Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Bedrijfstakken SBI 2008 Perioden Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Aandeel bedrijven met procesinnovaties (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Ja (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Nee (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Onbekend (aantal)
A-N Business economy en landbouw 2014 - 2016** 12.033 60 6.003 3.424 7.634 1.585 8.059 2.389
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 - 2016** 46 16 40 13 32 7 18 21
01 Landbouw 2014 - 2016** . . . . . . . .
02 Bosbouw 2014 - 2016** . . . . . . . .
03 Visserij 2014 - 2016** . . . . . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 - 2016** 3.026 61 2.249 709 1.600 531 1.782 713
B Delfstoffenwinning 2014 - 2016** 23 67 15 7 14 4 12 7
06 Winning van aardolie en aardgas 2014 - 2016** . . . . . . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2014 - 2016** . . . . . . . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2014 - 2016** . . . . . . . .
C Industrie 2014 - 2016** 2.919 61 2.200 670 1.540 510 1.718 691
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 - 2016** 402 59 288 105 166 63 266 73
10 Voedingsmiddelenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
11 Drankenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
12 Tabaksindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2014 - 2016** 90 62 74 35 38 17 61 13
13 Textielindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
14 Kledingindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
16 Houtindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
17-18 Papier- en grafische industrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
17 Papierindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
18 Grafische industrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2014 - 2016** 381 62 317 71 181 85 169 128
19 Aardolie-industrie 2014 - 2016** 6 85 6 3 5 0 4 2
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2014 - 2016** 190 59 152 43 87 37 91 61
20 Chemische industrie 2014 - 2016** 156 59 126 36 69 27 77 51
21 Farmaceutische industrie 2014 - 2016** 34 63 26 7 18 10 14 10
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2014 - 2016** 186 64 160 26 89 48 74 64
23 Bouwmaterialenindustrie 2014 - 2016** 112 70 82 16 42 26 76 11
24-30, 33 Metalektro 2014 - 2016** . . . . . . . .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2014 - 2016** 566 68 437 141 281 89 337 140
24 Basismetaalindustrie 2014 - 2016** 42 67 38 13 19 7 14 21
25 Metaalproductenindustrie 2014 - 2016** 524 68 399 129 262 82 323 119
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
26 Elektrotechnische industrie 2014 - 2016** 96 44 84 24 47 18 49 28
27 Elektrische apparatenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
28 Machine-industrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
30 Overige transportmiddelenindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
31 Meubelindustrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
32 Overige industrie 2014 - 2016** . . . . . . . .
33 Reparatie en installatie van machines 2014 - 2016** . . . . . . . .
D Energievoorziening 2014 - 2016** 29 63 9 4 25 5 18 6
35 Energiebedrijven 2014 - 2016** 29 63 9 4 25 5 18 6
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 - 2016** 56 62 25 28 21 13 33 10
36 Waterleidingbedrijven 2014 - 2016** . . . . . . . .
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2014 - 2016** . . . . . . . .
38 Afvalbehandeling en recycling 2014 - 2016** . . . . . . . .
39 Sanering en overig afvalbeheer 2014 - 2016** . . . . . . . .
F Bouwnijverheid 2014 - 2016** 845 64 261 58 658 9 559 277
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2014 - 2016** . . . . . . . .
42 Grond-, water- en wegenbouw 2014 - 2016** . . . . . . . .
43 Gespecialiseerde bouw 2014 - 2016** . . . . . . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2014 - 2016** 4.113 62 1.480 1.811 2.512 371 3.152 590
G Handel 2014 - 2016** 2.919 61 1.187 1.057 1.747 292 2.253 374
45 Autohandel en -reparatie 2014 - 2016** 195 67 6 13 190 2 190 4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 - 2016** 2.084 59 892 691 1.371 286 1.438 360
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2014 - 2016** 639 65 289 352 186 4 626 10
H Vervoer en opslag 2014 - 2016** 970 76 190 583 553 73 703 193
49 Vervoer over land 2014 - 2016** . . . . . . . .
50 Vervoer over water 2014 - 2016** . . . . . . . .
51 Vervoer door de lucht 2014 - 2016** . . . . . . . .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2014 - 2016** . . . . . . . .
53 Post en koeriers 2014 - 2016** . . . . . . . .
I Horeca 2014 - 2016** 224 41 103 171 212 6 196 22
55 Logiesverstrekking 2014 - 2016** . . . . . . . .
56 Eet- en drinkgelegenheden 2014 - 2016** . . . . . . . .
J Informatie en communicatie 2014 - 2016** 1.105 55 711 275 707 229 570 306
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2014 - 2016** 112 51 14 14 91 7 97 7
58 Uitgeverijen 2014 - 2016** 79 50 8 10 66 3 73 3
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2014 - 2016** . . . . . . . .
60 Radio- en televisieomroepen 2014 - 2016** . . . . . . . .
61 Telecommunicatie 2014 - 2016** 40 53 21 11 36 7 21 12
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2014 - 2016** 953 55 676 250 580 215 451 287
62 IT-dienstverlening 2014 - 2016** 841 55 616 214 502 211 381 248
63 Diensten op het gebied van informatie 2014 - 2016** 112 63 60 36 78 3 71 38
K Financiële dienstverlening 2014 - 2016** 267 63 149 89 196 80 169 18
64 Bankwezen 2014 - 2016** 149 85 98 55 103 72 75 2
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2014 - 2016** 43 75 17 16 31 4 35 4
66 Overige financiële dienstverlening 2014 - 2016** 75 40 34 19 62 4 60 12
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 - 2016** 123 62 18 37 88 5 116 2
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2014 - 2016** 123 62 18 37 88 5 116 2
M-N Zakelijke dienstverlening 2014 - 2016** 2.509 61 1.096 433 1.841 353 1.693 463
M Specialistische zakelijke diensten 2014 - 2016** 1.604 61 749 248 1.125 267 970 367
69-71 Management- en technisch advies 2014 - 2016** 1.160 60 536 145 910 216 764 180
69 Juridische diensten en administratie 2014 - 2016** 275 59 97 10 274 4 256 14
70 Holdings en managementadviesbureaus 2014 - 2016** 402 58 159 45 313 66 274 62
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2014 - 2016** 483 62 279 90 324 146 234 103
72 Research 2014 - 2016** 115 48 82 19 60 49 39 27
73-75 Reclame, design, overige diensten 2014 - 2016** 329 71 131 83 155 2 168 160
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2014 - 2016** 160 57 44 8 143 1 114 45
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2014 - 2016** . . . . . . . .
75 Veterinaire dienstverlening 2014 - 2016** . . . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 - 2016** 905 63 347 186 716 86 722 96
77 Verhuur van roerende goederen 2014 - 2016** . . . . . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 - 2016** . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie jaren, bijvoorbeeld 2010 tot en met 2012 (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in een enquête is daarbij gelijk aan het eerste jaar in de volgende enquête. Dat betekent dat de periodes elkaar gedeeltelijk overlappen.
De innovatie-enquête wordt gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010-2012.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de innovatie-enquête 2012-2014 zijn definitief en de cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 februari 2020:
De nader voorlopige cijfers over de innovatie-enquête 2014-2016 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de innovatie-enquête 2016-2018 worden medio 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van technologische innovatoren die in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
Aandeel bedrijven met procesinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
Logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen, zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of calculatiemethoden.
Procesinnovatie was nieuw voor de markt
Bedrijven die procesinnovaties hebben geïntroduceerd die nieuw voor de markt waren.
Ja
Nee
Onbekend
Bedrijven die niet weten of hun procesinnovaties nieuw voor de markt waren, of alleen nieuw voor het eigen bedrijf.