Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Vermaak Spelletjes, films of muziek downloaden (%) Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd Vermaak Foto, muziek, tekst of software uploaden (%)
Totaal persoonskenmerken Percentages Caribisch Nederland 2021* 47,8 .
Totaal persoonskenmerken Percentages Bonaire 2021* 50,6 .
Totaal persoonskenmerken Percentages Sint-Eustatius 2021* 36,6 .
Totaal persoonskenmerken Percentages Saba 2021* 56,7 .
Totaal persoonskenmerken Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 2,7 .
Totaal persoonskenmerken Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 3,8 .
Totaal persoonskenmerken Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 4,9 .
Totaal persoonskenmerken Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 6,0 .
Geslacht: mannen Percentages Caribisch Nederland 2021* 48,0 .
Geslacht: mannen Percentages Bonaire 2021* 50,9 .
Geslacht: mannen Percentages Sint-Eustatius 2021* 39,7 .
Geslacht: mannen Percentages Saba 2021* 52,3 .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 3,9 .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 5,4 .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 7,1 .
Geslacht: mannen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 8,7 .
Geslacht: vrouwen Percentages Caribisch Nederland 2021* 47,7 .
Geslacht: vrouwen Percentages Bonaire 2021* 50,3 .
Geslacht: vrouwen Percentages Sint-Eustatius 2021* 33,6 .
Geslacht: vrouwen Percentages Saba 2021* 60,8 .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 3,8 .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 5,4 .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 6,8 .
Geslacht: vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 8,3 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Percentages Caribisch Nederland 2021* 60,8 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Percentages Bonaire 2021* 63,7 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Percentages Sint-Eustatius 2021* 47,8 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Percentages Saba 2021* 71,7 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 3,7 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 5,1 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 7,2 .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 7,6 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Percentages Caribisch Nederland 2021* 34,4 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Percentages Bonaire 2021* 37,1 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Percentages Sint-Eustatius 2021* 25,1 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Percentages Saba 2021* 41,0 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 3,7 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 5,2 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 6,3 .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 8,5 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentages Caribisch Nederland 2021* 72,9 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentages Bonaire 2021* 78,2 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentages Sint-Eustatius 2021* 56,5 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentages Saba 2021* . .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 6,7 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 8,7 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 13,6 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentages Caribisch Nederland 2021* 56,7 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentages Bonaire 2021* 58,7 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentages Sint-Eustatius 2021* 44,5 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentages Saba 2021* 67,7 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 4,4 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 6,1 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 8,4 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 9,0 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentages Caribisch Nederland 2021* 38,6 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentages Bonaire 2021* 40,0 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentages Sint-Eustatius 2021* 30,2 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentages Saba 2021* 47,0 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 4,4 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 6,1 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 7,9 .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 10,5 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentages Caribisch Nederland 2021* 23,3 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentages Bonaire 2021* 27,8 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentages Sint-Eustatius 2021* . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentages Saba 2021* 28,3 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 6,3 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 9,9 .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* . .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 13,8 .
Onderwijsniveau: laag Percentages Caribisch Nederland 2021* 40,7 .
Onderwijsniveau: laag Percentages Bonaire 2021* 45,1 .
Onderwijsniveau: laag Percentages Sint-Eustatius 2021* 32,2 .
Onderwijsniveau: laag Percentages Saba 2021* 44,7 .
Onderwijsniveau: laag Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 3,9 .
Onderwijsniveau: laag Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 5,5 .
Onderwijsniveau: laag Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 6,4 .
Onderwijsniveau: laag Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 10,2 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Percentages Caribisch Nederland 2021* 54,7 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Percentages Bonaire 2021* 55,4 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Percentages Sint-Eustatius 2021* 42,8 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Percentages Saba 2021* 63,2 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 3,8 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 5,3 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 8,1 .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 7,3 .
Onderwijsniveau: middelbaar Percentages Caribisch Nederland 2021* 56,5 .
Onderwijsniveau: middelbaar Percentages Bonaire 2021* 59,5 .
Onderwijsniveau: middelbaar Percentages Sint-Eustatius 2021* 45,7 .
Onderwijsniveau: middelbaar Percentages Saba 2021* 60,9 .
Onderwijsniveau: middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 4,8 .
Onderwijsniveau: middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 6,7 .
Onderwijsniveau: middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 9,8 .
Onderwijsniveau: middelbaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* 9,7 .
Onderwijsniveau: hoog Percentages Caribisch Nederland 2021* 51,9 .
Onderwijsniveau: hoog Percentages Bonaire 2021* 49,4 .
Onderwijsniveau: hoog Percentages Sint-Eustatius 2021* . .
Onderwijsniveau: hoog Percentages Saba 2021* 66,4 .
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toegang tot en gebruik van internet door personen. De volgende onderwerpen komen aan bod: toegang tot internet in het huishouden, type internetverbinding en wanneer personen voor het laatst internet hebben gebruikt.

Voor personen die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt, bevat de tabel gegevens over hoe vaak internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt is, de plaats waar internet gebruikt is en internetactiviteiten. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

In 2017 en 2021 zijn de vragen over ICT gebruik alleen gesteld aan mensen die thuis internet hebben. De cijfers zijn daardoor tussen 2013 en 2017, en tussen 2013 en 2021 niet vergelijkbaar.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

De Omnibusenquête is in 2021 voor de derde keer op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het jaar 2021 voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 september 2022:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.
De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. De cijfers die voorheen gelijk als definitief werden aangeboden, worden nu eerst als voorlopig aangemerkt.
Deze verandering heeft geen invloed op de huidige uitkomsten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd om aan te geven welke internetactiviteiten zij in deze periode voor privé doeleinden hebben verricht. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: Communicatie; Actualiteiten en nieuws volgen; Internetbankieren; Vermaak; Software downloaden, anders dan voor spellen; en Online aankopen.
Vermaak
Spelletjes, films of muziek downloaden
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om spelletjes, afbeeldingen, films of muziek te spelen of te downloaden?
Foto, muziek, tekst of software uploaden
De respondenten die in de afgelopen 3 maanden internet hebben gebruikt is gevraagd: Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om zelfgemaakte foto’s, muziek, video’s, tekst of software te uploaden?