Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nr, 1969-2016


Deze tabel bevat gegevens van de nationale rekeningen over de opbouw van de totale toegevoegde waarde vanuit de productie en inkomensvorming. Van verschillende bedrijfstakken worden de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten weergegeven.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1969 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nr, 1969-2016

Economische activiteit en overige posten Perioden Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenOutput basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenIntermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersLonen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotBruto (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotVerbruik van vaste activa (-) (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschotNetto (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Saldo (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden subsidies (-) (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 2016* 1.318.197 687.165 631.032 339.804 267.717 72.087 287.309 114.389 172.920 3.919 9.785 5.866 631.032
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 29.791 18.248 11.543 2.903 2.308 595 9.166 4.129 5.037 -526 374 900 11.543
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 338.460 242.246 96.214 45.218 35.793 9.425 50.948 20.305 30.643 48 707 659 96.214
B Delfstoffenwinning 2016* 13.014 4.105 8.909 1.074 819 255 7.819 2.156 5.663 16 23 7 8.909
C Industrie 2016* 299.469 222.821 76.648 40.478 32.063 8.415 36.303 13.736 22.567 -133 472 605 76.648
D Energievoorziening 2016* 16.521 9.615 6.906 1.825 1.475 350 4.923 3.168 1.755 158 159 1 6.906
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016* 9.456 5.705 3.751 1.841 1.436 405 1.903 1.245 658 7 53 46 3.751
F Bouwnijverheid 2016* 89.605 59.640 29.965 16.599 13.018 3.581 13.315 2.375 10.940 51 128 77 29.965
G-I Handel, vervoer en horeca 2016* 253.693 119.753 133.940 68.435 54.764 13.671 64.949 15.549 49.400 556 1.062 506 133.940
J Informatie en communicatie 2016* 62.716 32.463 30.253 15.910 13.072 2.838 14.511 5.123 9.388 -168 73 241 30.253
K Financiële dienstverlening 2016* 72.721 28.346 44.375 19.430 14.683 4.747 23.296 4.162 19.134 1.649 1.692 43 44.375
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 79.325 41.445 37.880 3.571 2.768 803 30.375 24.833 5.542 3.934 3.941 7 37.880
M-N Zakelijke dienstverlening 2016* 164.692 69.561 95.131 58.255 47.023 11.232 37.808 10.130 27.678 -932 680 1.612 95.131
O-Q Overheid en zorg 2016* 198.113 63.262 134.851 100.779 77.257 23.522 34.824 25.766 9.058 -752 1.033 1.785 134.851
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016* 29.081 12.201 16.880 8.704 7.031 1.673 8.117 2.017 6.100 59 95 36 16.880
Totaal overige posten 2016* 1.704 1.704 0 0 0 0 -172 0 -172 0 0 0 0
Totaal activiteiten en overige posten 2016* 1.319.901 688.869 631.032 339.804 267.717 72.087 287.137 114.389 172.748 3.919 9.785 5.866 631.032
Bron: CBS.
Verklaring van tekens