Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Wil meer uren werken, beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 1e kwartaal 12.617 505 631 347 117
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 2e kwartaal 12.631 577 633 339 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 3e kwartaal 12.645 587 651 368 147
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 4e kwartaal 12.659 607 672 354 116
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 1e kwartaal 12.665 603 721 376 117
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 2e kwartaal 12.665 591 668 350 163
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 3e kwartaal 12.664 564 620 373 161
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 4e kwartaal 12.664 574 630 352 132
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 1e kwartaal 12.669 588 664 353 151
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 2e kwartaal 12.680 557 615 334 166
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 3e kwartaal 12.691 547 586 337 183
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 4e kwartaal 12.701 559 591 350 134
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 1e kwartaal 12.722 563 604 337 145
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 2e kwartaal 12.753 524 557 311 164
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 3e kwartaal 12.783 485 505 330 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 4e kwartaal 12.814 469 487 308 127
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 1e kwartaal 12.840 486 500 294 125
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 2e kwartaal 12.860 460 451 273 163
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 3e kwartaal 12.880 445 408 263 162
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 4e kwartaal 12.901 420 391 257 153
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 12.917 402 396 253 151
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 12.930 399 354 209 169
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de binding van personen met de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van of ze meer willen werken of niet. De niet-werkzame bevolking wordt verder ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking wordt verder ingedeeld naar het aantal uren dat ze zouden willen werken. De niet-beroepsbevolking wordt ingedeeld op basis van zoek en beschikbaarheidscriteria. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2020:
De kwartaalcijfers over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Wil meer uren werken, beschikbaar
Deze groep bestaat uit mensen die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.
De vergelijkbare term die door Eurostat wordt gebruikt is underemployed.

Tot en met 2012 werd verondersteld dat personen die 12 uur of meer per week werken, en meer uren willen werken, niet binnen twee weken kunnen starten. Aan deze groep werd daarom niet gevraagd of ze binnen twee weken kunnen starten. De vragenlijst is nu aangepast zodat de respondent deze vraag wel krijgt. Het aantal mensen dat binnen twee weken kan starten is daardoor groter dan voorheen en het resterende deel van de werkzame beroepsbevolking dat niet meer uren wil werken of niet beschikbaar is, valt daardoor (in gelijke mate) lager uit.

Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Beschikbaar, niet gezocht
Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
Gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, maar heeft wel recent naar werk gezocht.