Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladington- en voertuigkilometers

Wegvervoer bestelauto's; vervoerd gewicht, ladington- en voertuigkilometers

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstromen Perioden Vervoerd gewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometers (x mln) Voertuigkilometers, beladen (mln km)
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2018** 62.761 1.376 14.721
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2018** 62.045 1.295 13.976
Beroeps- en eigen vervoer Internationaal vervoer 2018** 715 81 745
Beroepsvervoer Totaal 2018** 2.215 156 875
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2018** 2.156 140 793
Beroepsvervoer Internationaal vervoer 2018** 59 16 81
Eigen vervoer Totaal 2018** 60.546 1.220 13.847
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2018** 59.890 1.155 13.183
Eigen vervoer Internationaal vervoer 2018** 656 65 664
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en afgelegde afstanden (voertuigkilometers, beladen) door Nederlandse bestelauto’s met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van 3,5 ton. De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen (binnenlands, internationaal). Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Cijfers zijn beschikbaar vanaf 2016. Vanaf 2018 vindt de enquête bestelauto’s niet meer om de twee jaar maar jaarlijks plaats.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2016, 2018 en 2019 hebben een nader voorlopige status en de cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 april 2022:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen 5 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.
Bouw- en servicebedrijven hebben standaard vaak gereedschap in het voertuig, dit gereedschap is niet meegeteld in het vervoerd gewicht.
Ladingtonkilometers
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Voertuigkilometers, beladen
Voertuigkilometer
De uniforme maateenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de door één voertuig afgelegde afstand van één kilometer.

Totaal aantal gereden kilometers met lading, dus exclusief de gereden kilometers zonder lading die direct aan een beladen rit voorafgaan of er op volgen.
Voor bestelauto’s geldt, als er op het moment van rijden (alleen) gereedschap in de laadruimte aanwezig is, dat dan de gereden kilometers tellen bij de beladen kilometers.