Trajecten jeugdzorg in natura; duur, (jeugdzorg)regio, peildatum, 2015-2017

Trajecten jeugdzorg in natura; duur, (jeugdzorg)regio, peildatum, 2015-2017

Duur van de trajecten Regio's Perioden Totaal jeugdzorgtrajecten (aantal) Jeugdhulptrajecten Totaal jeugdhulphulptrajecten (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp met verblijf Gezinsgericht (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp met verblijf Gesloten plaatsing (aantal) Jeugdhulptrajecten Jeugdhulp met verblijf Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Totaal jeugdbeschermingstrajecten (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Ondertoezichtstelling Totaal ondertoezichtstelling (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Ondertoezichtstelling Voorlopige ondertoezichtstelling (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Totaal voogdij (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Reguliere voogdij (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Voorlopige voogdij (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Tijdelijke voogdij (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Totaal jeugdreclasseringstrajecten (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Toezicht en begeleiding: gedwongen kader (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Toezicht en begeleiding: vrijwillig (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Individuele trajectbegeleiding HardeKern (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Individuele trajectbegeleiding Criem (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Scholings- en trainingsprogramma (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Gedragsbeïnvloedende maatregel (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (aantal)
Totaal alle trajecten Nederland 31 december 2017 372.445 335.170 296.840 48.610 248.225 193.045 19.315 35.865 38.330 18.885 3.670 1.315 14.455 30.785 20.705 20.380 325 10.080 9.935 105 40 6.490 5.595 720 115 50 . 10 .
Totaal alle trajecten Noord-Nederland (LD) 31 december 2017 46.530 42.200 36.960 2.180 34.785 29.070 1.540 4.175 5.240 2.685 575 150 1.830 3.615 2.270 2.235 30 1.350 1.335 10 . 715 590 105 15 . . . .
Totaal alle trajecten Oost-Nederland (LD) 31 december 2017 78.500 69.965 60.245 2.840 57.405 42.725 5.975 8.710 9.720 4.040 975 305 4.400 7.195 4.740 4.655 85 2.455 2.435 15 . 1.340 1.170 135 20 15 . . .
Totaal alle trajecten West-Nederland (LD) 31 december 2017 170.045 153.025 136.835 36.960 99.875 78.855 7.240 13.780 16.190 8.815 1.430 610 5.330 13.760 9.510 9.365 145 4.250 4.175 50 25 3.260 2.860 320 50 15 . . .
Totaal alle trajecten Zuid-Nederland (LD) 31 december 2017 77.370 69.980 62.800 6.635 56.165 42.395 4.560 9.205 7.180 3.340 690 250 2.895 6.210 4.185 4.120 60 2.025 1.990 30 10 1.180 975 160 30 15 . . .
Totaal alle trajecten Groningen (PV) 31 december 2017 16.805 15.295 13.175 145 13.035 10.575 390 2.070 2.120 950 260 40 865 1.195 725 715 10 470 465 . . 315 250 55 10 . . . .
Totaal alle trajecten Friesland (PV) 31 december 2017 15.345 13.570 11.735 1.110 10.620 8.385 735 1.505 1.840 1.130 200 90 420 1.580 1.050 1.035 15 530 525 . . 190 160 30 . . . . .
Totaal alle trajecten Drenthe (PV) 31 december 2017 14.380 13.335 12.050 925 11.130 10.110 415 600 1.280 600 120 20 545 840 495 490 . 345 340 . . 210 180 20 . . . . .
Totaal alle trajecten Overijssel (PV) 31 december 2017 25.220 22.210 19.060 410 18.650 14.030 2.075 2.550 3.150 1.440 380 80 1.250 2.570 1.830 1.795 35 740 735 . . 440 385 45 . . . . .
Totaal alle trajecten Flevoland (PV) 31 december 2017 9.650 8.560 6.515 95 6.420 4.895 720 805 2.050 710 60 65 1.220 940 595 575 20 350 345 . . 150 125 15 . . . . .
Totaal alle trajecten Gelderland (PV) 31 december 2017 43.630 39.195 34.670 2.335 32.335 23.800 3.180 5.350 4.525 1.895 535 160 1.935 3.680 2.315 2.285 30 1.365 1.355 10 . 750 655 75 10 10 . . .
Totaal alle trajecten Utrecht (PV) 31 december 2017 27.455 25.030 22.805 6.490 16.320 12.605 1.830 1.885 2.225 1.280 170 130 645 2.045 1.395 1.365 30 650 645 . . 380 315 25 30 10 . . .
Totaal alle trajecten Noord-Holland (PV) 31 december 2017 48.740 43.690 38.595 7.535 31.060 24.175 2.525 4.360 5.095 2.850 380 225 1.640 4.035 2.805 2.790 10 1.230 1.220 . . 1.015 935 70 . . . . .
Totaal alle trajecten Zuid-Holland (PV) 31 december 2017 86.120 77.445 69.735 22.710 47.025 38.455 2.155 6.415 7.710 4.070 820 225 2.595 6.925 4.845 4.740 105 2.080 2.025 35 20 1.750 1.505 220 20 . . . .
Totaal alle trajecten Zeeland (PV) 31 december 2017 7.725 6.855 5.695 225 5.475 3.620 730 1.120 1.160 615 65 30 445 760 470 470 . 290 285 . . 115 105 . . . . . .
Totaal alle trajecten Noord-Brabant (PV) 31 december 2017 49.635 44.980 40.065 3.915 36.155 27.365 2.815 5.975 4.910 2.170 555 135 2.050 3.940 2.495 2.455 40 1.445 1.425 20 . 715 585 115 10 . . . .
Totaal alle trajecten Limburg (PV) 31 december 2017 27.730 25.000 22.735 2.725 20.010 15.030 1.750 3.230 2.265 1.170 135 115 845 2.270 1.690 1.665 20 580 565 . 10 460 390 45 15 10 . . .
Totaal alle trajecten Amsterdam (AR) 31 december 2017 18.685 16.840 14.990 6.350 8.640 5.980 820 1.840 1.855 1.135 85 85 545 1.280 860 860 . 420 420 . . 560 530 25 . . . . .
Totaal alle trajecten Noord-Holland (AR) 31 december 2017 26.325 23.500 20.620 975 19.645 16.320 1.215 2.110 2.880 1.560 250 125 945 2.415 1.690 1.685 . 725 715 . . 410 365 45 . . . . .
Totaal alle trajecten Gelderland (AR) 31 december 2017 43.630 39.195 34.670 2.335 32.335 23.800 3.180 5.350 4.525 1.895 535 160 1.935 3.680 2.315 2.285 30 1.365 1.355 10 . 750 655 75 10 10 . . .
Totaal alle trajecten Midden-Nederland (AR) 31 december 2017 40.840 36.940 32.300 6.790 25.510 19.370 3.040 3.095 4.640 2.145 270 210 2.020 3.325 2.240 2.190 50 1.085 1.080 . . 570 480 40 35 10 . . .
Totaal alle trajecten Noord-Nederland (AR) 31 december 2017 46.530 42.200 36.960 2.180 34.785 29.070 1.540 4.175 5.240 2.685 575 150 1.830 3.615 2.270 2.235 30 1.350 1.335 10 . 715 590 105 15 . . . .
Totaal alle trajecten Overijssel (AR) 31 december 2017 25.220 22.210 19.060 410 18.650 14.030 2.075 2.550 3.150 1.440 380 80 1.250 2.570 1.830 1.795 35 740 735 . . 440 385 45 . . . . .
Totaal alle trajecten Den Haag (AR) 31 december 2017 43.795 40.125 36.525 8.925 27.600 22.340 1.175 4.085 3.595 1.765 360 120 1.355 2.910 2.035 2.000 30 880 860 15 . 760 700 45 . . . . .
Totaal alle trajecten Rotterdam (AR) 31 december 2017 42.330 37.320 33.210 13.785 19.425 16.115 980 2.330 4.110 2.305 460 105 1.240 4.015 2.810 2.740 75 1.205 1.165 20 20 995 805 175 10 . . . .
Totaal alle trajecten Limburg (AR) 31 december 2017 27.730 25.000 22.735 2.725 20.010 15.030 1.750 3.230 2.265 1.170 135 115 845 2.270 1.690 1.665 20 580 565 . 10 460 390 45 15 10 . . .
Totaal alle trajecten Oost-Brabant (AR) 31 december 2017 27.720 25.180 22.555 2.385 20.170 14.890 1.810 3.470 2.625 1.035 470 85 1.035 2.200 1.500 1.480 15 700 690 10 . 340 280 50 . . . . .
Totaal alle trajecten Zeeland-West-Brabant (AR) 31 december 2017 29.645 26.655 23.210 1.750 21.460 16.100 1.735 3.625 3.445 1.750 155 80 1.465 2.500 1.465 1.440 25 1.030 1.015 15 . 490 410 70 10 . . . .
Totaal alle trajecten Groningen (JZ) 31 december 2017 16.805 15.295 13.175 145 13.035 10.575 390 2.070 2.120 950 260 40 865 1.195 725 715 10 470 465 . . 315 250 55 10 . . . .
Totaal alle trajecten Friesland (Fryslân) (JZ) 31 december 2017 15.345 13.570 11.735 1.110 10.620 8.385 735 1.505 1.840 1.130 200 90 420 1.580 1.050 1.035 15 530 525 . . 190 160 30 . . . . .
Totaal alle trajecten Kop van Noord-Holland (JZ) 31 december 2017 3.290 2.870 2.470 70 2.400 1.995 180 220 400 225 35 10 135 380 265 265 . 115 115 . . 40 40 . . . . . .
Totaal alle trajecten Drenthe (JZ) 31 december 2017 14.380 13.335 12.050 925 11.130 10.110 415 600 1.280 600 120 20 545 840 495 490 . 345 340 . . 210 180 20 . . . . .
Totaal alle trajecten West Friesland (JZ) 31 december 2017 5.510 5.065 4.555 555 4.000 3.290 290 425 510 250 45 20 195 385 250 245 . 135 135 . . 65 55 10 . . . . .
Totaal alle trajecten Alkmaar (Noord-Kennemerland) (JZ) 31 december 2017 5.015 4.445 3.905 65 3.835 3.260 200 375 540 270 40 40 190 500 350 345 . 150 145 . . 70 60 10 . . . . .
Totaal alle trajecten IJsselland (JZ) 31 december 2017 12.240 11.010 9.620 90 9.530 7.805 705 1.015 1.390 660 135 30 565 1.070 720 710 10 350 345 . . 160 145 15 . . . . .
Totaal alle trajecten Flevoland (JZ) 31 december 2017 9.650 8.560 6.515 95 6.420 4.895 720 805 2.050 710 60 65 1.220 940 595 575 20 350 345 . . 150 125 15 . . . . .
Totaal alle trajecten Zaanstreek-Waterland (JZ) 31 december 2017 4.420 3.910 3.355 125 3.230 2.630 215 390 555 330 25 30 165 420 300 300 . 120 120 . . 95 90 . . . . . .
Totaal alle trajecten IJmond (Midden Kennemerland) (JZ) 31 december 2017 2.430 2.095 1.800 45 1.755 1.485 75 195 300 175 25 . 90 295 215 215 . 80 80 . . 40 40 . . . . . .
Totaal alle trajecten Zuid Kennemerland (JZ) 31 december 2017 3.085 2.745 2.425 75 2.350 2.020 105 225 320 160 55 15 95 275 215 215 . 60 60 . . 65 55 10 . . . . .
Totaal alle trajecten Noord-Veluwe (JZ) 31 december 2017 3.885 3.495 3.080 260 2.820 2.255 310 255 415 210 45 15 150 345 170 170 . 170 170 . . 50 40 . . . . . .
Totaal alle trajecten Amsterdam-Amstelland (JZ) 31 december 2017 18.685 16.840 14.990 6.350 8.640 5.980 820 1.840 1.855 1.135 85 85 545 1.280 860 860 . 420 420 . . 560 530 25 . . . . .
Totaal alle trajecten Twente (JZ) 31 december 2017 12.980 11.200 9.440 320 9.120 6.220 1.365 1.535 1.755 780 245 50 685 1.500 1.110 1.085 25 395 390 . . 280 245 30 . . . . .
