Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Perioden Overige doodsoorzaken (aantal)
2022 2e kwartaal* 11.517
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst per kwartaal en jaar van overlijden naar een beperkt aantal doodsoorzaken.

De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als 'emergency codes' of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie 'Overige doodsoorzaken'.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1996

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig, de cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 oktober 2022:
De voorlopige cijfers voor kwartaal 2 van 2022 zijn toegevoegd. De cijfers voor kwartaal 1 van 2022 zijn gewijzigd.

Wijzigingen per 1 april 2022:
- De voorlopige cijfers voor kwartaal 4 van 2021 en en de voorlopige cijfers over het jaar 2021 zijn toegevoegd. De cijfers voor kwartaal 1, 2 en 3 van 2021 zijn gewijzigd.
- Tot begin 2021 werd hartstilstand zonder rapportage van de oorzaak onder ICD-10 code I46.9 gecodeerd. Vanaf begin 2021 werd conform internationale codeerrichtlijnen hartstilstand zonder rapportage van de oorzaak gecodeerd als onbekend (ICD-10 code R99). Deze laatste wijziging is per 1 februari 2022 teruggedraaid i.v.m. het borgen van de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen opeenvolgende jaren. De implementatie van de richtlijn is in verband hiermee voorlopig uitgesteld en hartstilstand wordt daarom nog onder de groep hart- en vaatziekten geplaatst net als in voorgaande jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 verschijnen er voorlopige cijfers over het derde kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Overige doodsoorzaken
Totaal doodsoorzaken minus nieuwvormingen, psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel en zintuigen, ziekten van hart en vaatstelsel en ziekten van de ademhalingsorganen.
De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als "emergency codes" of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie "Overige doodsoorzaken".