Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde 1995-2017


Deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid. Niet de volledige balans wordt getoond: de tabel is beperkt tot de financiële activa en passiva (de vorderingen en de schulden). Hiervan worden voor elke periode de begin- en eindstand en de mutaties weergegeven. De mutaties worden onderscheiden in financiële transacties en overige mutaties. Deze zijn een gevolg van afspraken tussen partijen (transacties) of hebben een andere oorzaak, zoals herwaarderingen of herclassificaties (overige mutaties).
De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de schulden van de subsectoren niet op tot de totale schuld van de overheid. Schulden van bijvoorbeeld het rijk aan de sociale verzekeraars maken deel uit van de schulden van het rijk. Voor de schuld van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers schulden die de overheid heeft aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de EMU-publicaties. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De financiële activa en passiva worden in deze tabel weergegeven tegen marktwaarde.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1995 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2014 de status definitief. De kwartalen van 2015 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2015 hebben de status definitief. De cijfers van 2016 en 2017 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren. Zie paragraaf 3.

Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde 1995-2017

Balansstanden en transacties Sectoren Perioden VorderingenTotaal vorderingen (mln euro) VorderingenChartaal geld en deposito'sTotaal chartaal geld en deposito's (mln euro) VorderingenChartaal geld en deposito'sChartaal geld (mln euro) VorderingenChartaal geld en deposito'sGirale deposito's (mln euro) VorderingenChartaal geld en deposito'sOverige deposito's (mln euro) VorderingenSchuldbewijzenTotaal schuldbewijzen (mln euro) VorderingenSchuldbewijzenKortlopende schuldbewijzen (mln euro) VorderingenSchuldbewijzenLanglopende schuldbewijzen (mln euro) VorderingenFinanciële derivaten (mln euro) VorderingenLeningenTotaal leningen (mln euro) VorderingenLeningenKortlopende leningen (mln euro) VorderingenLeningenLanglopende leningen (mln euro) VorderingenAandelen en overige deelnemingenTotaal aandelen en overige deelnemingen (mln euro) VorderingenAandelen en overige deelnemingenBeursgenoteerde aandelen (mln euro) VorderingenAandelen en overige deelnemingenOverige deelnemingen (mln euro) VorderingenAandelen en overige deelnemingenAandelen in beleggingsfondsen (mln euro) VorderingenHandelskredieten, transitorische posten (mln euro) SchuldenTotaal schulden (mln euro) SchuldenDeposito'sTotaal deposito's (mln euro) SchuldenDeposito'sGirale deposito's (mln euro) SchuldenDeposito'sOverige deposito's (mln euro) SchuldenSchuldbewijzenTotaal schuldbewijzen (mln euro) SchuldenSchuldbewijzenKortlopende schuldbewijzen (mln euro) SchuldenSchuldbewijzenLanglopende schuldbewijzen (mln euro) SchuldenLeningenTotaal leningen (mln euro) SchuldenLeningenKortlopende leningen (mln euro) SchuldenLeningenLanglopende leningen (mln euro) SchuldenHandelskredieten, transitorische posten (mln euro) Financieel vermogen (mln euro)
Beginbalans Overheid 2017* 243.906 10.488 45 7.181 3.262 7.965 243 7.722 15.584 58.157 283 57.874 99.523 2.264 96.637 622 52.189 529.234 4.000 3.421 579 404.089 16.622 387.467 89.071 24.184 64.887 32.074 -285.328
Beginbalans Centrale overheid 2017* 224.454 3.375 11 2.403 961 1.630 25 1.605 15.788 83.550 32.785 50.765 75.851 2.159 73.677 15 44.260 483.236 29.831 28.084 1.747 404.015 16.641 387.374 35.969 18.825 17.144 13.421 -258.782
Beginbalans Lokale overheid 2017* 70.735 17.673 34 14.267 3.372 7.451 237 7.214 -204 9.177 283 8.894 23.672 105 22.960 607 12.966 75.749 1.190 0 1.190 54.900 5.374 49.526 19.659 -5.014
Beginbalans Socialezekerheidsfondsen 2017* 25.534 15.271 0 15.174 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.263 47.066 0 0 0 32.772 32.770 2 14.294 -21.532
Financiële transacties Overheid 2017* -6.964 2.231 0 2.252 -21 -961 -49 -912 -3.091 1.807 -41 1.848 -5.482 -1.097 -4.336 -49 -1.468 -14.493 -1.828 -1.854 26 -9.082 610 -9.692 -7.223 -4.266 -2.957 3.640 7.529
Financiële transacties Centrale overheid 2017* -7.643 1.921 0 1.921 0 33 0 33 -3.091 714 -1.910 2.624 -5.544 -1.097 -4.447 0 -1.676 -13.743 74 59 15 -10.311 589 -10.900 -6.479 -4.062 -2.417 2.973 6.100
Financiële transacties Lokale overheid 2017* -935 1.289 0 1.321 -32 -1.417 -70 -1.347 0 -708 -41 -667 62 0 111 -49 -161 108 806 0 806 -634 -203 -431 -64 -1.043
Financiële transacties Socialezekerheidsfondsen 2017* 1.183 923 0 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 -1.289 0 0 0 -1.911 -1.911 0 622 2.472
Overige mutaties Overheid 2017* 2.567 -71 0 0 -71 232 46 186 -775 -11 0 -11 3.194 551 2.820 -177 -2 -10.493 0 0 0 -10.365 -254 -10.111 -128 0 -128 0 13.060
Overige mutaties Centrale overheid 2017* 2.394 0 0 0 0 -188 0 -188 -775 -11 0 -11 3.368 551 2.817 0 0 -10.464 -50 -50 0 -10.372 -252 -10.120 -42 0 -42 0 12.858
Overige mutaties Lokale overheid 2017* 116 -121 0 -50 -71 413 48 365 0 0 0 0 -174 0 3 -177 -2 -86 0 0 0 -86 0 -86 0 202
Overige mutaties Socialezekerheidsfondsen 2017* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindbalans Overheid 2017* 239.509 12.648 45 9.433 3.170 7.236 240 6.996 11.718 59.953 242 59.711 97.235 1.718 95.121 396 50.719 504.248 2.172 1.567 605 384.642 16.978 367.664 81.720 19.918 61.802 35.714 -264.739
Eindbalans Centrale overheid 2017* 219.205 5.296 11 4.324 961 1.475 25 1.450 11.922 84.253 30.875 53.378 73.675 1.613 72.047 15 42.584 459.029 29.855 28.093 1.762 383.332 16.978 366.354 29.448 14.763 14.685 16.394 -239.824
Eindbalans Lokale overheid 2017* 69.916 18.841 34 15.538 3.269 6.447 215 6.232 -204 8.469 242 8.227 23.560 105 23.074 381 12.803 75.771 1.996 0 1.996 54.180 5.171 49.009 19.595 -5.855
Eindbalans Socialezekerheidsfondsen 2017* 26.717 16.194 0 16.097 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.523 45.777 0 0 0 30.861 30.859 2 14.916 -19.060
Bron: CBS.
Verklaring van tekens