Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Geslacht Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2019 8.953
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer 2019 7.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2019 5.552
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2019 1.923
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2019 383
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2019 149
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2019 191
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oproep/-invalkracht 2019 545
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Uitzendkracht 2019 266
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer vast, geen vaste uren 2019 152
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer tijdelijk, geen vaste uren 2019 237
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar positie in de hoofdbaan of hoofdwerkkring. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en naar leeftijd, onderwijsniveau en arbeidsduur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 16 februari 2021:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.