Gebieden in Nederland 2015


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2015 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2015

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 oktober 2015:
De voorlopige gegevens in deze publicatie zijn vervangen door de definitieve gegevens. Dit zorgt enkel voor kleine wijzigingen met betrekking tot de statistische gegevens inwonertal en omgevingsadressendichtheid. Bij alle overige onderwerpen zijn er geen wijzigingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar in januari wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Enkele gegevens zijn dan echter nog niet beschikbaar, die in maart alsnog worden toegevoegd. In de tweede helft van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Gebieden in Nederland 2015

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Codes en namen van gemeentenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenCOROP-gebiedenCode (code) Landelijk dekkende gebiedenCOROP-gebiedenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenKamer van KoophandelCode (code) Landelijk dekkende gebiedenKamer van KoophandelNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenProvinciesCode (code) Landelijk dekkende gebiedenProvinciesNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenToeristengebiedenCode (code) Landelijk dekkende gebiedenToeristengebiedenNaam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeentenGemeentegrootteCode (code) Grootte en stedelijkheid van gemeentenGemeentegrootteOmschrijving (omschrijving) Grootte en stedelijkheid van gemeentenStedelijkheidCode (code) Grootte en stedelijkheid van gemeentenStedelijkheidOmschrijving (omschrijving) Statistische gegevensInwonertal (aantal) Statistische gegevensOmgevingsadressendichtheid (per km2)
Alkmaar GM0361 Alkmaar CR19 Alkmaar en omgeving KK41 Noordwest PV27 Noord-Holland TR17 Overig Nederland 6 100 000 tot 150 000 inwoners 2 Sterk stedelijk 107.106 2.209
Groesbeek GM0241 Groesbeek CR15 Arnhem/Nijmegen KK43 Oost PV25 Gelderland TR14 O 4 20 000 tot 50 000 inwoners 4 Weinig stedelijk 34.258 617
's-Hertogenbosch GM0796 's-Hertogenbosch CR35 Noordoost-Noord-Brabant KK44 Zuid PV30 Noord-Brabant TR13 West- en Midden-Brabant 7 150 000 tot 250 000 inwoners 2 Sterk stedelijk 150.889 1.885
Krimpenerwaard GM1931 Krimpenerwaard CR28 Oost-Zuid-Holland KK45 Zuidwest PV28 Zuid-Holland TR17 Overig Nederland 5 50 000 tot 100 000 inwoners 4 Weinig stedelijk 54.208 776
Nissewaard GM1930 Nissewaard CR29 Groot-Rijnmond KK45 Zuidwest PV28 Zuid-Holland TR04 Deltagebied 5 50 000 tot 100 000 inwoners 2 Sterk stedelijk 85.121 2.006
Oss GM0828 Oss CR35 Noordoost-Noord-Brabant KK44 Zuid PV30 Noord-Brabant TR14 O 5 50 000 tot 100 000 inwoners 3 Matig stedelijk 89.799 1.334
Bron: CBS.
Verklaring van tekens