Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2008 12.315 8.358 67,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2014 12.665 8.214 64,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 12.936 8.774 67,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 2008 9.890 6.827 69,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 2014 9.985 6.641 66,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond 2018 9.998 6.910 69,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2008 2.408 1.518 63,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2014 2.662 1.562 58,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Met migratieachtergrond 2018 2.919 1.852 63,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Westerse migratieachtergrond 2008 1.155 753 65,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Westerse migratieachtergrond 2014 1.246 780 62,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Westerse migratieachtergrond 2018 1.323 880 66,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2008 1.252 765 61,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2014 1.416 782 55,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond 2018 1.596 972 60,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Marokko 2008 220 120 54,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Marokko 2014 240 122 50,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Marokko 2018 267 153 57,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Turkije 2008 263 155 58,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Turkije 2014 288 153 53,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Turkije 2018 305 187 61,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Suriname 2008 259 176 68,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Suriname 2014 271 163 60,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Suriname 2018 284 189 66,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2008 95 62 64,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2014 107 59 55,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2018 116 70 60,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2008 416 253 60,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2014 510 284 55,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overige niet-westerse migratieachterg... 2018 623 373 59,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van personen zonder een migratieachtergrond, personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.