Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Slachtoffer van vermogensdelict (Poging tot) inbraak (%)
Totaal personen Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,7
Totaal personen Perrcentage Bonaire 2021* 1,7
Totaal personen Perrcentage Sint-Eustatius 2021* 2,6
Totaal personen Perrcentage Saba 2021* .
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 0,6
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 0,9
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 1,5
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Geslacht: Mannen Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,4
Geslacht: Mannen Perrcentage Bonaire 2021* 1,0
Geslacht: Mannen Perrcentage Sint-Eustatius 2021* 3,0
Geslacht: Mannen Perrcentage Saba 2021* .
Geslacht: Mannen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 0,8
Geslacht: Mannen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 1,0
Geslacht: Mannen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 2,2
Geslacht: Mannen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Geslacht: Vrouwen Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,9
Geslacht: Vrouwen Perrcentage Bonaire 2021* 2,4
Geslacht: Vrouwen Perrcentage Sint-Eustatius 2021* 2,1
Geslacht: Vrouwen Perrcentage Saba 2021* .
Geslacht: Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 1,0
Geslacht: Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 1,6
Geslacht: Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 1,9
Geslacht: Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,8
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Perrcentage Bonaire 2021* 1,2
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Perrcentage Sint-Eustatius 2021* 3,9
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Perrcentage Saba 2021* .
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 1,0
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 1,1
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 2,6
Leeftijd: 15 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,6
Leeftijd: 45 jaar of ouder Perrcentage Bonaire 2021* 2,2
Leeftijd: 45 jaar of ouder Perrcentage Sint-Eustatius 2021* .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Perrcentage Saba 2021* .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 0,9
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 1,4
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* .
Leeftijd: 45 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 3,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Perrcentage Bonaire 2021* .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Perrcentage Sint-Eustatius 2021* .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Perrcentage Saba 2021* .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 2,5
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,3
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Perrcentage Bonaire 2021* .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Perrcentage Sint-Eustatius 2021* 4,0
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Perrcentage Saba 2021* .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 1,0
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 3,0
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,6
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Perrcentage Bonaire 2021* 2,7
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Perrcentage Sint-Eustatius 2021* .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Perrcentage Saba 2021* .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 1,0
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 1,9
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* .
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,5
Leeftijd: 65 jaar of ouder Perrcentage Bonaire 2021* .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Perrcentage Sint-Eustatius 2021* .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Perrcentage Saba 2021* .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 1,5
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* .
Leeftijd: 65 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Onderwijsniveau: laag onderwijs Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 2,0
Onderwijsniveau: laag onderwijs Perrcentage Bonaire 2021* 2,7
Onderwijsniveau: laag onderwijs Perrcentage Sint-Eustatius 2021* 1,7
Onderwijsniveau: laag onderwijs Perrcentage Saba 2021* .
Onderwijsniveau: laag onderwijs Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 1,0
Onderwijsniveau: laag onderwijs Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* 1,6
Onderwijsniveau: laag onderwijs Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 1,6
Onderwijsniveau: laag onderwijs Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,4
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Perrcentage Bonaire 2021* .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Perrcentage Sint-Eustatius 2021* 4,5
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Perrcentage Saba 2021* .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 0,9
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* .
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 3,2
Onderwijsniveau: middelbaar/hoog Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs Perrcentage Caribisch Nederland 2021* 1,5
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs Perrcentage Bonaire 2021* .
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs Perrcentage Sint-Eustatius 2021* 4,3
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs Perrcentage Saba 2021* .
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2021* 1,1
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2021* .
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2021* 3,7
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs Betrouwbaarheidsmarge Saba 2021* .
Onderwijsniveau: hoog onderwijs Perrcentage Caribisch Nederland 2021* .
Onderwijsniveau: hoog onderwijs Perrcentage Bonaire 2021* .
Onderwijsniveau: hoog onderwijs Perrcentage Sint-Eustatius 2021* .
Onderwijsniveau: hoog onderwijs Perrcentage Saba 2021* .
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staat het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit van de bevolking van Caribisch Nederland van 15 jaar en ouder centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme.
De gegevens worden weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. De Omnibusenquête is in 2021 voor de derde keer op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het jaar 2021 voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 september 2022:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Slachtoffer van vermogensdelict
Vermogensdelicten:
- (Poging tot) inbraak;
- Autodiefstal;
- Diefstal andere voertuigen;
- (Poging tot) zakkenrollerij, beroving;
- Overige diefstal.
(Poging tot) inbraak
Inbraak of een poging daartoe.