Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Bewerk tabel

In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in deze tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. De nieuwe tabel wordt naar verwachting half mei 2021 gepubliceerd en zal dan 2020 en verder volgens de nieuwe reeks bevatten.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 17 september 2020:
De cijfers over de jaren 2018 en 2019 zijn definitief. Toegevoegd zijn de nader voorlopige cijfers over het eerste kwartaal 2020 en de voorlopige cijfers over het tweede kwartaal 2020. Door de beschikking van aanvullende informatie zijn de cijfers van 2018 aangepast.

Wijzigingen per 7 oktober 2019:
De cijfers over het eerste kwartaal 2017 bevatten een compilatiefout en zijn gecorrigeerd. Deze correctie heeft een klein effect op de imputaties in het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2017, waardoor alle vier de kwartalen zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
SE Bouwdiensten Totaal landen 2014 1e kwartaal 561 681 120
SE Bouwdiensten Totaal landen 2014 2e kwartaal 567 669 102
SE Bouwdiensten Totaal landen 2014 3e kwartaal 525 692 167
SE Bouwdiensten Totaal landen 2015 1e kwartaal 517 659 141
SE Bouwdiensten Totaal landen 2015 2e kwartaal 692 811 119
SE Bouwdiensten Totaal landen 2015 3e kwartaal 654 790 136
SE Bouwdiensten Totaal landen 2016 1e kwartaal 612 647 35
SE Bouwdiensten Totaal landen 2016 2e kwartaal 583 669 86
SE Bouwdiensten Totaal landen 2016 3e kwartaal 460 603 144
SE Bouwdiensten Totaal landen 2017 1e kwartaal 605 670 65
SE Bouwdiensten Totaal landen 2017 2e kwartaal 525 767 242
SE Bouwdiensten Totaal landen 2017 3e kwartaal 506 718 212
SE Bouwdiensten Totaal landen 2018 1e kwartaal 624 495 -128
SE Bouwdiensten Totaal landen 2018 2e kwartaal 755 847 92
SE Bouwdiensten Totaal landen 2018 3e kwartaal 785 799 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens