Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen, 2001-2017

Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen, 2001-2017

Bedrijfstakken/branches Perioden Prijsindex arbeid (2010=100) Jaarmutatie prijs van arbeid (%) Loonkosten per gewerkt uur (2010=100) (2010=100) Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur (%) Structuureffect (%)
A-U Alle economische activiteiten 2006 januari - 2006 december 92,0 1,7 90,1 2,3 0,6
A-U Alle economische activiteiten 2006 april - 2007 maart 93,0 . 91,1 . .
A-U Alle economische activiteiten 2006 juli - 2007 juni 93,7 . 91,8 . .
A-U Alle economische activiteiten 2006 oktober - 2007 september 94,3 . 92,5 . .
A-U Alle economische activiteiten 2007 januari - 2007 december 95,1 3,4 93,3 3,5 0,1
A-U Alle economische activiteiten 2007 april - 2008 maart 96,3 3,5 94,4 3,6 0,1
A-U Alle economische activiteiten 2007 juli - 2008 juni 97,2 3,7 95,3 3,7 0,0
A-U Alle economische activiteiten 2007 oktober - 2008 september 97,7 3,5 95,8 3,6 0,0
A-U Alle economische activiteiten 2008 januari - 2008 december 98,5 3,5 96,6 3,6 0,1
A-U Alle economische activiteiten 2008 april - 2009 maart 98,8 2,7 97,2 3,0 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2008 juli - 2009 juni 99,8 2,7 98,4 3,3 0,6
A-U Alle economische activiteiten 2008 oktober - 2009 september 100,0 2,3 98,9 3,3 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2009 januari - 2009 december 100,0 1,5 99,3 2,8 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2009 april - 2010 maart 100,3 1,4 100,0 2,8 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2009 juli - 2010 juni 100,5 0,8 100,4 2,0 1,2
A-U Alle economische activiteiten 2009 oktober - 2010 september 100,1 0,1 100,0 1,1 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2010 januari - 2010 december 100,0 0,0 100,0 0,7 0,7
A-U Alle economische activiteiten 2010 april - 2011 maart 100,1 -0,2 100,1 0,2 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2010 juli - 2011 juni 100,1 -0,5 100,1 -0,3 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2010 oktober - 2011 september 100,4 0,3 100,5 0,5 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2011 januari - 2011 december 101,6 1,6 101,8 1,8 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2011 april - 2012 maart 101,6 1,5 101,9 1,8 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2011 juli - 2012 juni 102,0 1,9 102,5 2,3 0,4
A-U Alle economische activiteiten 2011 oktober - 2012 september 102,9 2,5 103,6 3,1 0,5
A-U Alle economische activiteiten 2012 januari - 2012 december 103,9 2,2 104,8 2,9 0,7
A-U Alle economische activiteiten 2012 april - 2013 maart 105,4 3,8 106,6 4,6 0,7
A-U Alle economische activiteiten 2012 juli - 2013 juni 105,5 3,4 106,8 4,3 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2012 oktober - 2013 september 105,5 2,5 107,1 3,4 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2013 januari - 2013 december 105,3 1,4 107,1 2,2 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2013 april - 2014 maart 105,2 -0,2 107,1 0,5 0,7
A-U Alle economische activiteiten 2013 juli - 2014 juni 105,4 0,0 107,5 0,6 0,6
A-U Alle economische activiteiten 2013 oktober - 2014 september 105,4 -0,1 107,5 0,3 0,5
A-U Alle economische activiteiten 2014 januari - 2014 december 106,1 0,7 108,2 1,1 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2014 april - 2015 maart* 106,1 0,9 108,2 1,0 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2014 juli - 2015 juni* 106,4 0,9 108,6 1,0 0,1
A-U Alle economische activiteiten 2014 oktober - 2015 september* 106,9 1,4 109,0 1,4 0,0
A-U Alle economische activiteiten 2015 januari - 2015 december* 106,2 0,1 108,2 -0,1 -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2015 april - 2016 maart* 106,8 0,6 108,7 0,4 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 juli - 2016 juni* 106,4 -0,1 108,2 -0,3 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 oktober - 2016 september* 106,4 -0,4 108,2 -0,7 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 januari - 2016 december * 107,1 0,9 108,8 0,5 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 april - 2017 maart* 106,4 -0,3 108,0 -0,7 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 juli - 2017 juni* 107,4 1,0 108,8 0,5 -0,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 oktober - 2017 september* 108,1 1,6 109,3 1,0 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 januari - 2017 december* 109,1 1,9 110,2 1,3 -0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de tabel wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur. Met de prijsindex arbeid wordt de totale stijging van de loonkosten per gewerkt uur gesplitst in een prijscomponent en een structuureffect.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2001 tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015, 2016 en 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Prijs van arbeid; 2015=100; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.


Toelichting onderwerpen

Prijsindex arbeid
Met deze prijsindex wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.
Jaarmutatie prijs van arbeid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Met deze prijsindex wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.
Loonkosten per gewerkt uur (2010=100)
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
De loonkosten omvatten de beloning van werknemers volgens de nationale rekeningen plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen op lonen ten laste van werkgevers zoals bijvoorbeeld heffingen over geschenken in natura.
Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
De loonkosten omvatten de beloning van werknemers volgens de nationale rekeningen plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen op lonen ten laste van werkgevers zoals bijvoorbeeld heffingen over geschenken in natura.
Structuureffect
Het verschil tussen de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur en de prijs van arbeid.