Inkomensverdeling van huishoudens; nr, 2005-2014

Deze tabel geeft een beschrijving van de inkomensverdeling van de sector huishoudens in de nationale rekeningen naar verschillende huishoudensgroepen. De huishoudens worden onderscheiden naar de voornaamste bron van inkomen, woonsituatie, samenstelling van het huishouden, leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner en 20%-inkomensgroepen.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2005-2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Inkomensverdeling van huishoudens; nr, 2005-2014

Huishoudens kenmerken Perioden Totaal bedragBruto alternatief beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragMiddelenTotaal (mln euro) Totaal bedragBestedingenTotaal (mln euro) Totaal bedragCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) Gemiddeld bedragBruto alternatief beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragMiddelenTotaal (1 000 euro) Gemiddeld bedragBestedingenTotaal (1 000 euro) Gemiddeld bedragCorrectie mutaties in pensioenrechten (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBruto alternatief beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragMiddelenTotaal (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBestedingenTotaal (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragCorrectie mutaties in pensioenrechten (1 000 euro) Aandeel van het alt. beschikbaar inkomenBruto exploitatieoverschot (%) Aandeel van het alt. beschikbaar inkomenMiddelenTotaal (%) Aandeel van het alt. beschikbaar inkomenBestedingenTotaal (%)
Totaal 2014 438.726 631.632 253.516 24.313 55,7 80,2 32,2 3,1 40,6 58,5 23,5 2,3 1,1 144,0 57,8
Gest. besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep 2014 47.627 56.081 10.522 288 30,2 35,6 6,7 0,2 24,5 28,9 5,4 0,1 0,5 117,8 22,1
Gest. besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep 2014 67.900 83.290 18.968 199 43,1 52,9 12,0 0,1 33,5 41,1 9,4 0,1 0,6 122,7 27,9
Gest. besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep 2014 80.917 110.233 35.905 2.669 51,4 70,0 22,8 1,7 37,0 50,4 16,4 1,2 1,0 136,2 44,4
Gest. besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep 2014 98.334 146.284 59.272 7.079 62,4 92,9 37,6 4,5 42,9 63,8 25,8 3,1 1,2 148,8 60,3
Gest. besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep 2014 143.947 235.744 128.849 14.078 91,4 149,7 81,8 8,9 61,4 100,5 54,9 6,0 1,5 163,8 89,5
Eenpersoonshuishouden: man 2014 37.587 61.432 28.898 2.266 28,3 46,3 21,8 1,7 28,3 46,3 21,8 1,7 1,0 163,4 76,9
Eenpersoonshuishouden: vrouw 2014 50.120 65.057 17.080 -2.907 33,8 43,9 11,5 -2,0 33,8 43,9 11,5 -2,0 0,7 129,8 34,1
Eenouderhuishouden 2014 29.907 39.386 11.846 1.301 56,2 74,0 22,2 2,4 38,3 50,4 15,2 1,7 0,7 131,7 39,6
Paar: met kind(eren) 2014 174.630 246.847 104.658 21.885 87,3 123,4 52,3 10,9 46,6 65,9 27,9 5,8 1,1 141,4 59,9
Paar: zonder kind 2014 126.337 193.124 83.361 1.291 58,1 88,8 38,3 0,6 42,4 64,8 28,0 0,4 1,4 152,9 66,0
Overige huishoudens 2014 20.145 25.787 7.673 476 56,3 72,0 21,4 1,3 41,9 53,7 16,0 1,0 0,3 128,0 38,1
Inkomstenbron: eigen onderneming 2014 86.467 77.177 41.071 4.007 90,0 80,3 42,8 4,2 57,6 51,4 27,4 2,7 1,1 89,3 47,5
Inkomstenbron: uit arbeid 2014 221.252 383.509 169.721 39.257 57,4 99,5 44,0 10,2 39,3 68,2 30,2 7,0 1,2 173,3 76,7
Uitkering ouderdom/nabestaanden 2014 94.287 125.945 33.958 -19.610 45,8 61,1 16,5 -9,5 38,4 51,4 13,8 -8,0 1,1 133,6 36,0
Overig uitkeringen en overdrachtsinkomen 2014 36.720 45.001 8.767 660 36,7 45,0 8,8 0,7 30,1 36,9 7,2 0,5 0,3 122,6 23,9
Hoofdkostwinner: tot 35 jaar 2014 62.482 86.919 31.045 8.164 40,8 56,7 20,3 5,3 32,2 44,8 16,0 4,2 0,7 139,1 49,7
Hoofdkostwinner: 35 tot 50 jaar 2014 140.882 201.568 85.495 17.967 67,4 96,5 40,9 8,6 43,1 61,7 26,2 5,5 1,1 143,1 60,7
Hoofdkostwinner: 50 tot 65 jaar 2014 131.824 208.715 99.266 14.838 61,6 97,6 46,4 6,9 43,3 68,5 32,6 4,9 1,2 158,3 75,3
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2014 103.538 134.430 37.711 -16.656 49,0 63,6 17,8 -7,9 40,7 52,9 14,8 -6,6 1,1 129,8 36,4
Woningbezit: eigen woning 2014 301.589 452.602 203.500 20.982 68,4 102,6 46,1 4,8 46,0 69,0 31,0 3,2 1,5 150,1 67,5
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2014 44.783 50.884 7.573 203 36,3 41,3 6,1 0,2 29,6 33,7 5,0 0,1 0,0 113,6 16,9
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2014 92.354 128.146 42.442 3.128 41,4 57,5 19,0 1,4 33,9 47,0 15,6 1,1 0,1 138,8 46,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens