VO; geslaagden, onderwijssoort, regio in detail

VO; geslaagden, onderwijssoort, regio in detail

Geslacht Onderwijssoort Populatie Herkomstgroepering Regio's Perioden Gediplomeerden (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Mannen Vwo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 12.440 94
Mannen Vwo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 13.060 93
Mannen Havo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 16.690 91
Mannen Havo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 17.020 89
Mannen Vmbo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 52.060 94
Mannen Vmbo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 50.380 94
Mannen Vmbo (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 44.070 95
Mannen Vmbo (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 41.480 95
Mannen Lwoo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 7.990 89
Mannen Lwoo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 8.900 90
Mannen Vmbo g/t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 21.820 94
Mannen Vmbo g/t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 21.450 95
Mannen Vmbo-g/t (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 21.380 94
Mannen Vmbo-g/t (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 20.770 95
Mannen Lwoo-g/t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 440 92
Mannen Lwoo-g/t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 680 93
Mannen Vmbo-t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 19.640 94
Mannen Vmbo-t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 19.180 95
Mannen Vmbo-g Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 2.180 94
Mannen Vmbo-g Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 2.270 94
Mannen Vmbo-b/k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 30.240 94
Mannen Vmbo-b/k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 28.930 94
Mannen Vmbo-b/k (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 22.690 95
Mannen Vmbo-b/k (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 20.700 96
Mannen Lwoo-b/k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 7.540 88
Mannen Lwoo-b/k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 8.230 90
Mannen Vmbo-k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 12.840 95
Mannen Vmbo-k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 12.650 95
Mannen Vmbo-b Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 17.400 93
Mannen Vmbo-b Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 16.280 93
Vrouwen Vwo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 14.870 94
Vrouwen Vwo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 15.270 94
Vrouwen Havo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 19.730 92
Vrouwen Havo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 19.680 91
Vrouwen Vmbo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 48.530 95
Vrouwen Vmbo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 46.970 95
Vrouwen Vmbo (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 42.260 96
Vrouwen Vmbo (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 39.930 95
Vrouwen Lwoo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 6.270 92
Vrouwen Lwoo Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 7.040 93
Vrouwen Vmbo g/t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 22.780 95
Vrouwen Vmbo g/t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 22.110 94
Vrouwen Vmbo-g/t (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 22.540 95
Vrouwen Vmbo-g/t (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 21.770 94
Vrouwen Lwoo-g/t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 230 90
Vrouwen Lwoo-g/t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 350 88
Vrouwen Vmbo-t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 19.930 95
Vrouwen Vmbo-t Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 19.180 94
Vrouwen Vmbo-g Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 2.850 94
Vrouwen Vmbo-g Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 2.930 94
Vrouwen Vmbo-b/k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 25.760 96
Vrouwen Vmbo-b/k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 24.860 96
Vrouwen Vmbo-b/k (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 19.720 97
Vrouwen Vmbo-b/k (exclusief lwoo) Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 18.170 97
Vrouwen Lwoo-b/k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 6.040 92
Vrouwen Lwoo-b/k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 6.690 93
Vrouwen Vmbo-k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 11.990 96
Vrouwen Vmbo-k Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 11.950 96
Vrouwen Vmbo-b Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2003/'04* 13.770 96
Vrouwen Vmbo-b Woonregio Totaal herkomstgroepering Nederland 2004/'05* 12.910 96
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examens van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar onderwijssoort en daarbinnen naar indicatie lwoo, herkomstgroepering en regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04 tot en met 2004/'05.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 mei 2014:
Geen. Deze tabel zal niet worden voortgezet.

Toelichting onderwerpen

Gediplomeerden
Leerlingen die een diploma voor het eindexamen behaald hebben.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.