanden (JZ) 2023* 955 515 455 60 510 190 80 105 110 25
Haarlemmermeer (JZ) 2023* 100 65 65 . 60 25 15 10 . .
Holland Rijnland (JZ) 2023* 215 105 95 10 115 30 20 20 35 10
IJmond (Midden Kennemerland) (JZ) 2023* 65 45 40 10 35 20 . . . .
IJsselland (JZ) 2023* 335 200 200 . 180 75 25 20 40 15
Kop van Noord-Holland (JZ) 2023* 80 35 30 . 40 10 10 . 15 .
Lekstroom (JZ) 2023* 85 45 40 . 45 15 15 . . .
Midden-Brabant (JZ) 2023* 260 155 145 . 135 40 30 25 30 10
Midden Holland (JZ) 2023* 125 85 70 10 65 25 15 . 20 .
Midden IJssel / Oost Veluwe (JZ) 2023* 135 75 70 . 70 25 15 10 15 .
Midden-Limburg Oost (JZ) 2023* 90 55 55 . 55 20 15 . 15 .
Midden-Limburg West (JZ) 2023* 30 15 15 . 15 . . . . .
Noord-Limburg (JZ) 2023* 155 80 80 . 90 20 20 20 20 .
Noordoost Brabant (JZ) 2023* 295 165 160 . 145 45 35 15 40 10
Noord-Veluwe (JZ) 2023* 60 35 35 . 30 15 . . 10 .
Rijk van Nijmegen (JZ) 2023* 200 115 110 . 110 40 25 10 25 10
Rijnmond (JZ) 2023* 1.690 985 865 120 910 330 200 140 185 55
Rivierenland (JZ) 2023* 65 30 30 . 25 . . . 15 .
Twente (JZ) 2023* 470 265 255 10 235 75 40 45 60 10
Utrecht Stad (JZ) 2023* 230 135 125 15 125 45 35 20 20 .
Utrecht West (JZ) 2023* 65 45 40 . 40 15 10 . 10 .
West Brabant Oost (JZ) 2023* 160 80 70 . 70 15 15 10 20 .
West Brabant West (JZ) 2023* 125 50 50 . 70 10 20 10 25 10
West Friesland (JZ) 2023* 80 40 40 . 45 15 10 10 10 .
Zaanstreek-Waterland (JZ) 2023* 180 110 95 10 100 30 30 25 15 .
Zeeland (JZ) 2023* 205 95 80 15 95 15 20 20 30 10
Zuid-Holland Zuid (JZ) 2023* 200 100 85 15 100 25 10 20 40 10
Zuid Kennemerland (JZ) 2023* 105 65 60 . 55 15 20 . 10 .
Zuid-Limburg (JZ) 2023* 435 250 240 10 245 85 60 35 50 20
Zuidoost-Brabant (JZ) 2023* 345 180 175 10 175 50 40 35 30 20
Zuidoost Utrecht (JZ) 2023* 65 40 35 . 40 10 10 . 10 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over trajecten jeugdreclassering (toezicht en begeleiding, individuele trajectbegeleiding + overig) naar regio van de verantwoordelijke gemeente. Ook staan er cijfers in over het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de begonnen trajecten zijn nieuwe trajecten en herhaald beroep weergegeven. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 31 oktober 2023:
De jeugdregio's zijn nu alfabetisch gesorteerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdreclasseringstrajecten
Jeugdreclassering is een combinatie van toezicht en begeleiding voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Bij jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar kan ook het jeugdstrafrecht toegepast worden op grond van het adolescentenstrafrecht, indien het ontwikkelingsniveau van de dader daartoe aanleiding geeft. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of het openbaar ministerie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.
Een jeugdreclasseringstraject is een periode waarin een bepaalde jeugdreclasseringsmaatregel wordt uitgevoerd. Wanneer een jongere meerdere vormen van jeugdreclassering ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdreclasseringstrajecten
Begonnen trajecten
Totaal begonnen trajecten
Nieuwe trajecten
Een jeugdreclasseringsmaatregel wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).
Herhaald beroep
Een jeugdreclasseringsmaatregel wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).
Beëindigde trajecten
Totaal beëindigde trajecten
Duur beëindigde trajecten
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden
1 tot 2 jaar
2 jaar of langer