Overheid; ontvangen sociale premies 1995-2017


Deze tabel bevat gegevens over de ontvangsten van sociale premies door de sector socialezekerheidsfondsen. Dit is een subsector van de sector overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorie├źn gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1995 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2014 de status definitief. De kwartalen van 2015 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2015 hebben de status definitief. De cijfers van 2016 en 2017 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; ontvangen belastingen en sociale premies. Zie paragraaf 3.

Overheid; ontvangen sociale premies 1995-2017

Perioden Totaal sociale premiesTotaal sociale premies (mln euro) Totaal sociale premiesArbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Totaal sociale premiesWerkhervattingskas (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Totaal sociale premiesSectorfondsen (mln euro) Totaal sociale premiesUitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Totaal sociale premiesWet Kinderopvang (mln euro) Totaal sociale premiesZorgverzekeringsfonds (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Ouderdomsfonds (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Nabestaandenfonds (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro) Totaal sociale premiesFonds Langdurige Zorg (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversTotaal sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversArbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversWerkhervattingskas (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversAlgemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversSectorfondsen (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversUitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversWet Kinderopvang (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversZorgverzekeringsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversTotaal soc. premies niet t.l.v. werkg. (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversZorgverzekeringsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemeen Ouderdomsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemeen Nabestaandenfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversFonds Langdurige Zorg (mln euro)
2016 1e kwartaal* 25.695 2.784 330 898 647 172 254 8.889 6.747 286 439 4.249 8.368 2.769 330 898 647 172 254 3.298 17.327 5.591 6.747 286 439 4.249
2016 2e kwartaal* 23.730 3.499 435 1.157 845 184 316 9.516 4.855 167 421 2.335 10.196 3.484 435 1.157 845 184 316 3.775 13.534 5.741 4.855 167 421 2.335
2016 3e kwartaal* 24.599 2.827 335 932 658 169 259 8.828 6.022 259 711 3.599 8.438 2.812 335 932 658 169 259 3.273 16.161 5.555 6.022 259 711 3.599
2016 4e kwartaal* 30.229 3.190 400 1.078 788 173 291 9.424 7.974 447 2.375 4.089 9.576 3.175 400 1.078 788 173 291 3.671 20.653 5.753 7.974 447 2.375 4.089
2016* 104.253 12.300 1.500 4.065 2.938 698 1.120 36.657 25.598 1.159 3.946 14.272 36.578 12.240 1.500 4.065 2.938 698 1.120 14.017 67.675 22.640 25.598 1.159 3.946 14.272
2017 1e kwartaal* 24.249 3.000 305 1.002 510 176 262 9.205 5.844 58 208 3.679 8.534 2.986 305 1.002 510 176 262 3.293 15.715 5.912 5.844 58 208 3.679
2017 2e kwartaal* 24.478 3.743 412 1.291 664 186 322 9.999 5.017 -62 104 2.802 10.489 3.729 412 1.291 664 186 322 3.885 13.989 6.114 5.017 -62 104 2.802
2017 3e kwartaal* 25.751 3.078 326 1.068 539 170 269 9.306 6.507 93 73 4.322 8.826 3.064 326 1.068 539 170 269 3.390 16.925 5.916 6.507 93 73 4.322
2017 4e kwartaal* 27.780 3.471 370 1.208 625 176 300 9.764 6.521 86 1.319 3.940 9.845 3.457 370 1.208 625 176 300 3.709 17.935 6.055 6.521 86 1.319 3.940
2017* 102.258 13.292 1.413 4.569 2.338 708 1.153 38.274 23.889 175 1.704 14.743 37.694 13.236 1.413 4.569 2.338 708 1.153 14.277 64.564 23.997 23.889 175 1.704 14.743
Bron: CBS.
Verklaring van tekens