Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Caribisch Nederland Voorkomen van overlast in de buurt Totaal voorkomen overlast (% ' komt wel eens voor') Voorkomen van overlast in de buurt Fysieke verloedering Een of meer vormen fysieke verloedering (% ' komt wel eens voor') Voorkomen van overlast in de buurt Sociale overlast Een of meer vormen van sociale overlast (% ' komt wel eens voor') Voorkomen van overlast in de buurt Verkeersoverlast Een of meer vormen van verkeersoverlast (% ' komt wel eens voor') Voorkomen van overlast in de buurt Overige overlast Hinder van horecagelegenheden (% ' komt wel eens voor') Voorkomen van overlast in de buurt Overige overlast Overlast door buurtbewoners (% ' komt wel eens voor')
Totaal personen Percentage 2017/2018 Caribisch Nederland 65,9 39,1 25,4 51,1 5,1 6,1
Totaal personen Percentage 2021* Caribisch Nederland 61,7 34,3 18,9 48,2 5,4 7,2
Totaal personen Percentage 2017/2018 Bonaire 69,1 38,5 28,0 53,5 6,0 6,3
Totaal personen Percentage 2021* Bonaire 61,6 31,0 21,5 46,7 6,8 7,1
Totaal personen Percentage 2017/2018 Sint-Eustatius 45,8 35,8 13,5 31,4 2,2 3,8
Totaal personen Percentage 2021* Sint-Eustatius 48,2 35,8 7,3 31,2 3,1 4,1
Totaal personen Percentage 2017/2018 Saba 83,7 46,9 33,1 71,8 5,9 8,7
Totaal personen Percentage 2021* Saba 84,3 41,1 31,2 80,3 5,2 12,5
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan het vóórkomen van overlast en de mate van overlast die de bewoners hiervan ervaren centraal.
De gegevens worden weergegeven voor Caribisch Nederland in zijn geheel, maar ook voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Tevens zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk.

Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.

De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder.

De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius. De Omnibusenquête is in 2021 voor de derde keer op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maanden oktober t/m december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voor het jaar 2021 voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 september 2022:
De voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Voorkomen van overlast in de buurt
De respondenten is voor elke vorm van overlast gevraagd of deze weleens voorkomt in de eigen buurt. Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee'. Onder 'komt wel eens voor' worden alle respondenten verstaan die het antwoord 'ja' hebben gegeven. Dit antwoord is gepercenteerd op alle respondenten.
Het gaat om de volgende vormen van overlast:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes, of bushokjes, dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Dierenpoep op de stoep of op straat;
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte;
- Agressief gedrag in het verkeer;
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops;
- Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars;
- Overlast door buurtbewoners;
- Mensen die op straat worden lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Totaal voorkomen overlast
De respondenten is voor elke vorm van overlast gevraagd of deze weleens voorkomt in de eigen buurt. Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee'. Onder 'komt wel eens voor' worden alle respondenten verstaan die het antwoord 'ja' hebben gegeven. Dit antwoord is gepercenteerd op alle respondenten.
Fysieke verloedering
Fysieke verloedering omvat de volgende vormen van overlast:
- Rommel op straat;
- Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes, of bushokjes, dat vernield is;
- Bekladde muren of gebouwen;
- Dierenpoep op de stoep of op straat.
Een of meer vormen fysieke verloedering
Sociale overlast
Sociale overlast omvat de volgende vormen van overlast:
- Dronken mensen op straat;
- Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops;
- Mensen die op straat worden lastiggevallen;
- Rondhangende jongeren.
Een of meer vormen van sociale overlast
Verkeersoverlast
Verkeersoverlast omvat de volgende vormen van overlast:
- Te hard rijden;
- Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte;
- Agressief gedrag in het verkeer.
Een of meer vormen van verkeersoverlast
Overige overlast
Overige overlast omvat de volgende vormen van overlast:
- Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars;
- Overlast door buurtbewoners.
Hinder van horecagelegenheden
Overlast door buurtbewoners