Woonplaatsen in Nederland 2014

Woonplaatsen in Nederland 2014

Woonplaatsen Woonplaatscode (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Aalsmeer 2571 Aalsmeer GM0358 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Denekamp 1408 Dinkelland GM1774 Overijssel PV23 Oost-Nederland LD02
Elp 3010 Midden-Drenthe GM1731 Drenthe PV22 Noord-Nederland LD01
It Heidenskip 1973 Súdwest-Fryslân GM1900 Friesland PV21 Noord-Nederland LD01
Lutten 1557 Hardenberg GM0160 Overijssel PV23 Oost-Nederland LD02
Munnekezijl 3312 Kollumerland en Nieuwkruisland GM0079 Friesland PV21 Noord-Nederland LD01
Overlangel 3263 Oss GM0828 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2014 in Nederland bestonden.
Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel. De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling die in het kader van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is opgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Woonplaatscode
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen.
De lijst van BAG-woonplaatsen heeft betrekking op de plaatselijke indeling die door gemeenten is vastgesteld bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De gemeenten hebben deze woonplaatsen formeel vastgesteld bij woonplaatsbesluit.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode).
Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2014. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.
Naam
Code
Provincie
Provincies: de bestuurlijke indeling van Nederland in 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Regionale groepering van provincies. Nederland telt 4 landsdelen.

Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Naam
Code