Totaal alle trajecten Haarlemmermeer (JZ) 31 december 2017 2.565 2.370 2.115 40 2.075 1.640 150 280 255 150 20 . 80 165 95 95 . 65 65 . . 35 30 . . . . . .
Totaal alle trajecten Gooi en Vechtstreek (JZ) 31 december 2017 3.180 2.855 2.535 170 2.365 1.615 410 340 320 130 35 15 140 290 220 215 . 70 70 . . 30 30 . . . . . .
Totaal alle trajecten Midden IJssel / Oost Veluwe (JZ) 31 december 2017 7.780 6.900 6.000 285 5.710 4.135 495 1.080 900 370 90 40 400 760 475 460 10 285 285 . . 120 105 10 . . . . .
Totaal alle trajecten Holland Rijnland (JZ) 31 december 2017 13.415 12.615 11.710 4.330 7.380 5.910 610 860 910 360 165 25 360 650 455 450 . 190 190 . . 150 140 . . . . . .
Totaal alle trajecten Utrecht West (JZ) 31 december 2017 3.375 3.055 2.780 300 2.480 2.015 215 245 275 180 15 15 70 270 185 180 . 90 85 . . 45 40 . . . . . .
Totaal alle trajecten Eemland (JZ) 31 december 2017 6.770 6.180 5.530 645 4.885 3.935 510 440 650 345 65 45 190 510 335 330 . 175 175 . . 80 65 . 10 . . . .
Totaal alle trajecten Food Valley (JZ) 31 december 2017 6.825 6.120 5.260 540 4.715 3.575 625 520 860 380 115 35 330 610 325 325 . 285 285 . . 95 85 . . . . . .
Totaal alle trajecten Utrecht Stad (JZ) 31 december 2017 8.795 8.145 7.685 4.560 3.130 2.405 285 440 455 290 30 25 110 505 400 380 20 110 105 . . 145 115 10 15 . . . .
Totaal alle trajecten Zuidoost Utrecht (JZ) 31 december 2017 3.530 3.135 2.755 450 2.305 1.715 295 295 380 190 25 20 145 355 215 215 . 140 140 . . 40 35 . . . . . .
Totaal alle trajecten Haaglanden (JZ) 31 december 2017 25.555 23.255 21.210 4.570 16.645 13.845 295 2.505 2.040 1.095 150 80 715 1.765 1.260 1.235 25 505 490 15 . 535 495 30 . . . . .
Totaal alle trajecten Achterhoek (JZ) 31 december 2017 6.465 5.820 5.150 475 4.675 2.955 555 1.165 670 280 90 30 270 550 320 320 . 225 225 . . 90 70 20 . . . . .
Totaal alle trajecten Lekstroom (JZ) 31 december 2017 3.415 3.080 2.780 95 2.690 1.885 465 340 295 165 25 20 90 275 185 185 . 90 90 . . 60 45 . . . . . .
Totaal alle trajecten Midden Holland (JZ) 31 december 2017 4.825 4.255 3.605 30 3.575 2.585 270 720 650 305 45 15 280 495 315 315 . 180 180 . . 75 70 . . . . . .
Totaal alle trajecten Arnhem (JZ) 31 december 2017 10.485 9.505 8.520 300 8.220 6.435 510 1.275 980 430 100 40 410 755 505 500 . 250 250 . . 230 200 25 . . . . .
Totaal alle trajecten Rijnmond (JZ) 31 december 2017 29.675 25.805 22.940 9.465 13.475 11.210 645 1.620 2.870 1.700 135 85 945 3.025 2.205 2.140 70 820 785 15 20 840 680 150 . . . . .
Totaal alle trajecten Rivierenland (JZ) 31 december 2017 4.785 4.355 4.040 670 3.370 2.595 370 405 315 165 30 . 120 355 250 240 . 110 105 . . 75 65 . . . . . .
Totaal alle trajecten Zuid-Holland Zuid (JZ) 31 december 2017 12.655 11.515 10.270 4.320 5.950 4.905 335 710 1.245 605 325 20 295 985 605 600 . 385 380 . . 150 125 20 . . . . .
Totaal alle trajecten Nijmegen (JZ) 31 december 2017 5.635 5.025 4.430 285 4.145 2.830 455 860 600 190 85 10 310 485 385 380 . 100 100 . . 120 110 10 . . . . .
Totaal alle trajecten Noordoost Brabant (JZ) 31 december 2017 12.270 10.960 9.885 1.635 8.250 5.925 635 1.685 1.075 465 175 35 400 1.145 795 790 . 350 345 . . 165 135 25 . . . . .
Totaal alle trajecten West Brabant Oost (JZ) 31 december 2017 6.775 6.200 5.505 735 4.765 3.850 285 635 700 295 45 15 340 475 270 265 . 205 195 . . 100 75 20 . . . . .
Totaal alle trajecten Midden-Brabant (JZ) 31 december 2017 8.420 7.470 6.520 55 6.465 4.980 330 1.155 950 525 25 15 385 770 450 440 . 320 320 . . 180 145 25 . . . . .
Totaal alle trajecten West Brabant West (JZ) 31 december 2017 7.415 6.760 6.070 735 5.335 4.045 440 850 685 345 20 20 300 545 310 300 10 235 235 . . 110 95 15 . . . . .
Totaal alle trajecten Noord-Limburg (JZ) 31 december 2017 6.310 5.580 5.060 165 4.900 3.665 595 640 515 255 40 40 185 610 440 440 . 170 160 . . 120 105 . . . . . .
Totaal alle trajecten Zeeland (JZ) 31 december 2017 7.725 6.855 5.695 225 5.475 3.620 730 1.120 1.160 615 65 30 445 760 470 470 . 290 285 . . 115 105 . . . . . .
Totaal alle trajecten Zuidoost-Brabant (JZ) 31 december 2017 14.755 13.590 12.085 750 11.335 8.565 1.125 1.645 1.505 540 290 50 620 1.005 665 655 10 340 330 10 . 165 135 25 . . . . .
Totaal alle trajecten Zuid-Limburg (JZ) 31 december 2017 14.205 12.705 11.380 95 11.285 8.525 725 2.030 1.325 690 60 55 520 1.235 960 945 20 275 265 . . 260 215 30 10 . . . .
Totaal alle trajecten Midden-Limburg Oost (JZ) 31 december 2017 4.065 3.735 3.480 1.385 2.095 1.540 230 325 255 145 10 20 85 275 200 200 . 75 75 . . 55 45 . . . . . .
Totaal alle trajecten Midden-Limburg West (JZ) 31 december 2017 3.050 2.885 2.725 1.075 1.650 1.230 195 225 160 80 25 . 45 145 85 85 . 60 60 . . 25 20 . . . . . .
0 tot 3 maanden Nederland 31 december 2017 53.900 49.645 46.240 7.785 38.455 29.830 2.010 6.615 3.405 900 385 380 1.740 2.825 2.395 2.080 310 430 385 45 . 1.430 1.005 320 55 40 . . .
0 tot 3 maanden Noord-Nederland (LD) 31 december 2017 5.295 4.920 4.520 310 4.210 3.275 200 735 400 115 70 50 165 230 175 140 30 60 50 . . 140 95 35 10 . . . .
0 tot 3 maanden Oost-Nederland (LD) 31 december 2017 10.905 10.015 9.155 420 8.735 6.770 490 1.475 855 185 95 80 500 600 495 415 85 100 95 . . 290 205 60 10 15 . . .
0 tot 3 maanden West-Nederland (LD) 31 december 2017 26.165 24.040 22.545 5.925 16.620 12.890 790 2.940 1.495 465 140 170 720 1.400 1.240 1.100 135 165 145 20 . 725 540 145 20 15 . . .
0 tot 3 maanden Zuid-Nederland (LD) 31 december 2017 11.540 10.670 10.015 1.125 8.890 6.895 535 1.465 655 140 80 80 355 595 485 425 60 110 95 15 . 270 165 80 20 10 . . .
0 tot 3 maanden Groningen (PV) 31 december 2017 1.840 1.700 1.545 20 1.520 1.190 55 275 155 30 25 20 80 80 55 45 10 20 20 . . 65 40 20 . . . . .
0 tot 3 maanden Friesland (PV) 31 december 2017 1.970 1.835 1.675 135 1.545 1.100 90 350 155 60 20 25 50 95 75 60 15 20 20 . . 40 30 10 . . . . .
0 tot 3 maanden Drenthe (PV) 31 december 2017 1.485 1.390 1.300 155 1.145 980 55 110 90 20 25 10 35 60 45 35 . 15 15 . . 35 25 . . . . . .
0 tot 3 maanden Overijssel (PV) 31 december 2017 3.280 2.955 2.675 80 2.595 1.910 190 490 280 75 25 20 160 230 190 155 35 40 40 . . 95 65 20 . . . . .
0 tot 3 maanden Flevoland (PV) 31 december 2017 1.385 1.260 1.050 20 1.035 860 40 135 210 35 . 10 160 90 75 60 20 15 10 . . 40 25 10 . . . . .
0 tot 3 maanden Gelderland (PV) 31 december 2017 6.235 5.800 5.430 320 5.105 4.000 255 850 370 80 65 45 180 280 230 200 30 50 45 . . 160 115 30 . 10 . . .
