Jeugdreclasseringstrajecten; regio

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

Regio's Perioden Totaal jeugdreclasseringstrajecten Jeugdreclasseringstrajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Nieuwe trajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Herhaald beroep (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 0 tot 3 maanden (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 3 tot 6 maanden (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 6 tot 12 maanden (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 1 tot 2 jaar (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 2 jaar of langer (aantal)
Nederland 2022* 10.365 5.380 4.870 505 5.405 1.510 1.185 950 1.265 495
Noord-Nederland (LD) 2022* 1.110 545 500 45 565 155 115 80 160 50
Oost-Nederland (LD) 2022* 2.030 1.030 970 60 1.040 310 195 160 270 100
West-Nederland (LD) 2022* 5.395 2.845 2.530 315 2.835 760 635 585 600 255
Zuid-Nederland (LD) 2022* 1.835 960 870 85 970 285 240 125 230 85
Groningen (PV) 2022* 475 245 235 10 250 80 60 20 70 20
Fryslân (PV) 2022* 360 200 170 25 175 50 35 40 35 15
Drenthe (PV) 2022* 270 105 95 10 135 20 25 20 55 15
Overijssel (PV) 2022* 705 370 355 15 365 115 70 60 90 30
Flevoland (PV) 2022* 415 235 210 20 230 75 55 30 55 15
Gelderland (PV) 2022* 910 425 400 25 445 120 75 70 125 55
Utrecht (PV) 2022* 585 315 280 35 310 90 80 50 70 20
Noord-Holland (PV) 2022* 1.645 895 800 95 880 235 170 215 180 80
Zuid-Holland (PV) 2022* 2.950 1.530 1.360 170 1.540 420 365 290 330 140
Zeeland (PV) 2022* 205 100 90 15 105 15 20 30 25 10
Noord-Brabant (PV) 2022* 1.155 580 535 45 605 165 150 75 150 65
Limburg (PV) 2022* 680 375 335 45 365 120 90 50 85 25
Groningen (JZ) 2022* 475 245 235 10 250 80 60 20 70 20
Friesland (Fryslân) (JZ) 2022* 360 200 170 25 175 50 35 40 35 15
Kop van Noord-Holland (JZ) 2022* 85 55 55 . 40 20 10 10 . .
Drenthe (JZ) 2022* 270 105 95 10 135 20 25 20 55 15
West Friesland (JZ) 2022* 70 40 35 . 35 10 10 . . .
Alkmaar (Noord-Kennemerland) (JZ) 2022* 115 55 50 . 65 15 20 15 15 .
IJsselland (JZ) 2022* 285 150 145 . 145 50 25 20 35 15
Flevoland (JZ) 2022* 415 235 210 20 230 75 55 30 55 15
Zaanstreek-Waterland (JZ) 2022* 165 90 75 15 95 20 25 20 20 .
IJmond (Midden Kennemerland) (JZ) 2022* 50 25 25 . 35 . 10 . 10 .
Zuid Kennemerland (JZ) 2022* 90 45 45 . 55 15 10 10 15 .
Noord-Veluwe (JZ) 2022* 60 30 30 . 30 10 . . . .
Amsterdam-Amstelland (JZ) 2022* 900 485 425 60 455 120 60 135 95 50
Twente (JZ) 2022* 420 220 210 10 220 65 40 40 55 15
Haarlemmermeer (JZ) 2022* 90 50 45 . 55 10 20 10 . .
Gooi en Vechtstreek (JZ) 2022* 85 55 50 . 45 15 10 10 10 .
Midden IJssel / Oost Veluwe (JZ) 2022* 135 60 50 . 75 15 10 . 30 10
Holland Rijnland (JZ) 2022* 245 125 110 10 130 30 30 35 20 10
Utrecht West (JZ) 2022* 45 30 25 . 20 . . . . .
Eemland (JZ) 2022* 125 55 45 10 55 15 . 15 15 .
Food Valley (JZ) 2022* 95 45 40 . 45 15 . 10 10 .
Utrecht Stad (JZ) 2022* 240 140 120 20 135 40 40 20 25 10
Zuidoost Utrecht (JZ) 2022* 65 35 35 . 40 15 10 . . .
Haaglanden (JZ) 2022* 955 530 475 55 515 170 110 100 90 45
Achterhoek (JZ) 2022* 120 65 65 . 60 25 . 10 15 .
Lekstroom (JZ) 2022* 75 40 35 . 40 10 15 . 10 .
Midden Holland (JZ) 2022* 100 45 40 . 60 15 10 10 20 .
Arnhem (JZ) 2022* 300 140 130 10 135 35 30 20 35 15
Rijnmond (JZ) 2022* 1.465 760 670 95 765 190 195 145 165 70
Rivierenland (JZ) 2022* 65 30 30 . 30 . . . . .
Zuid-Holland Zuid (JZ) 2022* 180 75 65 10 75 10 15 . 30 10
Nijmegen (JZ) 2022* 175 75 75 . 90 20 10 10 30 15
Noordoost Brabant (JZ) 2022* 250 135 125 10 120 35 35 15 25 10
West Brabant Oost (JZ) 2022* 170 80 75 . 90 25 20 10 25 10
Midden-Brabant (JZ) 2022* 245 125 120 . 135 35 30 10 45 15
West Brabant West (JZ) 2022* 145 65 60 . 70 15 25 15 15 .
Noord-Limburg (JZ) 2022* 150 75 65 10 80 15 20 15 25 .
Zeeland (JZ) 2022* 205 100 90 15 105 15 20 30 25 10
Zuidoost-Brabant (JZ) 2022* 350 175 160 20 190 55 40 25 40 25
Zuid-Limburg (JZ) 2022* 420 240 215 30 230 85 50 30 50 10
Midden-Limburg Oost (JZ) 2022* 75 40 35 . 35 15 15 . . .
Midden-Limburg West (JZ) 2022* 30 20 20 . 15 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over trajecten jeugdreclassering (toezicht en begeleiding, individuele trajectbegeleiding + overig) naar regio van de verantwoordelijke gemeente. Ook staan er cijfers in over het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de begonnen trajecten zijn nieuwe trajecten en herhaald beroep weergegeven. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2023:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 zijn toegevoegd.
- De nader voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn bijgesteld.
- Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele ‘reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject’, zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de getallen per regio/gemeente over 2021 in deze tabel. De landelijke uitkomsten zijn ongewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het eerste halfjaar van 2023 worden eind oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdreclasseringstrajecten
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. Bij de vraag tot welke leeftijd de begeleiding kan doorlopen, is de leeftijd ten tijde van het plegen van het delict leidend. Wordt b.v. het delict gepleegd als de dader 22 jaar is, dan kunnen toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering afhankelijk van de duur van de proeftijd (meestal 2 jaar, kan met 1 jaar worden verlengd) doorlopen tot na het 23ste jaar.

Een jeugdreclasseringstraject is een periode waarin een bepaalde jeugdreclasseringsmaatregel wordt uitgevoerd. Wanneer een jongere meerdere vormen van jeugdreclassering ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.
Jeugdreclasseringstrajecten
Begonnen trajecten
Totaal begonnen trajecten
Nieuwe trajecten
Een jeugdreclasseringsmaatregel wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).
Herhaald beroep
Een jeugdreclasseringsmaatregel wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).
Beëindigde trajecten
Totaal beëindigde trajecten
Duur beëindigde trajecten
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden
1 tot 2 jaar
2 jaar of langer