Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring, 2003-2022

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring, 2003-2022

Geslacht Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2021 1e kwartaal 5.180
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2021 2e kwartaal 5.247
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal 5.234
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2021 4e kwartaal 5.261
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2021 5.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2021 1e kwartaal 2.519
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2021 2e kwartaal 2.529
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2021 3e kwartaal 2.632
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2021 4e kwartaal 2.639
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2021 2.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2021 1e kwartaal 500
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2021 2e kwartaal 486
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2021 3e kwartaal 547
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2021 4e kwartaal 545
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2021 520
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2021 1e kwartaal 336
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2021 2e kwartaal 343
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2021 3e kwartaal 350
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2021 4e kwartaal 382
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2021 353
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2021 1e kwartaal 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2021 2e kwartaal 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2021 3e kwartaal 244
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2021 4e kwartaal 274
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2021 263
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oproep/-invalkracht 2021 1e kwartaal 909
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oproep/-invalkracht 2021 2e kwartaal 927
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oproep/-invalkracht 2021 3e kwartaal 975
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oproep/-invalkracht 2021 4e kwartaal 950
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oproep/-invalkracht 2021 940
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Uitzendkracht 2021 1e kwartaal 422
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Uitzendkracht 2021 2e kwartaal 426
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Uitzendkracht 2021 3e kwartaal 444
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Uitzendkracht 2021 4e kwartaal 402
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Uitzendkracht 2021 423
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer flex, contract onbekend 2021 1e kwartaal 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer flex, contract onbekend 2021 2e kwartaal 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer flex, contract onbekend 2021 3e kwartaal 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer flex, contract onbekend 2021 4e kwartaal 86
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer flex, contract onbekend 2021 81
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2021 1e kwartaal 1.437
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2021 2e kwartaal 1.431
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2021 3e kwartaal 1.443
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2021 4e kwartaal 1.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige 2021 1.445
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 15 februari 2022:
De jaarcijfers over 2021 en de kwartaalcijfers over het derde en vierde kwartaal van 2021 zijn gepubliceerd. De cijfers over de eerste twee kwartalen van 2021 zijn gereviseerd.
Vanaf 2021 zijn voor ‘Positie in de werkkring’ de categorieën ‘Werknemer vast, geen vaste uren’ en ‘Werknemer tijdelijk, geen vaste uren’ komen te vervallen. Zij worden vanaf 2021 geteld bij de categorie ‘Oproep/-invalkracht’. Daarnaast is vanaf 2021 een nieuwe categorie ‘Werknemer flex, contract onbekend’ toegevoegd. Bij de zelfstandigen is de categorie ‘overige zelfstandige’ komen te vervallen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.