0 tot 3 maanden Utrecht (PV) 31 december 2017 4.700 4.395 4.195 1.205 2.990 2.480 155 355 200 65 10 30 90 215 190 165 30 25 20 . . 90 60 15 10 . . . .
0 tot 3 maanden Noord-Holland (PV) 31 december 2017 7.220 6.630 6.145 990 5.160 3.880 255 1.020 480 185 35 60 200 390 335 325 10 55 55 . . 200 170 25 . . . . .
0 tot 3 maanden Zuid-Holland (PV) 31 december 2017 13.135 12.005 11.280 3.655 7.625 5.860 335 1.430 725 180 85 75 385 720 650 555 95 70 60 10 . 410 290 105 10 . . . .
0 tot 3 maanden Zeeland (PV) 31 december 2017 1.110 1.015 930 80 845 665 45 140 90 30 . 10 40 75 55 55 . 15 10 . . 20 15 . . . . . .
0 tot 3 maanden Noord-Brabant (PV) 31 december 2017 8.050 7.450 7.000 775 6.225 4.960 290 975 450 85 70 50 250 425 340 300 40 85 70 10 . 175 105 55 10 . . . .
0 tot 3 maanden Limburg (PV) 31 december 2017 3.490 3.220 3.015 350 2.665 1.935 245 490 200 55 10 30 105 170 145 125 20 25 20 . . 100 60 25 . . . . .
0 tot 3 maanden Amsterdam (AR) 31 december 2017 2.820 2.600 2.445 885 1.560 905 105 555 155 75 . 10 60 110 80 80 . 30 30 . . 110 100 10 . . . . .
0 tot 3 maanden Noord-Holland (AR) 31 december 2017 3.790 3.470 3.170 70 3.100 2.565 120 415 300 100 25 45 125 240 220 210 . 25 25 . . 80 65 15 . . . . .
0 tot 3 maanden Gelderland (AR) 31 december 2017 6.235 5.800 5.430 320 5.105 4.000 255 850 370 80 65 45 180 280 230 200 30 50 45 . . 160 115 30 . 10 . . .
0 tot 3 maanden Midden-Nederland (AR) 31 december 2017 6.695 6.215 5.775 1.255 4.525 3.755 225 540 435 110 15 45 270 340 305 255 50 35 35 . . 135 95 20 15 . . . .
0 tot 3 maanden Noord-Nederland (AR) 31 december 2017 5.295 4.920 4.520 310 4.210 3.275 200 735 400 115 70 50 165 230 175 140 30 60 50 . . 140 95 35 10 . . . .
0 tot 3 maanden Overijssel (AR) 31 december 2017 3.280 2.955 2.675 80 2.595 1.910 190 490 280 75 25 20 160 230 190 155 35 40 40 . . 95 65 20 . . . . .
0 tot 3 maanden Den Haag (AR) 31 december 2017 6.380 5.925 5.615 1.145 4.465 3.405 190 870 310 75 35 35 165 270 245 215 30 25 25 . . 185 145 30 . . . . .
0 tot 3 maanden Rotterdam (AR) 31 december 2017 6.760 6.080 5.665 2.505 3.160 2.460 145 555 415 105 55 35 220 450 410 340 65 45 35 . . 230 145 75 . . . . .
0 tot 3 maanden Limburg (AR) 31 december 2017 3.490 3.220 3.015 350 2.665 1.935 245 490 200 55 10 30 105 170 145 125 20 25 20 . . 100 60 25 . . . . .
0 tot 3 maanden Oost-Brabant (AR) 31 december 2017 4.480 4.150 3.875 610 3.265 2.475 195 595 270 50 60 30 130 255 205 190 15 50 45 . . 80 45 25 . . . . .
0 tot 3 maanden Zeeland-West-Brabant (AR) 31 december 2017 4.675 4.320 4.050 245 3.805 3.150 135 520 270 65 10 30 165 240 190 165 25 50 40 10 . 115 75 30 . . . . .
0 tot 3 maanden Groningen (JZ) 31 december 2017 1.840 1.700 1.545 20 1.520 1.190 55 275 155 30 25 20 80 80 55 45 10 20 20 . . 65 40 20 . . . . .
0 tot 3 maanden Friesland (Fryslân) (JZ) 31 december 2017 1.970 1.835 1.675 135 1.545 1.100 90 350 155 60 20 25 50 95 75 60 15 20 20 . . 40 30 10 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jeugdzorgtrajecten die jongeren op peildatum ontvangen. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de duur van het traject en de regio waarin de verantwoordelijke gemeente ligt volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2017 op peildatum

