Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken

Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden (On)veiligheidsbeleving Voelt zich vaak onveilig (%) (On)veiligheidsbeleving Voelt zich soms onveilig (%) (On)veiligheidsbeleving Voelt zich zelden onveilig (%) (On)veiligheidsbeleving Voelt zich nooit onveilig (%) Beoordeling criminaliteit eigen buurt Veel criminaliteit (%) Beoordeling criminaliteit eigen buurt Weinig criminaliteit (%) Beoordeling criminaliteit eigen buurt Geen criminaliteit (%) Beoordeling criminaliteit eigen buurt Rapportcijfer veiligheid (rapportcijfer)
Totaal personen Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 2,2 5,2 5,7 86,7 3,9 31,0 65,2 8,2
Totaal personen Percentage Caribisch Nederland 2021* 0,8 3,8 3,7 91,7 0,9 25,5 66,3 8,4
Totaal personen Percentage Bonaire 2017/2018 3,1 7,3 8,0 81,4 5,8 41,2 41,3 7,7
Totaal personen Percentage Bonaire 2021* 1,1 4,6 4,8 89,5 1,7 41,7 46,0 7,9
Totaal personen Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 . . 1,4 97,0 . 10,2 89,8 8,6
Totaal personen Percentage Sint-Eustatius 2021* 0,8 2,9 2,3 94,0 . 8,3 87,0 8,7
Totaal personen Percentage Saba 2017/2018 . 3,8 2,9 92,0 . 7,8 92,2 9,3
Totaal personen Percentage Saba 2021* . 2,9 2,9 94,1 . 9,3 88,0 9,3
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staat de beleving van de (on)veiligheid en de beoordeling van criminaliteit en veiligheid door de burger centraal. Het gaat dan om de veiligheidsbeleving in het algemeen en de beoordeling van de criminaliteit in de eigen buurt.
De gegevens worden weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. De Omnibusenquête is in 2021 voor de derde keer op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het jaar 2021 voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 september 2022:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

(On)veiligheidsbeleving
De respondenten is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt. Zo ja, dan is gevraagd of men zich vaak, soms of zelden onveilig voelt.
Voelt zich vaak onveilig
De respondenten is de vraag gesteld: voelt u zich vaak, soms, of zelden onveilig? Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms' of 'zelden'. Deze vraag is alleen gesteld aan degenen die 'ja' antwoordden op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt. Het weergegeven percentage heeft wel betrekking op alle respondenten.  
Voelt zich soms onveilig
De respondenten is de vraag gesteld: voelt u zich vaak, soms, of zelden onveilig? Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms' of 'zelden'. Deze vraag is alleen gesteld aan degenen die 'ja' antwoordden op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt. Het weergegeven percentage heeft wel betrekking op alle respondenten.  
Voelt zich zelden onveilig
De respondenten is de vraag gesteld: voelt u zich vaak, soms, of zelden onveilig? Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms' of 'zelden'. Deze vraag is alleen gesteld aan degenen die 'ja' antwoordden op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt. Het weergegeven percentage heeft wel betrekking op alle respondenten.  
Voelt zich nooit onveilig
De respondenten is de vraag gesteld: voelt u zich wel eens onveilig? Antwoordmogelijkheden: 'ja' of 'nee'. Weergegeven is percentage 'nee'.
Beoordeling criminaliteit eigen buurt
De respondenten is gevraagd om een oordeel te geven over de mate waarin criminaliteit in de eigen buurt voorkomt. Gevraagd is: heeft u het idee dat er veel, weinig of geen criminaliteit plaatsvindt in uw buurt? Antwoordmogelijkheden: 'veel', 'weinig’, 'geen' of 'geen antwoord'. Het weergegeven percentage heeft betrekking op alle respondenten.  
Veel criminaliteit
Weinig criminaliteit
Geen criminaliteit
Rapportcijfer veiligheid
De respondenten is de vraag gesteld: als u de veiligheid in uw buurt een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, welk cijfer zou u dan geven? Het weergegeven percentage heeft betrekking op alle respondenten.