Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR, 2005-2014

Deze tabel geeft een beschrijving van transacties van inkomens, bestedingen, besparingen en vermogens van de sector huishoudens in de nationale rekeningen naar verschillende huishoudensgroepen. De huishoudens worden onderscheiden naar de voornaamste bron van inkomen, woonsituatie, samenstelling van het huishouden, leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner en 20%-inkomensgroepen.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2005 tot en met 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR, 2005-2014

Huishoudens kenmerken Perioden Totaal bedragInkomensBruto exploitatieoverschot (mln euro) Totaal bedragInkomensBruto gemengd inkomen (mln euro) Totaal bedragInkomensBeloning van werknemers (mln euro) Totaal bedragInkomensBruto beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragInkomensSociale overdrachten in natura (mln euro) Totaal bedragInkomensBruto alternatief beschikbaar inkomen (mln euro) Totaal bedragBestedingenConsumptieve bestedingen (mln euro) Totaal bedragBestedingenWerkelijke individuele bestedingen (mln euro) Totaal bedragVermogensVermogenssaldo (mln euro) VermogensVorderingenTotaal (mln euro) VermogensSchuldenTotaal (mln euro) VermogensNiet-financiële activaTotaal (mln euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto exploitatieoverschot (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto gemengd inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBeloning van werknemers (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensSociale overdrachten in natura (1 000 euro) Gemiddeld bedragInkomensBruto alternatief beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld bedragBestedingenConsumptieve bestedingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragBestedingenWerkelijke individuele bestedingen (1 000 euro) Gemiddeld bedragVermogensVermogenssaldo (1 000 euro) VermogensVorderingenTotaal (1 000 euro) VermogensSchuldenTotaal (1 000 euro) VermogensNiet-financiële activaTotaal (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto exploitatieoverschot (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto gemengd inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBeloning van werknemers (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensSociale overdrachten in natura (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragInkomensBruto alternatief beschikbaar inkomen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBestedingenConsumptieve bestedingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragBestedingenWerkelijke individuele bestedingen (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedragVermogensVermogenssaldo (1 000 euro) VermogensVorderingenTotaal (1 000 euro) 35 VermogensSchuldenTotaal (1 000 euro) 36 VermogensNiet-financiële activaTotaal (1 000 euro) 37
Totaal 2014 4.732 55.878 323.285 318.137 120.589 438.726 291.027 411.616 2.739.984 2.106.981 819.409 1.452.412 0,6 7,1 41,1 40,4 15,3 55,7 37,0 52,3 347,9 267,6 104,1 184,4 0,4 5,2 29,9 29,5 11,2 40,6 27,0 38,1 253,8 195,2 75,9 134,5
Gest. besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep 2014 256 1.812 10.086 25.460 22.167 47.627 36.806 58.973 149.187 112.942 66.968 103.213 0,2 1,2 6,4 16,2 14,1 30,2 23,4 37,4 94,7 71,7 42,5 65,5 0,1 0,9 5,2 13,1 11,4 24,5 19,0 30,4 76,8 58,2 34,5 53,2
Gest. besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep 2014 386 3.192 24.222 40.641 27.259 67.900 45.540 72.798 250.738 193.352 71.793 129.179 0,2 2,0 15,4 25,8 17,3 43,1 28,9 46,2 159,2 122,8 45,6 82,0 0,2 1,6 11,9 20,0 13,4 33,5 22,5 35,9 123,7 95,4 35,4 63,7
Gest. besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep 2014 785 5.805 52.455 56.580 24.338 80.917 54.517 78.854 416.084 318.812 134.553 231.825 0,5 3,7 33,3 35,9 15,5 51,4 34,6 50,1 264,1 202,4 85,4 147,2 0,4 2,7 24,0 25,9 11,1 37,0 24,9 36,1 190,2 145,8 61,5 106,0
Gest. besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep 2014 1.215 10.107 85.905 74.407 23.928 98.334 67.173 91.101 623.924 477.494 193.870 340.301 0,8 6,4 54,5 47,2 15,2 62,4 42,6 57,8 396,1 303,1 123,1 216,0 0,5 4,4 37,5 32,4 10,4 42,9 29,3 39,7 272,1 208,2 84,5 148,4
Gest. besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep 2014 2.091 34.962 150.616 121.049 22.899 143.947 86.991 109.890 1.300.051 1.004.382 352.226 647.894 1,3 22,2 95,6 76,9 14,5 91,4 55,2 69,8 825,4 637,7 223,6 411,4 0,9 14,9 64,2 51,6 9,8 61,4 37,1 46,9 554,3 428,2 150,2 276,2
Eenpersoonshuishouden: man 2014 378 4.674 32.029 28.974 8.613 37.587 31.201 39.814 282.603 231.957 80.542 131.188 0,3 3,5 24,1 21,8 6,5 28,3 23,5 30,0 212,9 174,7 60,7 98,8 0,3 3,5 24,1 21,8 6,5 28,3 23,5 30,0 212,9 174,7 60,7 98,8
Eenpersoonshuishouden: vrouw 2014 357 1.786 19.391 32.907 17.213 50.120 35.729 52.942 252.969 187.997 49.658 114.630 0,2 1,2 13,1 22,2 11,6 33,8 24,1 35,7 170,7 126,9 33,5 77,4 0,2 1,2 13,1 22,2 11,6 33,8 24,1 35,7 170,7 126,9 33,5 77,4
Eenouderhuishouden 2014 203 2.164 16.040 19.431 10.476 29.907 17.705 28.181 86.467 71.673 46.185 60.978 0,4 4,1 30,1 36,5 19,7 56,2 33,3 52,9 162,4 134,6 86,7 114,5 0,3 2,8 20,5 24,9 13,4 38,3 22,7 36,1 110,8 91,8 59,2 78,1
Paar: met kind(eren) 2014 1.993 30.448 161.669 127.248 47.383 174.630 102.053 149.435 748.582 540.436 386.087 594.233 1,0 15,2 80,8 63,6 23,7 87,3 51,0 74,7 374,1 270,1 193,0 297,0 0,5 8,1 43,2 34,0 12,6 46,6 27,2 39,9 199,8 144,3 103,1 158,6
Paar: zonder kind 2014 1.738 14.836 86.076 97.647 28.690 126.337 91.253 119.943 1.263.695 988.305 235.819 511.209 0,8 6,8 39,6 44,9 13,2 58,1 42,0 55,2 581,2 454,5 108,5 235,1 0,6 5,0 28,9 32,8 9,6 42,4 30,6 40,3 424,2 331,8 79,2 171,6
Overige huishoudens 2014 62 1.970 8.081 11.930 8.214 20.145 . . 105.668 86.614 21.119 40.173 0,2 5,5 22,6 33,3 22,9 56,3 . . 295,1 241,9 59,0 112,2 0,1 4,1 16,8 24,8 17,1 41,9 . . 220,0 180,3 44,0 83,6
Inkomstenbron: eigen onderneming 2014 987 49.374 33.856 70.431 16.036 86.467 44.527 60.562 698.313 422.027 197.204 473.490 1,0 51,4 35,2 73,3 16,7 90,0 46,4 63,1 727,0 439,4 205,3 493,0 0,7 32,9 22,6 46,9 10,7 57,6 29,7 40,3 465,3 281,2 131,4 315,5
Inkomstenbron: uit arbeid 2014 2.599 4.864 282.237 167.074 54.178 221.252 157.495 211.673 959.887 821.127 512.648 651.408 0,7 1,3 73,2 43,3 14,1 57,4 40,9 54,9 249,1 213,0 133,0 169,0 0,5 0,9 50,2 29,7 9,6 39,3 28,0 37,6 170,7 146,0 91,2 115,8
Uitkering ouderdom/nabestaanden 2014 1.036 1.265 3.924 55.921 38.366 94.287 67.835 106.201 984.757 776.624 86.371 294.503 0,5 0,6 1,9 27,1 18,6 45,8 32,9 51,5 477,9 376,9 41,9 142,9 0,4 0,5 1,6 22,8 15,6 38,4 27,7 43,3 401,6 316,7 35,2 120,1
Overig uitkeringen en overdrachtsinkomen 2014 110 375 3.268 24.710 12.009 36.720 . . 97.027 87.203 23.186 33.010 0,1 0,4 3,3 24,7 12,0 36,7 . . 97,1 87,2 23,2 33,0 0,1 0,3 2,7 20,3 9,9 30,1 . . 79,7 71,6 19,0 27,1
Hoofdkostwinner: tot 35 jaar 2014 454 6.154 58.024 46.773 15.709 62.482 43.939 59.648 163.299 163.508 118.465 118.255 0,3 4,0 37,9 30,5 10,2 40,8 28,7 38,9 106,5 106,7 77,3 77,2 0,2 3,2 29,9 24,1 8,1 32,2 22,7 30,8 84,2 84,3 61,1 61,0
Hoofdkostwinner: 35 tot 50 jaar 2014 1.538 23.272 133.662 104.187 36.696 140.882 86.830 123.525 470.412 354.451 330.860 446.821 0,7 11,1 64,0 49,9 17,6 67,4 41,6 59,1 225,2 169,7 158,4 213,9 0,5 7,1 40,9 31,9 11,2 43,1 26,6 37,8 144,0 108,5 101,2 136,7
Hoofdkostwinner: 50 tot 65 jaar 2014 1.615 20.760 124.179 103.555 28.270 131.824 90.897 119.167 983.721 726.458 261.629 518.891 0,8 9,7 58,0 48,4 13,2 61,6 42,5 55,7 459,8 339,5 122,3 242,5 0,5 6,8 40,8 34,0 9,3 43,3 29,8 39,1 322,9 238,5 85,9 170,3
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2014 1.125 5.693 7.420 63.623 39.914 103.538 69.361 109.276 1.122.553 862.564 108.456 368.445 0,5 2,7 3,5 30,1 18,9 49,0 32,8 51,7 531,1 408,1 51,3 174,3 0,4 2,2 2,9 25,0 15,7 40,7 27,3 43,0 441,7 339,4 42,7 145,0
Woningbezit: eigen woning 2014 4.618 47.869 259.088 230.620 70.969 301.589 198.650 269.619 2.295.463 1.654.318 781.219 1.422.364 1,0 10,8 58,7 52,3 16,1 68,4 45,0 61,1 520,3 375,0 177,1 322,4 0,7 7,3 39,5 35,2 10,8 46,0 30,3 41,1 350,0 252,2 119,1 216,9
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2014 9 1.464 6.741 23.950 20.834 44.783 26.179 47.012 75.446 81.618 8.030 1.857 0,0 1,2 5,5 19,4 16,9 36,3 21,2 38,1 61,2 66,2 6,5 1,5 0,0 1,0 4,5 15,8 13,8 29,6 17,3 31,1 49,9 54,0 5,3 1,2
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2014 106 6.544 57.455 63.567 28.787 92.354 66.198 94.985 369.075 371.045 30.160 28.191 0,0 2,9 25,8 28,5 12,9 41,4 29,7 42,6 165,5 166,4 13,5 12,6 0,0 2,4 21,1 23,3 10,6 33,9 24,3 34,9 135,4 136,2 11,1 10,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens