Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking wordt verder ingedeeld naar het aantal uren dat ze zouden willen werken. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingWil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingWil niet meer werken of niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-werkzame bevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingWerkloze beroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingNiet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtNiet gezocht vanwege ontmoediging (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingBeschikbaar, niet gezochtNiet gezocht vanwege andere reden (x 1 000) Niet-werkzame bevolkingNiet-beroepsbevolkingGezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-beroepsbevolkingNiet gezocht, niet beschikbaar Wil werken (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Wil of kan niet werken (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege zorg gezin/huishouden (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege opleiding/studie (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (x 1 000) Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege andere redenen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2009 1e kwartaal 4.495 3.923 . . 572 120 452 16 43 28 47 318 127 43 0 119 29
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2019 1e kwartaal 4.201 3.599 129 3.469 602 110 492 12 28 57 59 335 81 56 1 162 35
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2009 1e kwartaal 2.256 2.109 . . 146 43 104 7 17 9 11 59 1 16 0 34 7
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2019 1e kwartaal 2.103 1.880 46 1.834 223 55 168 5 14 23 20 107 3 28 0 62 13
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2009 1e kwartaal 2.240 1.814 . . 426 77 348 9 26 19 36 259 126 26 0 85 22
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2019 1e kwartaal 2.098 1.719 83 1.635 379 56 324 7 14 35 39 228 78 28 1 100 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens