Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur, 2003-2022

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur, 2003-2022

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 20 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 28 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 28 tot 35 uur per week (x 1 000) Arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Gemiddelde arbeidsduur in uren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 1.655 1.180 1.202 4.229 30,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 1.623 1.170 1.204 4.218 31,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 1.647 1.173 1.226 4.248 30,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 1.608 1.177 1.292 4.327 31,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 1.618 1.199 1.354 4.409 31,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 1.619 1.214 1.394 4.427 31,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 1.621 1.263 1.417 4.447 31,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 1.573 1.271 1.449 4.541 31,4
Mannen Totaal personen 2013 553 204 396 3.292 35,7
Mannen Totaal personen 2014 555 207 404 3.276 35,8
Mannen Totaal personen 2015 559 209 405 3.292 35,7
Mannen Totaal personen 2016 543 207 424 3.342 35,9
Mannen Totaal personen 2017 564 213 450 3.371 35,8
Mannen Totaal personen 2018 1e kwartaal 572 216 467 3.384 35,7
Mannen Totaal personen 2018 2e kwartaal 564 235 476 3.400 35,7
Mannen Totaal personen 2018 3e kwartaal 549 241 482 3.437 35,8
Vrouwen Totaal personen 2013 1.102 977 806 938 25,1
Vrouwen Totaal personen 2014 1.068 963 800 942 25,3
Vrouwen Totaal personen 2015 1.088 965 820 955 25,3
Vrouwen Totaal personen 2016 1.064 970 868 985 25,6
Vrouwen Totaal personen 2017 1.054 986 904 1.038 25,9
Vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 1.047 998 927 1.044 25,9
Vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 1.057 1.028 941 1.047 25,9
Vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 1.024 1.030 967 1.104 26,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar het aantal uren dat ze werkzaam zijn. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en de positie in de werkkring beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 28 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 28 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
28 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 28 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Gemiddelde arbeidsduur in uren
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.