Arbeidsdeelname; migratieachtergrond, 2003-2022

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond, 2003-2022

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2003 4,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2004 5,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2005 5,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2006 5,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2007 4,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2008 3,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2009 4,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2010 5,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2011 5,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2012 5,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2013 7,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2014 7,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2015 6,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2016 6,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2017 4,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 3,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 3,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2020 3,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2021 4,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2003 9,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2004 10,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2005 11,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2006 9,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2007 7,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2008 6,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2009 7,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2010 8,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2011 9,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2012 10,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2013 12,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2014 12,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2015 12,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2016 10,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2017 8,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2018 6,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2019 6,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2020 6,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2021 7,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van personen zonder een migratieachtergrond, personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; migratieachtergrond. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.