Arbeidsdeelname; jongeren

Arbeidsdeelname; jongeren

Geslacht Leeftijd Onderwijsvolgend Perioden Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2019 2e kwartaal 1.386 65,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2019 3e kwartaal 1.400 66,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2020 2e kwartaal 1.287 60,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2020 3e kwartaal 1.320 62,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2019 2e kwartaal 991 61,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2019 3e kwartaal 1.002 62,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2020 2e kwartaal 908 55,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt formeel onderwijs 2020 3e kwartaal 945 57,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2019 2e kwartaal 395 79,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2019 3e kwartaal 399 79,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2020 2e kwartaal 380 76,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Volgt geen formeel onderwijs 2020 3e kwartaal 375 76,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van jongeren in Nederland. De bevolking van 15 tot 25 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en of ze wel of niet onderwijs volgen beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.