Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken

In deze tabel staat de beleving van de (on)veiligheid en de beoordeling van criminaliteit en veiligheid door de burger centraal. Het gaat dan om de veiligheidsbeleving in het algemeen en de beoordeling van de criminaliteit in de eigen buurt.
De gegevens worden weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.
De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden (On)veiligheidsbelevingVoelt zich vaak onveilig (%) (On)veiligheidsbelevingVoelt zich soms onveilig (%) (On)veiligheidsbelevingVoelt zich zelden onveilig (%) (On)veiligheidsbelevingVoelt zich nooit onveilig (%) Beoordeling criminaliteit eigen buurtVeel criminaliteit (%) Beoordeling criminaliteit eigen buurtWeinig criminaliteit (%) Beoordeling criminaliteit eigen buurtGeen criminaliteit (%) Beoordeling criminaliteit eigen buurtRapportcijfer veiligheid (rapportcijfer)
Totaal personen Percentage Caribisch Nederland 2013 4,5 15,2 8,4 71,5 5,9 39,8 49,2 7,7
Totaal personen Percentage Caribisch Nederland 2017/2018 2,2 5,2 5,7 86,7 3,9 31,0 65,2 8,2
Totaal personen Percentage Bonaire 2013 5,8 18,4 8,1 67,4 7,8 46,3 39,8 7,3
Totaal personen Percentage Bonaire 2017/2018 3,1 7,3 8,0 81,4 5,8 41,2 41,3 7,7
Totaal personen Percentage Sint-Eustatius 2013 . 3,5 6,1 89,7 . 19,1 79,0 8,8
Totaal personen Percentage Sint-Eustatius 2017/2018 . . 1,4 97,0 . 10,2 89,8 8,6
Totaal personen Percentage Saba 2013 . 10,3 15,2 71,8 . 25,3 70,5 8,8
Totaal personen Percentage Saba 2017/2018 . 3,8 2,9 92,0 . 7,8 92,2 9,3
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2013 1,3 2,2 1,7 2,7 1,4 2,9 3,0 0,1
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Caribisch Nederland 2017/2018 0,7 1,1 1,1 1,6 1,0 2,3 2,4 0,1
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2013 1,6 2,7 1,9 3,3 1,9 3,5 3,4 0,1
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Bonaire 2017/2018 1,1 1,6 1,7 2,4 1,5 3,1 3,1 0,1
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2013 . 3,1 4,1 5,2 . 6,7 6,9 0,2
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Sint-Eustatius 2017/2018 . . 1,2 1,7 . 3,0 3,0 0,1
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2013 . 4,9 5,8 7,3 . 7,0 7,4 0,2
Totaal personen Betrouwbaarheidsmarge Saba 2017/2018 . 2,4 2,1 3,4 . 3,3 3,3 0,1
Bron: © CBS
Verklaring van tekens