Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk, 2013-2021

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk, 2013-2021

Kenmerken werk Cijfersoort Perioden Opleiding en werk Tevredenheid met werk Ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Niet tevreden, niet ontevreden (%) Opleiding en werk Tevredenheid met werk Tevreden (%)
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2013 3,3 12,5 84,2
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2014 3,6 13,3 83,1
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2015 3,1 13,1 83,8
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2016 3,6 11,3 85,1
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2017 3,1 12,0 84,9
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2018 3,1 12,7 84,2
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2019 3,0 10,1 86,9
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2020 2,5 11,3 86,2
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2021 3,4 10,1 86,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, met het werk en de reistijd van en naar het werk. Daarnaast is de tevredenheid met de dagelijkse bezigheden opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot het werk, namelijk de arbeidspositie en de wekelijkse arbeidsduur.

Gegevens beschikbaar van 2013 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Opleiding en werk
Tevredenheid met werk
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die minimaal 12 uur per week werken.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.
Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw werk. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.