Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van brugklascohorten. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op meerdere peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar brugklastype in het startjaar en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.
Op dit moment bevat de tabel gegevens voor brugklascohort 2008/’09 en 2010/'11 op vier peilmomenten (vier, vijf, zes en zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs), voor brugklascohort 2012/'13 op drie peilmomenten (vier, vijf en zes jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs) en voor brugklascohort 2014/'15 op één peilmoment (vier jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs). De tabel zal de komende jaren uitgebreid worden met meerdere brugklascohorten (om het jaar wordt een nieuw cohort opgestart) en peilmomenten.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2020:
De cijfers over het hoogst behaalde diploma van het brugklascohort 2012/'13 op het derde peilmoment (zes jaar na start) en van het hoogst behaalde diploma van brugklascohort 2014/'15 op het eerste peilmoment (vier jaar na start) zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het hoogst behaalde diploma van het brugklascohort 2012/'13 op het vierde peilmoment (zeven jaar na start) en van het hoogst behaalde diploma van brugklascohort 2014/'15 op het tweede peilmoment (vijf jaar na start) verschijnen in het derde kwartaal 2021.

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Brugklastype startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Leerlingen met/zonder diplomaTotaal leerlingen startjaar (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenvmbo-b (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenvmbo-k (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenvmbo-gt (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenhavo (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenvwo (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaNiet-gediplomeerden (aantal)
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2012 Totaal leerlingen startjaar 4 jaar na startjaar Totaal 197.084 17.608 23.796 45.437 19 3 110.221
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2012 Totaal leerlingen startjaar 5 jaar na startjaar Totaal 197.084 18.973 27.274 53.141 27.561 51 70.084
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2012 Totaal leerlingen startjaar 6 jaar na startjaar Totaal 197.084 19.013 27.424 48.464 45.190 27.948 29.045
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2012 Totaal leerlingen startjaar 7 jaar na startjaar Totaal
Bron: CBS.
Verklaring van tekens