Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar het aantal uren dat ze werkzaam zijn. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en de positie in de werkkring beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Geslacht Persoonskenmerken Perioden DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) ArbeidsduurVoltijd (x 1 000) Gemiddelde arbeidsduur in uren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 1.655 1.180 1.202 4.229 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 1.623 1.170 1.204 4.218 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 1.647 1.173 1.226 4.248 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 1.608 1.177 1.292 4.327 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 1.618 1.199 1.354 4.409 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 1.619 1.214 1.394 4.427 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 1.621 1.263 1.417 4.447 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 1.573 1.271 1.449 4.541 31
Mannen Totaal personen 2013 553 204 396 3.292 36
Mannen Totaal personen 2014 555 207 404 3.276 36
Mannen Totaal personen 2015 559 209 405 3.292 36
Mannen Totaal personen 2016 543 207 424 3.342 36
Mannen Totaal personen 2017 564 213 450 3.371 36
Mannen Totaal personen 2018 1e kwartaal 572 216 467 3.384 36
Mannen Totaal personen 2018 2e kwartaal 564 235 476 3.400 36
Mannen Totaal personen 2018 3e kwartaal 549 241 482 3.437 36
Vrouwen Totaal personen 2013 1.102 977 806 938 25
Vrouwen Totaal personen 2014 1.068 963 800 942 25
Vrouwen Totaal personen 2015 1.088 965 820 955 25
Vrouwen Totaal personen 2016 1.064 970 868 985 26
Vrouwen Totaal personen 2017 1.054 986 904 1.038 26
Vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 1.047 998 927 1.044 26
Vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 1.057 1.028 941 1.047 26
Vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 1.024 1.030 967 1.104 26
Bron: CBS.
Verklaring van tekens