Kwartaaluitkomsten beleggingen van institutionele beleggers 1996-2017

Bewerk tabel

Deze tabel bevat de verdeling van de beleggingen van institutionele beleggers naar type beleggingen. Het maakt op kwartaalbasis analyses mogelijk over de verschuivingen binnen de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers. Dat kan niet alleen voor het totaal van institutionele beleggers, maar ook voor de drie groepen: pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen met uitzondering van geldmarktfondsen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1996 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 2005 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Kwartaaluitkomsten beleggingen van institutionele beleggers 1996-2017

Institutionele beleggers Perioden BeleggingenTotaal beleggingen (mld euro) BeleggingenDirect vastgoed (mld euro) BeleggingenAandelen en overige deelnemingenTotaal aandelen en overige deelnemingen (mld euro) BeleggingenAandelen en overige deelnemingenIndirect vastgoed (mld euro) BeleggingenAandelen en overige deelnemingenOverige aandelen en overige deelnemingen (mld euro) BeleggingenSchuldbewijzen (mld euro) BeleggingenFinanciële derivaten (mld euro) BeleggingenLanglopende leningen (mld euro) BeleggingenOverige beleggingen (mld euro) Beleggingen, relatiefDirect vastgoed (%) Beleggingen, relatiefAandelen en overige deelnemingenTotaal aandelen en overige deelnemingen (%) Beleggingen, relatiefAandelen en overige deelnemingenIndirect vastgoed (%) Beleggingen, relatiefAandelen en overige deelnemingenOverige aandelen en overige deelnemingen (%) Beleggingen, relatiefSchuldbewijzen (%) Beleggingen, relatiefFinanciële derivaten (%) Beleggingen, relatiefLanglopende leningen (%) Beleggingen, relatiefOverige beleggingen (%)
Totaal institutionele beleggers 2015 2.426,1 42,7 1.364,5 170,1 1.194,4 760,5 51,4 127,9 79,2 1,8 56,2 7,0 49,2 31,3 2,1 5,3 3,3
Totaal institutionele beleggers 2016* 2.619,6 44,9 1.503,2 183,3 1.319,9 791,6 52,4 141,0 86,5 1,7 57,4 7,0 50,4 30,2 2,0 5,4 3,3
Totaal institutionele beleggers 2017 3e kwartaal* 2.673,5 47,8 1.556,6 . . 790,2 38,0 149,0 92,0 1,8 58,2 . . 29,6 1,4 5,6 3,4
Totaal institutionele beleggers 2017 4e kwartaal* 2.735,5 48,9 1.584,5 . . 792,1 48,5 150,5 111,0 1,8 57,9 . . 29,0 1,8 5,5 4,1
Pensioenfondsen 2015 1.239,5 7,5 836,8 102,3 734,5 318,3 40,6 15,5 20,9 0,6 67,5 8,3 59,3 25,7 3,3 1,2 1,7
Pensioenfondsen 2016* 1.356,4 8,0 928,9 109,9 819,0 340,0 42,0 16,0 21,5 0,6 68,5 8,1 60,4 25,1 3,1 1,2 1,6
Pensioenfondsen 2017 3e kwartaal* 1.383,1 7,9 951,3 . . 353,7 32,5 15,6 22,1 0,6 68,8 . . 25,6 2,4 1,1 1,6
Pensioenfondsen 2017 4e kwartaal* 1.442,8 8,0 955,0 . . 385,4 39,9 15,4 39,1 0,6 66,2 . . 26,7 2,8 1,1 2,7
Verzekeringsinstellingen 2015 431,8 4,6 118,4 3,3 115,2 196,5 10,0 84,5 17,6 1,1 27,4 0,8 26,7 45,5 2,3 19,6 4,1
Verzekeringsinstellingen 2016* 446,0 4,9 114,6 3,5 111,0 201,6 12,0 87,0 25,9 1,1 25,7 0,8 24,9 45,2 2,7 19,5 5,8
Verzekeringsinstellingen 2017 3e kwartaal* 430,2 5,8 112,8 . . 187,5 6,3 91,0 26,9 1,3 26,2 . . 43,6 1,5 21,1 6,3
Verzekeringsinstellingen 2017 4e kwartaal* 430,8 5,6 114,2 . . 185,7 8,2 91,2 25,8 1,3 26,5 . . 43,1 1,9 21,2 6,0
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2015 754,9 30,6 409,3 64,6 344,8 245,7 0,7 27,8 40,7 4,0 54,2 8,6 45,7 32,6 0,1 3,7 5,4
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2016* 817,1 32,0 459,7 69,9 389,8 250,0 -1,6 38,0 39,0 3,9 56,3 8,6 47,7 30,6 -0,2 4,6 4,8
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2017 3e kwartaal* 860,3 34,1 492,5 . . 249,0 -0,8 42,5 43,0 4,0 57,2 . . 28,9 -0,1 4,9 5,0
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2017 4e kwartaal* 861,9 35,2 515,3 . . 221,0 0,3 43,9 46,1 4,1 59,8 . . 25,6 0,0 5,1 5,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens