Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995 tot en met eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2015 zijn definitief. Gegevens vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nr, 1995-2018

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemersBedragBeloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemersBedragBeloning; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersBedragLonen (mln euro) Beloning van werknemersBedragLonen; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersBedragSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemersBedragSociale premies; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersBedragLoonkosten (mln euro) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLonen (%) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLoonkosten (%) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (euro) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLoonkosten per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurBeloning per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLoonkosten per gewerkt uur (%) Arbeidsvolume van werknemersAantalArbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemersAantalGewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderArbeidsjaren (%) Arbeidsvolume van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderGewerkte uren (%) Banen van werknemersAantalTotaal (x 1 000) Banen van werknemersAantalMannen (x 1 000) Banen van werknemersAantalVrouwen (x 1 000) Banen van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderTotaal (%) Banen van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderMannen (%) Banen van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderVrouwen (%)
A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 79.127 83.978 61.674 66.248 17.453 17.730 78.839 2,6 2,9 2,6 13,6 10,6 13,6 30,4 23,7 30,3 1,3 1,6 1,2 2,1 2,4 2,1 5.808 2.604 1,3 0,5 7.768 4.081 3.687 1,1 1,2 0,9
A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 94.636 84.462 75.747 66.558 18.889 17.903 94.170 2,6 2,7 2,5 16,0 12,8 15,9 38,1 30,5 38,0 1,1 1,2 0,9 -1,9 -1,8 -2,1 5.926 2.481 1,5 4,6 7.937 4.174 3.763 1,3 1,3 1,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 78.634 85.418 61.285 67.347 17.349 18.072 78.229 3,3 3,5 3,1 13,2 10,3 13,1 33,7 26,3 33,5 1,3 1,5 1,2 0,0 0,2 -0,1 5.972 2.332 1,9 3,3 7.963 4.189 3.773 1,5 1,5 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 87.407 85.946 69.011 67.564 18.396 18.382 86.890 3,4 3,4 3,1 14,5 11,5 14,5 32,7 25,8 32,5 1,0 1,1 0,8 2,3 2,4 2,1 6.012 2.676 2,3 1,0 8.011 4.213 3.799 1,8 1,8 1,8
A-U Alle economische activiteiten 2016* 339.804 267.717 72.087 338.128 3,0 3,1 2,8 57,3 45,1 57,0 33,7 26,5 33,5 1,2 1,3 1,0 0,7 0,8 0,5 5.930 10.093 1,8 2,3 7.920 4.164 3.756 1,4 1,5 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 81.748 86.762 63.722 68.419 18.026 18.343 81.370 3,3 3,3 3,2 13,8 10,7 13,7 29,7 23,1 29,5 0,9 0,9 0,8 -2,3 -2,3 -2,4 5.945 2.754 2,4 5,8 7.956 4.178 3.778 2,4 2,4 2,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 98.119 87.623 78.463 69.041 19.656 18.582 97.556 3,7 3,6 3,6 16,1 12,9 16,0 39,2 31,4 39,0 0,7 0,6 0,6 2,8 2,7 2,7 6.102 2.503 3,0 0,9 8.136 4.277 3.859 2,5 2,5 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 81.684 88.712 63.567 69.829 18.117 18.883 81.173 3,9 3,7 3,8 13,3 10,3 13,2 34,4 26,8 34,2 0,8 0,6 0,6 2,1 2,0 2,0 6.158 2.372 3,1 1,7 8.175 4.299 3.876 2,7 2,6 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal* 91.475 89.929 72.218 70.682 19.257 19.247 90.843 4,7 4,7 4,6 14,8 11,7 14,7 33,8 26,7 33,5 1,5 1,5 1,4 3,4 3,4 3,3 6.197 2.710 3,1 1,3 8.236 4.335 3.901 2,8 2,9 2,7
A-U Alle economische activiteiten 2017* 353.026 277.970 75.056 350.942 3,9 3,8 3,8 57,9 45,6 57,5 34,1 26,9 33,9 1,0 0,9 0,9 1,4 1,4 1,3 6.101 10.338 2,9 2,4 8.127 4.273 3.854 2,6 2,6 2,6
A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.127 2.777 3,1 0,8 8.197 4.315 3.882 3,0 3,3 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens