Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

Vervoerstromen Landen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Aanvoer Totaal 2020* 9.303 1.432 658
Aanvoer België 2020* 836 126 24
Aanvoer Duitsland 2020* 3.896 629 279
Aanvoer Frankrijk 2020* 229 32 17
Aanvoer Italië 2020* 2.170 264 198
Aanvoer Oostenrijk 2020* 358 55 31
Aanvoer Tsjechië 2020* 545 97 33
Aanvoer Zwitserland 2020* 253 40 25
Aanvoer Overig 2020* 1.015 189 52
Afvoer Totaal 2020* 23.425 3.982 581
Afvoer België 2020* 1.131 121 24
Afvoer Duitsland 2020* 16.089 2.880 240
Afvoer Frankrijk 2020* 243 26 10
Afvoer Italië 2020* 2.438 309 176
Afvoer Oostenrijk 2020* 1.189 205 26
Afvoer Tsjechië 2020* 852 158 33
Afvoer Zwitserland 2020* 423 67 24
Afvoer Overig 2020* 1.059 215 49
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft alleen de aan- en afvoer en niet het binnenlands vervoer en de doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. De cijfers worden uitgesplitst naar aanvoer met land van herkomst en afvoer met land van bestemming.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 hebben een nader voorlopig karakter en die vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024:
Toegevoegd zijn cijfers over 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen 6 maanden na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.
---
Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.