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Nieuwe cijfers worden niet meer toegevoegd wegens stopzetting van deze tabel.

Wijzigingen per 7 november 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 30 april 2018:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 23 juni 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio's zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel is stopgezet vanwege de geringe meerwaarde ten opzichte van de andere tabellen over Beleidsinformatie Jeugd, en in het bijzonder ten opzichte van de tabel 'Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum'.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdzorgtrajecten
Een jeugdzorgtraject is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.
Jeugdhulptrajecten
Een jeugdhulptraject is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Totaal jeugdhulphulptrajecten
Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp. Het gaat hier om de jeugdhulp die de teams zelfs verleend hebben. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Het totaal van ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder, daghulp op locatie van de aanbieder en jeugdhulp in het netwerk van de jongere. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.

Het betreft hier het totaal van jeugdhulp zonder verblijf, exclusief de hulp geboden door wijk- of buurtteams.
Totaal niet uitgevoerd
Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteams
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe één (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Daghulp op locatie van de aanbieder
Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele uren tot 24 uur per dag. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
Pleegzorg
Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Gezinsgericht
Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Gesloten plaatsing
De jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen). PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder
De jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.
Jeugdbeschermingstrajecten
Een jeugdbeschermingstraject is een periode waarin een jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd. Wanneer een jongere meerdere vormen van jeugdbescherming ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
Totaal jeugdbeschermingstrajecten
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Totaal ondertoezichtstelling
Totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling.
Ondertoezichtstelling
Voorlopige ondertoezichtstelling
Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing verzoeken. Ouders en kind worden door de gezinsvoogd begeleid.

De maatregel duurt ten hoogste drie maanden. Tijdens de voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek voort.
Voogdij
Bij voogdij is het gezag van ouders beëindigd en overgedragen aan een instelling of pleegouder als voogd. De maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis.
Totaal voogdij
Het totaal van reguliere voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Bij voorlopige voogdij wordt door de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overgedragen aan een Gecertificeerde Instelling omdat er sprake is van een crisissituatie in het ouderlijk gezin. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van de minderjarige.

De duur van voorlopige voogdij kan variëren van één dag (bijvoorbeeld bij een noodzakelijke medische ingreep) tot enkele jaren.
Tijdelijke voogdij
Tijdelijke voogdij is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig verblijven in het buitenland of als de ouders zijn overleden.
Jeugdreclasseringstrajecten
Een jeugdreclasseringstraject is een periode waarin een jeugdreclasseringsmaatregel wordt uitgevoerd. Wanneer een jongere meerdere vormen van jeugdreclassering ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

Bij de vraag tot welke leeftijd de begeleiding kan doorlopen, is de leeftijd ten tijde van het plegen van het delict leidend. Wordt b.v. het delict gepleegd als de dader 22 jaar is, dan kunnen toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering afhankelijk van de duur van de proeftijd (meestal 2 jaar, kan met 1 jaar worden verlengd) doorlopen tot na het 23ste jaar.
Totaal jeugdreclasseringstrajecten
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader
Verplichte maatregel van jeugdreclassering met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Deze maatregel wordt opgelegd door de kinderrechter. De maatregel kan bijvoorbeeld worden opgelegd tijdens of na een taakstraf, bij een voorwaardelijke invrijheidstelling of na een strafrechtelijke interventie (‘nazorg’). De proeftijd voor minderjarigen is gesteld op twee jaar en de jeugdreclasseringsmaatregel wordt dan ook veelal voor de duur van die twee jaar opgelegd. Verlenging met één jaar is mogelijk.
Toezicht en begeleiding: vrijwillig
Vrijwillige maatregel van jeugdreclassering. Als de jongere en de ouders bereid zijn mee te werken, kan de jeugdreclassering hulpverlening in het vrijwillig kader opstarten met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

