Jeugdbeschermingstrajecten; regio

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

Regio's Perioden Voogdij Voogdij (aantal) Voogdij Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Voogdij naar pleegouder (aantal) Voogdij Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Voogdij naar contactpersoon (aantal)
Nederland 2023* 10.355 95 15
Noord-Nederland (LD) 2023* 1.495 15 .
Oost-Nederland (LD) 2023* 2.480 10 .
West-Nederland (LD) 2023* 4.415 55 10
Zuid-Nederland (LD) 2023* 1.965 15 .
Groningen (PV) 2023* 590 . .
Fryslân (PV) 2023* 555 . .
Drenthe (PV) 2023* 350 . .
Overijssel (PV) 2023* 905 . .
Flevoland (PV) 2023* 375 . .
Gelderland (PV) 2023* 1.195 . .
Utrecht (PV) 2023* 655 . .
Noord-Holland (PV) 2023* 1.305 . .
Zuid-Holland (PV) 2023* 2.185 45 .
Zeeland (PV) 2023* 270 . .
Noord-Brabant (PV) 2023* 1.320 . .
Limburg (PV) 2023* 645 10 .
Oost-Groningen (CR) 2023* 225 . .
Delfzijl en omgeving (CR) 2023* 55 . .
Overig Groningen (CR) 2023* 310 . .
Noord-Friesland (CR) 2023* 310 . .
Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 95 . .
Zuidoost-Friesland (CR) 2023* 150 . .
Noord-Drenthe (CR) 2023* 95 . .
Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* 155 . .
Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 100 . .
Noord-Overijssel (CR) 2023* 270 . .
Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* 120 . .
Twente (CR) 2023* 520 . .
Veluwe (CR) 2023* 400 . .
Achterhoek (CR) 2023* 220 . .
Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 450 . .
Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 120 . .
Utrecht (CR) 2023* 655 . .
Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 245 . .
Alkmaar en omgeving (CR) 2023* 120 . .
IJmond (CR) 2023* 100 . .
Agglomeratie Haarlem (CR) 2023* 60 . .
Zaanstreek (CR) 2023* 75 . .
Groot-Amsterdam (CR) 2023* 635 . .
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023* 70 . .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023* 120 . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023* 460 . .
Delft en Westland (CR) 2023* 60 . .
Oost-Zuid-Holland (CR) 2023* 215 . .
Groot-Rijnmond (CR) 2023* 1.085 25 .
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023* 240 . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023* 85 . .
Overig Zeeland (CR) 2023* 190 . .
West-Noord-Brabant (CR) 2023* 330 . .
Midden-Noord-Brabant (CR) 2023* 290 . .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 345 . .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 355 . .
Noord-Limburg (CR) 2023* 150 . .
Midden-Limburg (CR) 2023* 125 . .
Zuid-Limburg (CR) 2023* 370 . .
Flevoland (CR) 2023* 375 . .
Aa en Hunze 2023* 15 . .
Aalburg 2023* . . .
Aalsmeer 2023* 10 . .
Aalten 2023* . . .
Achtkarspelen 2023* 20 . .
Alblasserdam 2023* . . .
Albrandswaard 2023* 10 . .
Alkmaar 2023* 60 . .
Almelo 2023* 115 . .
Almere 2023* 170 . .
Alphen aan den Rijn 2023* 45 . .
Alphen-Chaam 2023* . . .
Altena 2023* 20 . .
Ameland 2023* . . .
Amersfoort 2023* 100 . .
Amstelveen 2023* 20 . .
Amsterdam 2023* 450 . .
Apeldoorn 2023* 130 . .
Appingedam 2023* . . .
Arnhem 2023* 135 . .
Assen 2023* 40 . .
Asten 2023* . . .
Baarle-Nassau 2023* . . .
Baarn 2023* 15 . .
Barendrecht 2023* 15 . .
Barneveld 2023* 50 . .
Bedum 2023* . . .
Beek (L.) 2023* . . .
Beekdaelen 2023* . . .
Beemster 2023* . . .
Beesel 2023* 10 . .
Bellingwedde 2023* . . .
Berg en Dal 2023* 20 . .
Bergeijk 2023* 10 . .
Bergen (L.) 2023* . . .
Bergen (NH.) 2023* 10 . .
Bergen op Zoom 2023* 40 . .
Berkelland 2023* 30 . .
Bernheze 2023* 10 . .
Best 2023* 10 . .
Beuningen 2023* . . .
Beverwijk 2023* 25 . .
het Bildt 2023* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over trajecten jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) naar (regio van) de verantwoordelijke gemeente. Ook staan er cijfers in over het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij begonnen trajecten zijn nieuwe trajecten en herhaald beroep weergegeven. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 31 oktober 2023:
De gemeenten 'Buitenland', 'Niet-gemeentelijk ingedeeld' en 'Gemeenten; niet in te delen' waren onterecht meegenomen in de tabel en zijn nu verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Voogdij
Bij een voogdijmaatregel wordt het gezag over een minderjarige door de rechter toegewezen aan een Gecertificeerde Instelling. Dit kan zijn na een gezagsbeëindigende maatregel of bij kinderen van wie de ouders zijn overleden (waarbij er geen voogd is vastgelegd in het gezagsregister of testament of deze persoon de voogdij niet accepteert). De gezagsbeëindigende maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder ook in de toekomst niet in staat geacht wordt om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen of als de ouder het gezag misbruikt. In veel gevallen is er al een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing geweest voordat er een gezagsbeëindigende maatregel wordt uitgesproken door de rechter. De gezagsbeëindigende maatregel is in principe een definitieve maatregel die geldt tot het kind 18 jaar is.
Het betreft alleen gevallen waarbij de voogdij wordt uitgevoerd door de Gecertificeerde Instelling zelf, waarbij het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. Situaties waarbij een pleegouder (pleegoudervoogd) of iemand anders die sterk betrokken is bij het kind (burgervoogd), de voogdij overneemt van de Gecertificeerde Instelling, vallen hierbuiten.

Voorlopige voogdij
Er is sprake van voorlopige voogdij bij een acute situatie die bedreigend is voor het kind. Het gezag over het kind komt bij de Gecertificeerde Instelling te liggen. De voorlopige voogdij gaat vrijwel altijd gepaard met de (tijdelijke) schorsing van het gezag van de ouder(s).

De voorlopige voogdij duurt maximaal drie maanden. Als binnen die drie maanden een verzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingediend om blijvend in het gezag te voorzien, kan de voorlopige voogdij voortduren tot er een einduitspraak is.

Tijdelijke voogdij
Er is sprake van tijdelijke voogdij als de gezaghebbende ouder het gezag tijdelijk niet zelf kan uitoefenen. Bijvoorbeeld als ouders minderjarig zijn, langdurig in het buitenland verblijven of een ouder onder curatele is gesteld en er geen andere ouder is die het gezag kan uitoefenen. De tijdelijke voogdij duurt voort totdat de rechtbank het gezag van de ouder, op diens verzoek, heeft hersteld.
Voogdij
Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Beëindigde trajecten
Reden beëindigde trajecten
Voogdij naar pleegouder
Voogdij naar contactpersoon
De Gecertificeerde Instelling oefent niet langer de voogdij uit.