Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

Type kapitaalgoed Bedrijfstakken (SBI 2008) en sectoren Perioden Kapitaalgoederenvoorraad Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans (mln euro)
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 1995 1.000.326
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 1996 1.045.795
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 1997 1.088.629
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 1998 1.140.625
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 1999 1.205.820
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2000 1.293.645
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2001 1.387.136
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2002 1.474.590
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2003 1.545.346
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2004 1.596.461
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2005 1.649.574
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2006 1.727.671
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2007 1.800.997
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2008 1.893.453
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2009 1.966.339
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2010 2.012.697
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2011 2.015.866
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2012 2.019.344
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2013 2.023.296
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2014 2.012.039
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2015 2.000.991
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2016* 2.028.742
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel wordt opgevolgd door kapitaalgoederenvooraad 1995-2017. Zie paragraaf 3.

Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed. Deze tabel is samengesteld in het kader van de groeirekeningen.

Cijfers over de sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZW t.b.v. huishoudens) worden vanaf verslagjaar 2013 niet meer afzonderlijk gepubliceerd, maar alleen nog bij elkaar opgeteld. De reden voor deze samentelling is dat voor IZW t.b.v huishoudens voor recente verslagjaren geen betrouwbare schattingen voor de balansen beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, het verslagjaar 2015 en voorgaande jaren hebben de status definitief.

Wijzigingen per 11 februari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door kapitaalgoederenvooraad 1995-2017. Zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 13 juli 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
De cijfers over de investeringen van de Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens zijn voor de jaren 2001-2010 gecorrigeerd, abusievelijk waren er in de vorige versie oude gegevens gebruikt. Het statistisch verschil is hierdoor ook aangepast. Kleine afrondingsverschillen kunnen zich voordoen bij de begin- en eindbalans, de afschrijvingen en herwaarderingen.
De tabel is uitgebreid met de verslagjaren 1995-2000.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad
De kapitaalgoederenvoorraad is de waarde van de kapitaalgoederen in een bedrijfstak of sector. Kapitaalgoederen zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen, computers, software en
dergelijke.
Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.