Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, seizoengecorrigeerd 2016-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, seizoengecorrigeerd 2016-2023

Bedrijfstakken/Branches Seizoencorrectie Perioden Productie/bedr. komende 3 mnd (%) Omzet komende 3 mnd (%) Buitenlandse omzet komende 3 mnd (%) Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd (%) Personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaat afgelopen 3 mnd (%) Winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal 11,7 9,3 5,7 33,3 12,5 5,7 10,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal 26,0 27,6 10,3 12,7 18,3 1,6 3,7
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 8,6 6,8 4,4 8,9 11,8 2,3 7,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 13,1 15,7 7,7 11,2 8,0 -5,6 -0,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 5,5 2,0 2,8 26,6 9,4 -1,6 6,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 1e kwartaal 17,4 19,0 8,8 25,7 15,3 4,6 5,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 2e kwartaal 19,0 18,0 8,0 15,7 14,5 2,2 6,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 3e kwartaal 16,2 14,9 7,9 13,3 11,4 1,9 7,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2019 4e kwartaal 6,8 7,5 3,5 11,4 9,4 -4,8 2,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Seizoengecorrigeerde cijfers 2020 1e kwartaal 11,1 10,8 5,1 17,8 11,9 -2,2 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde informatie over de mening van Nederlandse ondernemers over ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Door middel van een panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren en daarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven te verkrijgen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008). De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd, hebben onder andere betrekking op productie, omzet, prijzen, personeelsomvang, economisch klimaat en winstgevendheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2016

Wijzigingen per 21 september 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervoor is dat de methode van seizoencorrectie wordt herzien.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Productie/bedr. komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de productie/bedrijvigheid minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de productie/bedrijvigheid. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de productie/bedrijvigheid in de komende drie maanden.
Omzet komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Buitenlandse omzet komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de buitenlandse omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Economisch klimaat afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.
Winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.