Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van brugklascohorten. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op meerdere peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar brugklastype in het startjaar en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.
Op dit moment bevat de tabel gegevens voor brugklascohort 2008/’09 en 2010/'11 op vier peilmomenten (vier, vijf, zes en zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs) en voor brugklascohort 2012/'13 op twee peilmomenten (vier en vijf jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs). De tabel zal de komende jaren uitgebreid worden met meerdere brugklascohorten (om het jaar wordt een nieuw cohort opgestart) en peilmomenten.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 september 2019:
De cijfers over het hoogst behaalde diploma van het brugklascohort 2010/'11 op het vierde peilmoment (na zeven jaar) en van het hoogst behaalde diploma van brugklascohort 2012/'13 op het tweede peilmoment (na vijf jaar) zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het hoogst behaalde diploma van het brugklascohort 2012/'13 op het derde peilmoment (na zes jaar) en van het hoogst behaalde diploma van brugklascohort 2014/'15 op het eerste peilmoment (na vier jaar) verschijnen in het derde kwartaal 2020.

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Brugklastype startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Leerlingen met/zonder diplomaTotaal leerlingen startjaar (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenvmbo-b (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenvmbo-k (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenvmbo-gt (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenhavo (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaGediplomeerdenvwo (aantal) Leerlingen met/zonder diplomaNiet-gediplomeerden (aantal)
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 4 jaar na startjaar Totaal 189.181 17.247 21.269 41.419 19 4 109.223
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 5 jaar na startjaar Totaal 189.181 18.940 24.804 49.635 25.860 41 69.901
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 6 jaar na startjaar Totaal 189.181 18.994 24.972 45.746 43.245 26.591 29.633
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 7 jaar na startjaar Totaal 189.181 18.995 24.979 44.782 44.039 32.981 23.405
Bron: CBS.
Verklaring van tekens