Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari en de gemiddelde oppervlakte. Deze worden verder uitgesplitst naar bouwjaarklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik” of “buiten gebruik”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 maart 2020:
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Woningtype Bouwjaarklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal) Gemiddelde oppervlakte (m2)
Totaal Totaal Nederland 2012 7.386.743 119
Totaal Totaal Nederland 2013 7.449.298 120
Totaal Totaal Nederland 2014 7.535.316 119
Totaal Totaal Nederland 2015 7.587.964 119
Totaal Totaal Nederland 2016 7.641.323 119
Totaal Totaal Nederland 2017 7.686.178 119
Bron: CBS.
Verklaring van tekens