De jongere heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de vrijwillige maatregel T&B in afwachting van de zitting in het geval van een voorlopige hechtenis, tijdens of na detentie of een PIJ-maatregel (in beide gevallen: plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)). De maatregel kan worden aangevraagd door de Raad van de Kinderbescherming of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan eenmaal verlengd worden met zes maanden. Formeel is deze reclasseringsmaatregel vrijwillig, maar de begeleiding door de jeugdreclasseerder is niet vrijblijvend. Bij onttrekking aan de begeleiding kan dit leiden tot een zwaardere reactie.
Individuele trajectbegeleiding HardeKern
De Individuele trajectbegeleiding Harde Kern is een intensief begeleidingstraject voor jongeren met een structureel crimineel gedrag. ITB Harde Kern is een alternatief voor detentie. Als de jongere niet wil deelnemen aan dit traject of als de jongere zich in dit traject niet aan de afspraken houdt, dan volgt alsnog onvoorwaardelijke detentie.

ITB Harde Kern kan worden gezien als een extramurale vorm van detentie. De jongere krijgt een strikt dagrooster, waar hij of zij zich van minuut tot minuut aan moet houden. Daarop wordt streng gecontroleerd. De jeugdreclassering werkt in deze maatregel intensief samen met de politie in een duidelijk omschreven taak- en rolverdeling. Daarnaast werkt de Jeugdreclassering ook intensief samen met gezin, school, vriendenkring en werkplek van de jongere en zet zich in om deze als steun voor de jongere te activeren. Binnen de maatregel kunnen ook programma’s worden opgelegd zoals agressietraining, sociale vaardigheidstraining en een leer- en werktraject.

ITB Harde Kern wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan met 6 maanden worden verlengd. Na ITB Harde Kern krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Individuele trajectbegeleiding Criem
De individuele trajectbegeleiding CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden) is een individueel begeleidingstraject voor jongeren van allochtone afkomst die één of meer meerdere lichte delicten hebben gepleegd. Deze vorm van begeleiding wordt toegepast als een gebrekkige integratie van de jongere en / of diens ouders mogelijke factor is voor het plegen van criminaliteit. ITB Criem wordt gezien als preventief traject met als doel het bevorderen van de integratie, om te voorkomen dat de jongere terugvalt in crimineel gedrag. Wanneer de jongere zich niet aan de afspraken houdt, kan de kinderrechter alsnog detentie opleggen.

ITB CRIEM wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan met drie maanden worden verlengd. NA ITB CRIEM krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Scholings- en trainingsprogramma
Scholing- en trainingsprogramma is een maatregel voor jongeren die een groot deel van hun detentiestraf hebben uitgezeten. De jongere krijgt dan begeleiding gedurende het proefverlof, met als doel re-integratie en resocialisatie in de maatschappij. Gedurende het Scholings- en trainingsprogramma woont de jongere bij ouders of verzorgers thuis, of zelfstandig onder begeleiding.

Aanvragen voor de deelname aan een scholings- en trainingsprogramma worden door de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting schriftelijk ingediend bij de minister.
De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan eenmaal verlengd worden met drie maanden.
Gedragsbeïnvloedende maatregel
De gedragsbeïnvloedende maatregel is een zeer strenge maatregel, bedoeld voor veelplegers en harde kern jongeren, maar ook voor first offenders die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd. De maatregel heeft tot doel het gedrag van de jongere in positieve zin te beïnvloeden (bijvoorbeeld door jeugd-ggz of jeugd-verslavingszorg) om recidive te voorkomen en herintegratie in de samenleving mogelijk te maken. De maatregel richt zich, meer dan reguliere jeugdreclassering, ook op de omgeving van de jongere, zoals ouders, broers en zussen.

De maatregel kan worden opgelegd door de rechter en duurt minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden. De maatregel kan eenmaal worden verlengd voor ten hoogste dezelfde tijd als waarvoor zij in eerste instantie was opgelegd.
Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel

Door de gecertificeerde instellingen uitgevoerde maatregelen met als doel de voorbereiding en de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel; het betreft een haalbaarheidsonderzoek.