Financiële instellingen; balans 1998-2016

Bewerk tabel

Deze tabel bevat de balansgegevens van de financiële instellingen. Het maakt het mogelijk om de institutionele beleggers te vergelijken met de andere groepen van financiële instellingen. Dat zijn de monetaire financiële instellingen, de financiële instellingen binnen concernverband en de overige financiële instellingen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1998 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten voor 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Financiële instellingen; balans 1998-2016

Financiële instellingen Perioden ActivaTotaal activa (mln euro) ActivaMonetair goud (mln euro) ActivaSDR's (mln euro) ActivaChartaal geld en girale deposito's (mln euro) ActivaOverige deposito's (mln euro) ActivaKortlopende schuldbewijzen (mln euro) ActivaLanglopende schuldbewijzen (mln euro) ActivaKortlopende leningen (mln euro) ActivaLanglopende leningen (mln euro) ActivaHypotheken (mln euro) ActivaAandelen en deelnemingen (mln euro) ActivaVerzekerings-, pensioenregelingen (mln euro) ActivaFinanciële derivaten (mln euro) ActivaTransitorische posten (mln euro) ActivaDirect vastgoed (mln euro) ActivaOverige activa (mln euro) PassivaTotaal passiva (mln euro) PassivaSDR's (mln euro) PassivaChartaal geld (mln euro) PassivaGirale deposito's (mln euro) PassivaSpaartegoeden (mln euro) PassivaOverige deposito's (mln euro) PassivaKortlopende schuldbewijzen (mln euro) PassivaLanglopende schuldbewijzen (mln euro) PassivaKortlopende leningen (mln euro) PassivaLanglopende leningen (mln euro) PassivaAandelen en deelnemingen (mln euro) PassivaVerzekerings-, pensioenregelingen (mln euro) PassivaFinanciële derivaten (mln euro) PassivaTransitorische posten (mln euro) PassivaVermogenssaldo (mln euro)
Totaal financiële instellingen 2014 9.648.665 19.450 5.448 253.482 560.147 42.636 1.136.150 1.001.701 2.138.929 . 4.148.365 32.427 124.606 139.264 45.615 445 9.648.665 5.769 54.053 581.247 344.578 568.237 97.002 1.277.780 675.641 783.386 3.489.513 1.449.560 41.081 232.704 48.114
Totaal financiële instellingen 2015 9.962.370 19.164 6.002 326.726 596.228 34.567 1.172.588 975.669 2.159.364 . 4.373.990 31.654 87.138 131.839 47.018 423 9.962.370 6.158 57.295 670.894 350.569 600.478 96.438 1.247.254 629.322 855.033 3.682.182 1.509.809 24.387 217.028 15.523
Totaal financiële instellingen 2016* 10.446.142 21.622 5.718 355.882 652.028 44.234 1.228.403 951.857 2.226.653 . 4.637.888 26.563 103.727 142.207 48.999 361 10.446.142 6.167 59.534 758.109 355.464 634.450 100.928 1.250.154 651.395 855.102 3.921.261 1.648.471 31.247 198.879 -25.019
Institutionele beleggers 2014 2.482.132 26.031 9.897 7.942 732.904 52.739 116.936 . 1.342.493 30.539 79.252 41.792 41.228 379 2.482.132 413 3.488 47.023 14.056 778.755 1.449.560 1.145 95.287 92.405
Institutionele beleggers 2015 2.493.255 25.151 8.423 8.866 751.646 45.665 127.855 . 1.364.508 30.103 51.749 36.255 42.684 350 2.493.255 41 1.336 39.727 12.937 796.017 1.509.809 399 83.692 49.297
Institutionele beleggers 2016* 2.687.787 26.464 10.632 13.052 778.583 49.377 140.968 . 1.503.195 25.427 52.711 42.198 44.900 280 2.687.787 41 1.393 44.198 13.405 866.870 1.648.471 324 71.334 41.751
Monetaire financiële instellingen 2014 2.294.354 19.450 5.448 93.783 344.682 15.701 363.223 420.840 960.956 . 82.863 553 -23.263 5.665 4.387 66 2.294.354 5.769 54.053 581.247 344.578 568.237 74.177 462.281 0 56.021 121.742 9.703 30.468 -13.922
Monetaire financiële instellingen 2015 2.434.522 19.164 6.002 162.616 391.481 11.791 374.304 395.723 988.338 . 87.499 257 -14.143 7.083 4.334 73 2.434.522 6.158 57.295 670.894 350.569 600.478 66.407 470.728 0 53.581 129.114 7.418 27.489 -5.609
Monetaire financiële instellingen 2016* 2.548.570 21.622 5.718 194.804 435.813 13.769 399.146 389.739 1.004.465 . 85.948 0 -13.518 6.884 4.099 81 2.548.570 6.167 59.534 758.109 355.464 634.450 62.232 464.667 0 51.510 131.827 6.792 19.214 -1.396
Fin. instellingen binnen concernverband 2014 3.921.815 49.509 36.780 12.368 8.131 448.762 738.868 . 2.511.056 0 78.601 37.740 . . 3.921.815 21.018 476.138 482.408 493.045 2.450.122 21.465 71.643 -94.024
Fin. instellingen binnen concernverband 2015 4.139.539 48.814 26.624 10.771 10.875 469.193 761.320 . 2.720.116 0 53.083 38.743 . . 4.139.539 28.613 482.145 459.139 571.748 2.606.358 7.489 78.706 -94.659
Fin. instellingen binnen concernverband 2016* 4.317.318 55.142 28.333 11.438 11.429 444.558 824.677 . 2.839.747 0 60.856 41.138 . . 4.317.318 37.039 511.352 484.049 570.886 2.763.961 11.491 76.906 -138.366
Ov. fin. intermediairs en hulpbedrijven 2014 950.364 84.159 168.788 6.625 31.892 79.360 322.169 . 211.953 1.335 -9.984 54.067 . . 950.364 1.394 335.873 146.210 220.264 138.894 0 8.768 35.306 63.655
Ov. fin. intermediairs en hulpbedrijven 2015 895.054 90.145 169.700 3.139 35.763 65.088 281.851 . 201.867 1.294 -3.551 49.758 . . 895.054 1.377 293.045 130.456 216.767 150.693 0 9.081 27.141 66.494
Ov. fin. intermediairs en hulpbedrijven 2016* 892.467 79.472 177.250 5.975 39.245 68.183 256.543 . 208.998 1.136 3.678 51.987 . . 892.467 1.616 272.742 123.148 219.301 158.603 0 12.640 31.425 72.992
Bron: CBS.
Verklaring van tekens