Gebieden in Nederland 2014


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2014 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2014

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 24 oktober:
Op 26 september is de nieuwe indeling naar jeugdzorgregio's toegevoegd. Een jeugdzorgregio is een samenwerkingsgebied voor uitvoering van de Jeugdwet, die vanaf 2015 van kracht zal zijn. Na eerdere vaststelling van deze jeugdzorgregio's is de regio Midden-Limburg (code JZ40) opgeheven en gesplitst in Midden-Limburg Oost (code JZ42) en Midden-Limburg West (code JZ43). Naar aanleiding van deze wijziging is deze tabel bijgewerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar in maart wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. In de tweede helft van het jaar worden de cijfers definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Gebieden in Nederland 2014

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Codes en namen van gemeentenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenArbeidsmarktregio'sCode (code) Landelijk dekkende gebiedenArbeidsmarktregio'sNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenJeugdzorgregio'sCode Landelijk dekkende gebiedenJeugdzorgregio'sNaam Niet-landelijk dekkende gebiedenGrootstedelijke agglomeratiesCode (code) Niet-landelijk dekkende gebiedenGrootstedelijke agglomeratiesNaam (naam) Niet-landelijk dekkende gebiedenStadsgewestenCode (code) Niet-landelijk dekkende gebiedenStadsgewestenNaam (naam)
Aalsmeer GM0358 Aalsmeer AM18 Groot Amsterdam JZ13 Amsterdam-Amstelland GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Almelo GM0141 Almelo AM05 Twente JZ14 Twente GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Ameland GM0060 Ameland AM02 Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Amsterdam GM0363 Amsterdam AM18 Groot Amsterdam JZ13 Amsterdam-Amstelland GA10 Amsterdam SG10 Amsterdam
Barendrecht GM0489 Barendrecht AM22 Rijnmond JZ29 Rijnmond GA14 Rotterdam SG14 Rotterdam
Best GM0753 Best AM28 Zuidoost-Brabant JZ39 Zuidoost-Brabant GA00 Niet van toepassing SG19 Eindhoven
Castricum GM0383 Castricum AM15 Noord-Holland Noord JZ06 Alkmaar (Noord-Kennemerland) GA00 Niet van toepassing SG11 Haarlem
De Friese Meren GM1921 De Friese Meren AM02 Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Gouda GM0513 Gouda AM20 Midden-Holland JZ27 Midden Holland GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Groesbeek GM0241 Groesbeek AM08 Rijk van Nijmegen JZ32 Nijmegen GA00 Niet van toepassing SG07 Nijmegen
Hilversum GM0402 Hilversum AM12 Gooi en Vechtstreek JZ16 Gooi en Vechtstreek GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Hof van Twente GM1735 Hof van Twente AM05 Twente JZ14 Twente GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Katwijk GM0537 Katwijk AM19 Holland Rijnland JZ18 Holland Rijnland GA12 Leiden SG12 Leiden
Landgraaf GM0882 Landgraaf AM30 Zuid-Limburg JZ41 Zuid-Limburg GA21 Heerlen SG21 Heerlen
Lisse GM0553 Lisse AM19 Holland Rijnland JZ18 Holland Rijnland GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Meppel GM0119 Meppel AM04 IJsselvechtstreek JZ04 Drenthe GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Nijkerk GM0267 Nijkerk AM14 Amersfoort JZ21 Food Valley GA00 Niet van toepassing SG08 Amersfoort
Oldambt GM1895 Oldambt AM01 Groningen JZ01 Groningen GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Olst-Wijhe GM1773 Olst-Wijhe AM06 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe JZ07 IJsselland GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Oss GM0828 Oss AM27 Noordoost-Brabant JZ33 Noordoost Brabant GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Rhenen GM0340 Rhenen AM31 Food Valley JZ21 Food Valley GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Schiermonnikoog GM0088 Schiermonnikoog AM02 Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Stadskanaal GM0037 Stadskanaal AM01 Groningen JZ01 Groningen GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Tilburg GM0855 Tilburg AM26 Midden-Brabant JZ35 Midden-Brabant GA17 Tilburg SG17 Tilburg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens