Arbeidsdeelname; jongeren


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van jongeren in Nederland. De bevolking van 15 tot 25 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en of ze wel of niet onderwijs volgen beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; jongeren

Geslacht Leeftijd Onderwijsvolgend Perioden BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2003 1.195 667 491 38
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2017 1.300 355 883 62
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2003 720 333 362 26
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2017 918 182 697 39
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2003 475 334 129 12
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2017 382 172 186 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens