Arbeidsdeelname; ouderen, 2003-2022

Arbeidsdeelname; ouderen, 2003-2022

Geslacht Leeftijd Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2003 650 47
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2004 664 52
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2005 681 55
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2006 696 58
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2007 710 71
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2008 731 76
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2009 756 92
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2010 777 94
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2011 825 96
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2012 900 115
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2013 955 125
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2014 991 146
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2015 1.021 133
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2016 1.021 134
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2017 998 145
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2018 986 167
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2019 984 190
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2020 990 199
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2021 1.001 213
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2003 563 19
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2004 566 19
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2005 569 23
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2006 573 25
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2007 578 27
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2008 588 25
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2009 602 31
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2010 618 33
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2011 633 32
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2012 649 41
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2013 669 37
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2014 694 40
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2015 714 45
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2016 759 45
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2017 829 58
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2018 881 64
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2019 915 73
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2020 944 71
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2021 946 71
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2003 888 9
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2004 907 12
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2005 929 10
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2006 952 12
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2007 977 14
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2008 1.000 13
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2009 1.022 14
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2010 1.044 13
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2011 1.069 12
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2012 1.091 15
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2013 1.115 19
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2014 1.151 22
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2015 1.189 25
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2016 1.222 24
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2017 1.256 25
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2018 1.296 24
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2019 1.335 30
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2020 1.372 30
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2021 1.437 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland. De bevolking van 55 jaar of ouder (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; ouderen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.