Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken 2008-2016

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken 2008-2016

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Brugklastype startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Leerlingen met/zonder diploma Totaal leerlingen startjaar (aantal) Leerlingen met/zonder diploma Gediplomeerden vmbo-b (aantal) Leerlingen met/zonder diploma Gediplomeerden vmbo-k (aantal) Leerlingen met/zonder diploma Gediplomeerden vmbo-gt (aantal) Leerlingen met/zonder diploma Gediplomeerden havo (aantal) Leerlingen met/zonder diploma Gediplomeerden vwo (aantal) Leerlingen met/zonder diploma Niet-gediplomeerden (aantal)
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2012 Totaal leerlingen startjaar 4 jaar na startjaar Totaal 197.084 17.608 23.796 45.437 19 3 110.221
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2012 Totaal leerlingen startjaar 5 jaar na startjaar Totaal 197.084 18.973 27.274 53.141 27.561 51 70.084
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2012 Totaal leerlingen startjaar 6 jaar na startjaar Totaal 197.084 19.013 27.424 48.464 45.190 27.948 29.045
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2012 Totaal leerlingen startjaar 7 jaar na startjaar Totaal 197.084 19.014 27.429 47.360 45.988 34.262 23.031
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van brugklascohorten. De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op meerdere peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar brugklastype in het startjaar en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.

Op dit moment bevat de tabel gegevens voor brugklascohort 2008/’09, 2010/'11 en 2012/'13 op vier peilmomenten (vier, vijf, zes en zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs), voor brugklascohort 2014/'15 op drie peilmomenten (vier, vijf en zes jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs) en voor brugklascohort 2016/'17 op één peilmoment (vier jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs). De tabel zal de komende jaren uitgebreid worden met meerdere brugklascohorten (om het jaar wordt een nieuw cohort opgestart) en peilmomenten.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juli 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen met/zonder diploma
Totaal leerlingen startjaar
De totale groep leerlingen die in het startjaar voor het eerst in de brugklas zat.
Gediplomeerden
Aantal leerlingen dat een diploma heeft behaald in het voortgezet onderwijs.
vmbo-b
Aantal leerlingen dat een diploma voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo heeft behaald en geen diploma van een hoger niveau (i.e. vmbo-k, vmbo-gt, havo of vwo).
vmbo-k
Aantal leerlingen dat een diploma voor de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo heeft behaald en geen diploma van een hoger niveau (i.e. vmbo-gt, havo of vwo).
vmbo-gt
Aantal leerlingen dat een diploma voor de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo heeft behaald en geen diploma van een hoger niveau (i.e. havo of vwo).
havo
Aantal leerlingen dat een havo-diploma heeft behaald en geen diploma van een hoger niveau (i.e. vwo).
vwo
Aantal leerlingen dat een vwo-diploma heeft behaald.
Niet-gediplomeerden
Aantal leerlingen dat (nog) geen diploma heeft behaald in het voortgezet onderwijs.