Jeugdbeschermingstrajecten; regio

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

Regio's Perioden Voogdij Voogdij (aantal) Voogdij Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Voogdij naar pleegouder (aantal) Voogdij Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Voogdij naar contactpersoon (aantal)
Nederland 2022 1e halfjaar** 10.375 20 .
Noord-Nederland (LD) 2022 1e halfjaar** 1.520 . .
Oost-Nederland (LD) 2022 1e halfjaar** 2.490 . .
West-Nederland (LD) 2022 1e halfjaar** 4.405 15 .
Zuid-Nederland (LD) 2022 1e halfjaar** 1.955 . .
Groningen (PV) 2022 1e halfjaar** 585 . .
Fryslân (PV) 2022 1e halfjaar** 580 . .
Drenthe (PV) 2022 1e halfjaar** 355 . .
Overijssel (PV) 2022 1e halfjaar** 900 . .
Flevoland (PV) 2022 1e halfjaar** 365 . .
Gelderland (PV) 2022 1e halfjaar** 1.225 . .
Utrecht (PV) 2022 1e halfjaar** 655 . .
Noord-Holland (PV) 2022 1e halfjaar** 1.330 . .
Zuid-Holland (PV) 2022 1e halfjaar** 2.135 10 .
Zeeland (PV) 2022 1e halfjaar** 290 . .
Noord-Brabant (PV) 2022 1e halfjaar** 1.310 . .
Limburg (PV) 2022 1e halfjaar** 650 . .
Oost-Groningen (CR) 2022 1e halfjaar** 220 . .
Delfzijl en omgeving (CR) 2022 1e halfjaar** 55 . .
Overig Groningen (CR) 2022 1e halfjaar** 305 . .
Noord-Friesland (CR) 2022 1e halfjaar** 310 . .
Zuidwest-Friesland (CR) 2022 1e halfjaar** 115 . .
Zuidoost-Friesland (CR) 2022 1e halfjaar** 155 . .
Noord-Drenthe (CR) 2022 1e halfjaar** 115 . .
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 1e halfjaar** 145 . .
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 1e halfjaar** 95 . .
Noord-Overijssel (CR) 2022 1e halfjaar** 265 . .
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 1e halfjaar** 95 . .
Twente (CR) 2022 1e halfjaar** 540 . .
Veluwe (CR) 2022 1e halfjaar** 445 . .
Achterhoek (CR) 2022 1e halfjaar** 235 . .
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 1e halfjaar** 410 . .
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 1e halfjaar** 135 . .
Utrecht (CR) 2022 1e halfjaar** 655 . .
Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e halfjaar** 265 . .
Alkmaar en omgeving (CR) 2022 1e halfjaar** 120 . .
IJmond (CR) 2022 1e halfjaar** 105 . .
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 1e halfjaar** 60 . .
Zaanstreek (CR) 2022 1e halfjaar** 90 . .
Groot-Amsterdam (CR) 2022 1e halfjaar** 615 . .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 1e halfjaar** 75 . .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 1e halfjaar** 130 . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 1e halfjaar** 435 . .
Delft en Westland (CR) 2022 1e halfjaar** 65 . .
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 1e halfjaar** 235 . .
Groot-Rijnmond (CR) 2022 1e halfjaar** 1.010 . .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 1e halfjaar** 265 . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 1e halfjaar** 65 . .
Overig Zeeland (CR) 2022 1e halfjaar** 220 . .
West-Noord-Brabant (CR) 2022 1e halfjaar** 325 . .
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 1e halfjaar** 300 . .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 1e halfjaar** 340 . .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 1e halfjaar** 340 . .
Noord-Limburg (CR) 2022 1e halfjaar** 150 . .
Midden-Limburg (CR) 2022 1e halfjaar** 135 . .
Zuid-Limburg (CR) 2022 1e halfjaar** 365 . .
Flevoland (CR) 2022 1e halfjaar** 365 . .
Aa en Hunze 2022 1e halfjaar** 20 . .
Aalburg 2022 1e halfjaar** . . .
Aalsmeer 2022 1e halfjaar** 10 . .
Aalten 2022 1e halfjaar** . . .
Achtkarspelen 2022 1e halfjaar** 20 . .
Alblasserdam 2022 1e halfjaar** 10 . .
Albrandswaard 2022 1e halfjaar** 10 . .
Alkmaar 2022 1e halfjaar** 50 . .
Almelo 2022 1e halfjaar** 110 . .
Almere 2022 1e halfjaar** 145 . .
Alphen aan den Rijn 2022 1e halfjaar** 45 . .
Alphen-Chaam 2022 1e halfjaar** . . .
Altena 2022 1e halfjaar** 25 . .
Ameland 2022 1e halfjaar** . . .
Amersfoort 2022 1e halfjaar** 95 . .
Amstelveen 2022 1e halfjaar** 20 . .
Amsterdam 2022 1e halfjaar** 450 . .
Apeldoorn 2022 1e halfjaar** 125 . .
Appingedam 2022 1e halfjaar** . . .
Arnhem 2022 1e halfjaar** 115 . .
Assen 2022 1e halfjaar** 50 . .
Asten 2022 1e halfjaar** . . .
Baarle-Nassau 2022 1e halfjaar** . . .
Baarn 2022 1e halfjaar** 15 . .
Barendrecht 2022 1e halfjaar** 10 . .
Barneveld 2022 1e halfjaar** 60 . .
Bedum 2022 1e halfjaar** . . .
Beek (L.) 2022 1e halfjaar** . . .
Beekdaelen 2022 1e halfjaar** 10 . .
Beemster 2022 1e halfjaar** . . .
Beesel 2022 1e halfjaar** . . .
Bellingwedde 2022 1e halfjaar** . . .
Berg en Dal 2022 1e halfjaar** 15 . .
Bergeijk 2022 1e halfjaar** 10 . .
Bergen (L.) 2022 1e halfjaar** . . .
Bergen (NH.) 2022 1e halfjaar** 10 . .
Bergen op Zoom 2022 1e halfjaar** 45 . .
Berkelland 2022 1e halfjaar** 30 . .
Bernheze 2022 1e halfjaar** 10 . .
Best 2022 1e halfjaar** 15 . .
Beuningen 2022 1e halfjaar** . . .
Beverwijk 2022 1e halfjaar** 25 . .
het Bildt 2022 1e halfjaar** . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over trajecten jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) naar (regio van) de verantwoordelijke gemeente. Ook staan er cijfers in over het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij begonnen trajecten zijn nieuwe trajecten en herhaald beroep weergegeven. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022:
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Uit nagekomen respons is gebleken dat lokaal de voorlopige cijfers over jeugdbescherming, zoals die op 31 oktober zijn gepubliceerd, veel te laag zijn. Daarom is besloten om al tussentijds nader voorlopige cijfers te publiceren en daarmee niet te wachten tot eind april 2023, het eerstvolgende reguliere publicatiemoment waarop de voorlopige cijfers zouden worden vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
- De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het tweede halfjaar van 2022 worden in april 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Voogdij
Bij voogdij is het gezag van ouders beëindigd en overgedragen aan een instelling of pleegouder als voogd. De maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis.
Voogdij
Beëindigde trajecten
Reden beëindigde trajecten
Voogdij naar pleegouder
Voogdij naar contactpersoon
De Gecertificeerde Instelling oefent niet langer de voogdij uit.