Bevolking; onderwijsniveau en –richting 2003-2021

Bevolking; onderwijsniveau en –richting 2003-2021

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Hoogst behaald onderwijsniveau Onderwijsrichting Perioden Bevolking (x 1000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau Totaal 2018 4.112
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 00 Algemeen 2018 26
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 01 Onderwijs 2018 479
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018 336
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018 408
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 04 Recht, administratie, handel en za... 2018 1.065
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018 179
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 06 Informatica 2018 136
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018 475
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018 58
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018 677
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 10 Dienstverlening 2018 197
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau Onderwijsrichting onbekend 2018 74
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau Totaal 2018 2.065
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 00 Algemeen 2018 16
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 01 Onderwijs 2018 346
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2018 189
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2018 252
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 04 Recht, administratie, handel en za... 2018 450
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2018 64
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 06 Informatica 2018 19
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2018 86
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 2018 21
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 09 Gezondheidszorg en welzijn 2018 495
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau 10 Dienstverlening 2018 91
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 3 Hoog onderwijsniveau Onderwijsrichting onbekend 2018 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderwijsrichting van het hoogst behaald onderwijsniveau van de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).
De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 maart 2022:
Deze tabel is stopgezet

Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
Personen van 15 jaar en ouder die in Nederland wonen (excl. de institutionele bevolking).