Gebieden in Nederland 2014

Gebieden in Nederland 2014

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Arbeidsmarktregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Arbeidsmarktregio's Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Jeugdzorgregio's Code Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Jeugdzorgregio's Naam Lokaliseringen van gemeenten Niet-landelijk dekkende gebieden Grootstedelijke agglomeraties Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Niet-landelijk dekkende gebieden Grootstedelijke agglomeraties Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Niet-landelijk dekkende gebieden Stadsgewesten Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Niet-landelijk dekkende gebieden Stadsgewesten Naam (naam)
Aalsmeer GM0358 Aalsmeer AM18 Groot Amsterdam JZ13 Amsterdam-Amstelland GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Almelo GM0141 Almelo AM05 Twente JZ14 Twente GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Ameland GM0060 Ameland AM02 Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Amsterdam GM0363 Amsterdam AM18 Groot Amsterdam JZ13 Amsterdam-Amstelland GA10 Amsterdam SG10 Amsterdam
Barendrecht GM0489 Barendrecht AM22 Rijnmond JZ29 Rijnmond GA14 Rotterdam SG14 Rotterdam
Best GM0753 Best AM28 Zuidoost-Brabant JZ39 Zuidoost-Brabant GA00 Niet van toepassing SG19 Eindhoven
Castricum GM0383 Castricum AM15 Noord-Holland Noord JZ06 Alkmaar (Noord-Kennemerland) GA00 Niet van toepassing SG11 Haarlem
De Friese Meren GM1921 De Friese Meren AM02 Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Gouda GM0513 Gouda AM20 Midden-Holland JZ27 Midden Holland GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Groesbeek GM0241 Groesbeek AM08 Rijk van Nijmegen JZ32 Nijmegen GA00 Niet van toepassing SG07 Nijmegen
Hilversum GM0402 Hilversum AM12 Gooi en Vechtstreek JZ16 Gooi en Vechtstreek GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Hof van Twente GM1735 Hof van Twente AM05 Twente JZ14 Twente GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Katwijk GM0537 Katwijk AM19 Holland Rijnland JZ18 Holland Rijnland GA12 Leiden SG12 Leiden
Landgraaf GM0882 Landgraaf AM30 Zuid-Limburg JZ41 Zuid-Limburg GA21 Heerlen SG21 Heerlen
Lisse GM0553 Lisse AM19 Holland Rijnland JZ18 Holland Rijnland GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Meppel GM0119 Meppel AM04 IJsselvechtstreek JZ04 Drenthe GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Nijkerk GM0267 Nijkerk AM14 Amersfoort JZ21 Food Valley GA00 Niet van toepassing SG08 Amersfoort
Oldambt GM1895 Oldambt AM01 Groningen JZ01 Groningen GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Olst-Wijhe GM1773 Olst-Wijhe AM06 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe JZ07 IJsselland GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Oss GM0828 Oss AM27 Noordoost-Brabant JZ33 Noordoost Brabant GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Rhenen GM0340 Rhenen AM31 Food Valley JZ21 Food Valley GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Schiermonnikoog GM0088 Schiermonnikoog AM02 Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Stadskanaal GM0037 Stadskanaal AM01 Groningen JZ01 Groningen GA00 Niet van toepassing SG00 Niet van toepassing
Tilburg GM0855 Tilburg AM26 Midden-Brabant JZ35 Midden-Brabant GA17 Tilburg SG17 Tilburg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2014 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2014

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
GM = Gemeente
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2014.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
Arbeidsmarktregio's
AM = Arbeidsmarktregio
Een indeling in regio’s van waaruit gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. Het is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf, tot stand gekomen. Nederland telt 35 arbeidsmarktregio’s.

Code
Codes (01 t/m 35) van de arbeidsmarktregio’s.
Naam
Namen van de arbeidsmarktregio’s.
Jeugdzorgregio's
JZ = Jeugdzorgregio
Een door gemeenten vastgestelde indeling in samenwerkingsgebieden voor uitvoering van de Jeugdwet (2015). Nederland telt 42 jeugdzorgregio’s.
Code
Codes (01 t/m 42) van de jeugdzorgregio’s.
Naam
Namen van de jeugdzorgregio’s.
Niet-landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen opgenomen die betrekking hebben op een deel van het Nederlandse grondgebied.
Grootstedelijke agglomeraties
GA = Grootstedelijke agglomeratie
Lokalisering van gemeenten per grootstedelijke agglomeratie. Stedelijk gebied gevormd door aaneengesloten bebouwing (woon- en werkgebied). De huidige indeling in grootstedelijke agglomeraties is geïntroduceerd in 2000 en is niet landelijk dekkend. Nederland telt 22 grootstedelijke agglomeraties.
Code
Codes (01 t/m 22) van de grootstedelijke agglomeraties.
Naam
Namen van de grootstedelijke agglomeraties.
Stadsgewesten
SG = Stadsgewest
Lokalisering van gemeenten per stadsgewest. Stedelijk gebied in functionele zin. Een stadsgewest bestaat uit een grootstedelijke agglomeratie en het omringende gebied dat georiënteerd is op deze agglomeratie. De huidige indeling in stadsgewesten is geïntroduceerd in 2000 en is niet landelijk dekkend. Nederland telt 22 stadsgewesten.
Code
Codes (01 t/m 22) van de stadsgewesten.
Naam
Namen van de stadsgewesten.