Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over 31 december 2019 zijn voorlopig. De cijfers over 30 juni 2019 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over 30 juni 2020 worden alle cijfers over 2019 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2020:
- De voorlopige cijfers over 31 december 2019 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 30 juni 2019 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.
- De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'leeftijd' is voor de leeftijdsklasse '4-12 jaar' nogmaals aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 30 juni 2020 worden eind oktober 2020 gepubliceerd.

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jeugdhulp in naturaTotaal jeugdhulp in natura (aantal) Jeugdhulp in naturaJeugdhulp zonder verblijfTotaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jeugdhulp in naturaJeugdhulp zonder verblijfUitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamTotaal niet uitgevoerd (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamAmbulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamDaghulp op locatie van de aanbieder (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamJeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) Jeugdhulp in naturaJeugdhulp met verblijfTotaal jeugdhulp met verblijf (aantal) Jeugdhulp in naturaJeugdhulp met verblijfPleegzorg (aantal) Jeugdhulp in naturaJeugdhulp met verblijfGezinsgericht (aantal) Jeugdhulp in naturaJeugdhulp met verblijfGesloten plaatsing (aantal) Jeugdhulp in naturaJeugdhulp met verblijfAnder verblijf bij jeugdhulpaanbieder (aantal) JeugdbeschermingTotaal jeugdbescherming (aantal) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingTotaal ondertoezichtstelling (aantal) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingOndertoezichtstelling (aantal) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingVoorlopige ondertoezichtstelling (aantal) JeugdbeschermingVoogdijTotaal voogdij (aantal) JeugdbeschermingVoogdijReguliere voogdij (aantal) JeugdbeschermingVoogdijVoorlopige voogdij (aantal) JeugdbeschermingVoogdijTijdelijke voogdij (aantal) JeugdreclasseringTotaal jeugdreclassering (aantal) JeugdreclasseringToezicht en begeleiding: gedwongen kader (aantal) JeugdreclasseringToezicht en begeleiding: vrijwillig (aantal) JeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding HardeKern (aantal) JeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding Criem (aantal) JeugdreclasseringScholings- en trainingsprogramma (aantal) JeugdreclasseringGedragsbeïnvloedende maatregel (aantal) JeugdreclasseringVoorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31 december 2019* 306.135 293.840 274.180 48.810 240.295 192.795 19.960 50.595 32.110 17.825 3.790 950 10.600 32.105 22.030 21.610 425 10.085 9.855 125 110 5.905 5.160 610 120 45 . 10 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2019* 14.435 13.140 11.765 3.945 8.530 4.240 1.910 3.535 1.790 1.465 125 10 225 3.275 2.680 2.565 120 595 545 45 .
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2019* 127.790 122.910 113.975 17.940 102.280 85.350 6.215 20.015 15.400 7.050 2.030 855 6.105 14.320 8.875 8.725 155 5.445 5.335 50 65 2.895 2.435 375 75 35 . . .
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2019* 20.450 18.320 15.060 3.660 11.740 9.190 610 2.440 3.970 1.820 355 40 1.805 3.010 2.725 235 45 15 . 10 .
Mannen Totaal 31 december 2019* 175.265 167.770 157.530 28.010 138.995 110.075 13.630 30.795 17.285 8.880 2.190 530 6.275 16.955 11.760 11.555 205 5.205 5.080 70 55 4.860 4.220 510 120 45 . 10 .
Mannen 0 tot 4 jaar 31 december 2019* 8.375 7.695 6.990 2.275 5.180 2.555 1.335 2.090 920 740 65 . 125 1.695 1.395 1.335 60 300 275 25 .
Mannen 12 tot 18 jaar 31 december 2019* 68.320 65.250 60.540 9.885 54.250 44.445 3.840 11.700 8.240 3.480 1.135 465 3.505 7.635 4.800 4.725 75 2.840 2.775 25 35 2.405 2.005 315 75 35 . . .
Mannen 18 tot 23 jaar 31 december 2019* 10.730 9.005 7.350 1.705 5.825 4.290 360 1.440 2.010 835 190 25 985 2.455 2.215 195 45 10 . . .
Vrouwen Totaal 31 december 2019* 130.870 126.070 116.650 20.800 101.300 82.720 6.330 19.800 14.825 8.945 1.600 420 4.330 15.150 10.270 10.055 220 4.880 4.775 55 50 1.045 940 100 . . . . .
Vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2019* 6.060 5.445 4.770 1.670 3.350 1.685 575 1.445 870 725 60 . 100 1.580 1.285 1.230 60 290 265 25 .
Vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2019* 59.470 57.655 53.435 8.050 48.030 40.905 2.375 8.315 7.160 3.570 895 390 2.600 6.685 4.080 4.000 80 2.610 2.555 25 30 490 430 60 . . . . .
Vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2019* 9.725 9.315 7.710 1.955 5.920 4.900 245 995 1.960 990 170 15 815 555 510 40 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens