Werkzame beroepsbevolking; beroep


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2018 8.774
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 011 Docenten 2018 429
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2018 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2018 142
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2018 138
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2018 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2018 163
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2018 149
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 033 Verkopers 2018 672
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2018 478
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2018 322
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 043 Administratief personeel 2018 821
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 051 Algemeen directeuren 2018 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 052 Managers op administratief en com... 2018 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 053 Managers productie en gespecialis... 2018 147
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 054 Managers horeca, detailhandel en. 2018 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 055 Managers z.n.d. 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2018 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 062 Juristen 2018 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 063 Beveiligingswerkers 2018 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2018 212
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2018 185
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 073 Bouwarbeiders 2018 257
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2018 183
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2018 128
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2018 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 077 Productiemachinebedieners en asse... 2018 123
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2018 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 081 Specialisten ICT 2018 305
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 082 Vakspecialisten ICT 2018 64
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2018 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 092 Hulpkrachten landbouw 2018 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2018 328
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2018 144
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2018 252
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2018 239
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 105 Verzorgenden 2018 247
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2018 480
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2018 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2018 302
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2018 336
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 131 Beroepssegment overig 2018 143
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid Totaal 2018 864
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 011 Docenten 2018 33
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 012 Sportinstructeurs 2018 14
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2018 28
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 021 Auteurs en kunstenaars 2018 72
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2018 35
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 031 Adviseurs marketing, public relat. 2018 16
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2018 7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 033 Verkopers 2018 15
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2018 84
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2018 34
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 043 Administratief personeel 2018 26
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 051 Algemeen directeuren 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 052 Managers op administratief en com... 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 053 Managers productie en gespecialis... 2018 4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 054 Managers horeca, detailhandel en. 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 055 Managers z.n.d. 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2018 5
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 062 Juristen 2018 12
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 063 Beveiligingswerkers 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2018 24
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2018 12
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 073 Bouwarbeiders 2018 75
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2018 15
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2018 13
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2018 7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 077 Productiemachinebedieners en asse... 2018 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 081 Specialisten ICT 2018 33
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 082 Vakspecialisten ICT 2018 12
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2018 18
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 092 Hulpkrachten landbouw 2018 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2018 42
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2018 24
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2018 15
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2018 13
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 105 Verzorgenden 2018 11
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2018 67
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2018 18
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2018 32
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2018 9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-eigen arbeid 131 Beroepssegment overig 2018 21
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten Totaal 2018 210
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 011 Docenten 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 012 Sportinstructeurs 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 021 Auteurs en kunstenaars 2018 8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2018 6
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 031 Adviseurs marketing, public relat. 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2018 11
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 033 Verkopers 2018 53
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2018 4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2018 5
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 043 Administratief personeel 2018 9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 051 Algemeen directeuren 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 052 Managers op administratief en com... 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 053 Managers productie en gespecialis... 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 054 Managers horeca, detailhandel en. 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 055 Managers z.n.d. 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 062 Juristen 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 063 Beveiligingswerkers 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2018 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 073 Bouwarbeiders 2018 8
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2018 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 077 Productiemachinebedieners en asse... 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 081 Specialisten ICT 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 082 Vakspecialisten ICT 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2018 44
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 092 Hulpkrachten landbouw 2018 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2018 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2018 2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 105 Verzorgenden 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2018 3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2018 1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zzp-producten 131 Beroepssegment overig 2018 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens