Slachtofferschap criminaliteit; regio


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, en ook om computercriminaliteit ofwel cybercrime. De gegevens worden weergegeven voor Nederland in totaliteit, de landsdelen en provincies, en daarnaast ook voor de regionale politie eenheden, politie districten, politie basisteams en voor alle gemeenten met meer dan 70 000 inwoners. Van deze gemeenten met meer dan 70 000 inwoners zijn ook de cijfers van de stedennetwerken G4 en G32 en de overige gemeenten die niet tot deze stedennetwerken behoren opgenomen.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarv oor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in de periode augustus tot en met november van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 april 2020
De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.
De cijfers bij de onderwerpen stalken (cybercrime) en chantage (cybercrime), alsmede bij slachtoffers van mishandeling (gewelddelicten) en bedreiging (geweldsdelicten) waren verwisseld. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 4 maart 2020
Niet alle regionale cijfers zijn in deze versie volledig geactualiseerd en zijn daarom voorlopig op een punt (ontbreekt) gezet. De actualisatie van alle regionale indelingen volgt in de loop van maart 2020.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Het stedennetwerk G32 heeft in 2018 besloten de naam te veranderen naar G40, in verband met het groeiende aantal aangesloten steden. Voor 2019 is deze benaming daarom aangepast.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 14 augustus 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Slachtofferschap criminaliteit; regio

Marges Perioden Regio's Totaal slachtoffers (excl. cybercrime) (%) Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaalSlachtoffers (%) Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaalEenmalige slachtoffers (%) Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaalHerhaalde slachtoffers (%) Geweldsdelicten totaalMelding en aangifteMelding (in % slachtoffers) Melding en aangifteAangifteAangifte totaal (in % slachtoffers) Melding en aangifteAangifteAangifte via procesverbaal (in % slachtoffers) Melding en aangifteAangifteAangifte via internet (in % slachtoffers) Geweldsdelicten totaalBekendheid met dader(s)Dader(s) bekend (in % slachtoffers) Geweldsdelicten totaalBekendheid met dader(s)Partner (in % slachtoffers) Geweldsdelicten totaalBekendheid met dader(s)Ex-partner (in % slachtoffers) Geweldsdelicten totaalBekendheid met dader(s)Ander familielid (in % slachtoffers) Geweldsdelicten totaalBekendheid met dader(s)Buurtgenoot (in % slachtoffers) Geweldsdelicten totaalBekendheid met dader(s)Iemand van het werk of studie (in % slachtoffers) Geweldsdelicten totaalBekendheid met dader(s)Andere bekende (in % slachtoffers) Plaats voorvalGeografische lokatieIn eigen buurt (in % slachtoffers) Plaats voorvalGeografische lokatieErgens anders in woonplaats (in % slachtoffers) Plaats voorvalGeografische lokatieErgens anders in Nederland (in % slachtoffers) Plaats voorvalGeografische lokatieOnbekend (in % slachtoffers) Plaats voorvalPleegplekThuis (in % slachtoffers) Plaats voorvalPleegplekIn een horecagelegenheid (in % slachtoffers) Plaats voorvalPleegplekIn het openbaar vervoer (in % slachtoffers) Plaats voorvalPleegplekOp straat (in % slachtoffers) Plaats voorvalPleegplekOp werk (in % slachtoffers) Plaats voorvalPleegplekOp school (in % slachtoffers) Plaats voorvalPleegplekIn een winkel (in % slachtoffers) Plaats voorvalPleegplekErgens anders (in % slachtoffers) Geweldsdelicten BedreigingSlachtoffers (%) Geweldsdelicten BedreigingEenmalige slachtoffers (%) Geweldsdelicten BedreigingHerhaalde slachtoffers (%) Geweldsdelicten MishandelingSlachtoffers (%) Geweldsdelicten MishandelingEenmalige slachtoffers (%) Geweldsdelicten MishandelingHerhaalde slachtoffers (%) Geweldsdelicten Geweld met seksuele bedoelingenSlachtoffers (%) Geweldsdelicten Geweld met seksuele bedoelingenEenmalige slachtoffers (%) Geweldsdelicten Geweld met seksuele bedoelingenHerhaalde slachtoffers (%) VermogensdelictenVermogens delicten totaal (%) (Poging tot) inbraak(Poging tot) inbraakSlachtoffers (%) (Poging tot) inbraak(Poging tot) inbraakEenmalige slachtoffers (%) (Poging tot) inbraak(Poging tot) inbraakHerhaalde slachtoffers (%) (Poging tot) inbraakPoging tot inbraakSlachtoffers (%) (Poging tot) inbraakPoging tot inbraakEenmalige slachtoffers (%) (Poging tot) inbraakPoging tot inbraakHerhaalde slachtoffers (%) (Poging tot) inbraakInbraakSlachtoffers (%) (Poging tot) inbraakInbraakEenmalige slachtoffers (%) (Poging tot) inbraakInbraakHerhaalde slachtoffers (%) VermogensdelictenFietsdiefstalSlachtoffers (%) VermogensdelictenFietsdiefstalEenmalige slachtoffers (%) VermogensdelictenFietsdiefstalHerhaalde slachtoffers (%) FietsdiefstalGeografische lokatieIn eigen buurt (in % slachtoffers) FietsdiefstalGeografische lokatieErgens anders in woonplaats (in % slachtoffers) FietsdiefstalGeografische lokatieErgens anders in Nederland (in % slachtoffers) FietsdiefstalGeografische lokatieOnbekend (in % slachtoffers) VermogensdelictenAutodiefstalSlachtoffers (%) VermogensdelictenAutodiefstalEenmalige slachtoffers (%) VermogensdelictenAutodiefstalHerhaalde slachtoffers (%) VermogensdelictenDiefstal uit of vanaf autoSlachtoffers (%) VermogensdelictenDiefstal uit of vanaf autoEenmalige slachtoffers (%) VermogensdelictenDiefstal uit of vanaf autoHerhaalde slachtoffers (%) Diefstal uit of vanaf autoGeografische lokatieIn eigen buurt (in % slachtoffers) Diefstal uit of vanaf autoGeografische lokatieErgens anders in woonplaats (in % slachtoffers) Diefstal uit of vanaf autoGeografische lokatieErgens anders in Nederland (in % slachtoffers) Diefstal uit of vanaf autoGeografische lokatieOnbekend (in % slachtoffers) VermogensdelictenDiefstal andere voertuigenSlachtoffers (%) VermogensdelictenDiefstal andere voertuigenEenmalige slachtoffers (%) VermogensdelictenDiefstal andere voertuigenHerhaalde slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, beroving(Poging tot) zakkenrollerij, beroving Slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, beroving(Poging tot) zakkenrollerij, beroving Eenmalige slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, beroving(Poging tot) zakkenrollerij, beroving Herhaalde slachtoffers (%) Plaats voorvalGeografische lokatieIn eigen buurt (in % slachtoffers) 72 Plaats voorvalGeografische lokatieErgens anders in woonplaats (in % slachtoffers) 73 Plaats voorvalGeografische lokatieErgens anders in Nederland (in % slachtoffers) 74 Plaats voorvalGeografische lokatieOnbekend (in % slachtoffers) 75 Plaats voorvalPleegplekThuis (in % slachtoffers) 76 Plaats voorvalPleegplekIn een horecagelegenheid (in % slachtoffers) 77 Plaats voorvalPleegplekIn openbaar vervoer (in % slachtoffers) Plaats voorvalPleegplekOp straat (in % slachtoffers) 79 Plaats voorvalPleegplekOp werk (in % slachtoffers) 80 Plaats voorvalPleegplekOp school (in % slachtoffers) 81 Plaats voorvalPleegplekIn een winkel (in % slachtoffers) 82 Plaats voorvalPleegplekErgens anders (in % slachtoffers) 83 (Poging tot) zakkenrollerij, berovingPoging tot zakkenrollerijSlachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingPoging tot zakkenrollerijEenmalige slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingPoging tot zakkenrollerijHerhaalde slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingZakkenrollerijSlachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingZakkenrollerijEenmalige slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingZakkenrollerijHerhaalde slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingPoging tot berovingSlachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingPoging tot berovingEenmalige slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingPoging tot berovingHerhaalde slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingBerovingSlachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingBerovingEenmalige slachtoffers (%) (Poging tot) zakkenrollerij, berovingBerovingHerhaalde slachtoffers (%) VermogensdelictenOverige diefstalSlachtoffers (%) VermogensdelictenOverige diefstalEenmalige slachtoffers (%) VermogensdelictenOverige diefstalHerhaalde slachtoffers (%) Plaats voorvalGeografische lokatieIn eigen buurt (in % slachtoffers) 99 Plaats voorvalGeografische lokatieErgens anders in woonplaats (in % slachtoffers) 100 Plaats voorvalGeografische lokatieErgens anders in Nederland (in % slachtoffers) 101 Plaats voorvalGeografische lokatieOnbekend (in % slachtoffers) 102
Waarde 2019 Groningen (PV) 12,7 2,2 1,5 0,8 43,5 25,5 25,5 0,0 53,0 0,0 . . 20,2 0,0 19,9 45,5 34,2 16,5 . 11,0 11,2 . 41,6 16,8 . . . 1,5 0,9 0,6 0,8 0,6 0,2 . . . 8,0 2,1 1,5 0,6 1,1 0,9 0,3 0,9 0,6 0,3 3,1 1,7 1,4 64,1 30,8 . 0,0 . . 0,0 0,5 0,3 0,2 . . . . 0,3 . . 1,0 0,8 . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,2 . 0,7 0,6 . . . 0,0 . 0,0 . 2,3 1,7 0,6 56,4 29,4 7,6 0,0
Waarde 2019 Friesland (PV) 11,4 1,7 0,7 1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 0,3 0,9 0,4 0,3 . . . 0,0 7,7 1,1 0,8 0,3 0,6 0,4 . 0,5 0,4 . 2,4 1,8 0,6 . . . . . . . 1,1 0,7 0,4 . . . . 0,2 . . 1,0 0,9 . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,0 0,6 0,5 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,0 0,7 56,5 19,6 17,5 .
Waarde 2019 Drenthe (PV) 11,4 2,8 1,4 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 0,9 1,3 0,6 0,5 . . . . 6,5 1,2 0,7 0,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 . 1,0 0,7 0,3 . . . . 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5 0,3 . . . . 0,5 0,4 . 1,3 0,9 0,4 . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,8 . . 0,0 . . 0,0 . 3,0 2,3 0,7 . . . .
Waarde 2019 Overijssel (PV) 10,7 1,6 1,2 0,5 31,8 18,2 18,2 0,0 49,2 0,0 5,1 6,9 15,5 6,8 16,4 44,3 26,1 25,5 . 15,2 19,0 . 35,3 10,2 . . 11,1 1,0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,1 . . 0,0 6,6 1,4 1,2 0,3 1,0 0,8 0,2 0,5 0,4 . 2,2 1,6 0,6 52,8 36,3 9,7 . 0,1 0,1 . 0,6 0,4 0,2 . . . . 0,5 0,4 . 1,2 1,0 0,2 26,7 29,3 32,5 . . 19,4 15,3 31,9 . . 13,1 . 0,2 0,2 . 0,8 0,7 . 0,1 . . . . 0,0 1,6 1,2 0,4 54,7 27,1 9,2 .
Waarde 2019 Flevoland (PV) 13,9 2,6 1,9 0,7 49,7 28,2 25,5 . 50,2 0,0 . . 17,1 . 15,9 37,9 32,4 28,3 . 11,8 13,3 . 40,2 13,6 0,0 . 10,4 1,6 1,2 0,5 0,8 0,6 0,2 . . 0,0 8,6 2,2 1,8 0,4 0,9 0,7 . 1,3 1,0 . 1,8 1,3 0,5 . . . . . . . 0,9 0,6 0,3 . . . . . . . 1,4 1,2 0,3 . . . . . . . . . . . . 0,4 . . 0,8 0,8 . 0,0 0,0 0,0 . . . 3,3 2,6 0,7 55,8 23,7 13,7 .
Waarde 2019 Gelderland (PV) 11,7 1,8 1,0 0,8 37,4 14,7 12,9 . 48,4 . 4,6 . 20,4 . 15,4 47,5 25,1 21,4 11,7 18,6 0,4 . 40,5 14,4 . . 6,9 1,2 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 . . 7,0 1,5 1,2 0,3 0,9 0,7 0,2 0,6 0,4 0,1 1,8 1,4 0,4 41,9 39,9 14,2 3,6 0,1 0,1 0,0 1,2 1,0 0,3 67,7 7,5 17,1 . 0,2 0,1 . 1,1 0,9 0,1 9,7 27,0 39,7 . . 11,4 15,6 32,6 . . 12,1 19,7 0,1 0,1 . 0,8 0,7 0,1 0,1 . . 0,1 0,1 . 2,2 1,7 0,5 43,6 25,2 17,7 5,7
Waarde 2019 Utrecht (PV) 15,4 2,1 1,1 0,9 29,5 13,8 13,1 . 35,3 . . . 14,6 4,0 12,4 40,8 32,1 23,5 . 7,1 13,4 . 49,9 18,0 . . 5,5 1,3 0,6 0,6 0,8 0,5 0,3 . . . 9,6 1,9 1,5 0,4 1,0 0,7 0,3 0,9 0,8 0,1 3,0 2,0 1,0 58,5 32,3 6,4 . 0,2 0,1 . 1,8 1,1 0,6 77,8 7,4 11,4 . 0,5 0,3 0,2 1,6 1,4 0,2 19,1 23,2 30,2 . . 15,2 15,7 36,3 . . 11,1 10,0 0,5 0,4 . 0,9 0,9 . 0,1 . . . . . 2,4 1,8 0,7 53,2 18,2 14,7 6,1
Waarde 2019 Noord-Holland (PV) 16,9 2,3 1,4 0,9 33,6 14,4 13,7 . 36,6 . 2,4 4,2 12,6 1,8 11,4 54,3 22,5 20,8 4,4 11,9 6,6 2,9 52,6 8,1 . 1,4 7,9 1,3 0,7 0,6 0,9 0,6 0,3 0,1 0,0 0,1 11,2 1,8 1,3 0,5 1,1 0,8 0,4 0,7 0,5 0,1 4,5 2,6 1,9 67,4 26,1 5,1 0,9 0,2 0,1 0,1 1,4 1,0 0,4 76,0 8,8 9,0 4,4 0,7 0,5 0,2 1,8 1,6 0,2 23,3 33,8 22,9 1,6 . 19,1 10,8 35,0 3,5 . 11,5 13,7 0,3 0,3 0,0 1,3 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 . 2,9 2,1 0,7 53,2 21,6 15,2 6,4
Waarde 2019 Zuid-Holland (PV) 14,8 1,9 1,1 0,8 41,3 23,8 20,0 3,8 38,6 2,0 2,4 2,9 16,3 2,9 10,7 53,7 26,9 14,9 8,3 12,4 5,0 3,9 48,6 9,3 1,7 1,5 6,7 1,2 0,7 0,6 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 9,1 1,6 1,2 0,4 1,1 0,8 0,3 0,5 0,4 0,1 2,9 1,9 1,1 63,0 28,0 7,2 1,8 0,2 0,1 0,1 1,7 1,1 0,6 80,1 4,4 8,9 4,0 0,5 0,4 0,2 1,6 1,3 0,3 32,0 25,6 24,6 1,7 5,1 6,9 12,5 36,0 4,6 3,0 11,4 17,6 0,4 0,3 0,1 1,0 0,9 0,1 0,1 0,0 . 0,1 0,0 0,0 2,4 1,7 0,7 54,6 22,3 16,6 3,7
Waarde 2019 Zeeland (PV) 9,7 1,5 1,0 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 0,6 0,4 0,5 0,4 . . . 0,0 5,6 1,4 1,2 0,2 0,8 0,7 . 0,6 0,5 . 1,2 0,8 0,4 . . . . . 0,0 . 0,9 0,5 0,4 . . . . . . . 1,2 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 1,0 0,6 . . 0,0 . . . 0,0 2,1 1,6 0,5 . . . .
Waarde 2019 Noord-Brabant (PV) 12,4 1,7 0,9 0,8 40,0 23,8 18,9 4,8 46,4 . . 2,6 17,6 5,6 15,1 58,5 16,2 22,9 7,5 23,0 6,1 2,7 40,6 7,6 . 1,8 8,5 1,3 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 7,8 1,7 1,3 0,4 1,1 0,8 0,3 0,6 0,5 0,1 2,1 1,4 0,7 43,9 42,8 8,3 3,9 0,1 0,1 . 1,5 1,0 0,5 73,5 3,7 14,3 2,9 0,3 0,2 0,1 1,3 1,1 0,3 21,7 18,5 33,4 4,2 . 12,9 14,6 25,2 3,7 . 18,4 20,8 0,3 0,3 0,1 0,8 0,7 0,1 . . . 0,1 0,1 . 2,2 1,6 0,7 48,1 19,1 17,7 5,0
Waarde 2019 Limburg (PV) 13,4 2,0 1,0 1,0 51,9 24,4 19,9 4,5 47,4 . . 3,8 21,3 1,2 11,3 61,5 17,2 19,5 8,7 21,0 6,1 . 37,6 12,8 . . 3,2 1,4 0,6 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 . . 8,8 2,3 1,7 0,5 1,4 1,1 0,3 0,9 0,7 0,2 2,1 1,5 0,6 63,7 31,9 3,1 . 0,1 0,1 0,0 1,7 1,2 0,5 66,3 5,3 15,4 8,4 0,5 0,3 0,1 1,4 1,1 0,3 17,1 22,1 29,1 5,0 . 10,9 12,1 34,5 . . 14,0 17,6 0,3 0,2 0,1 0,9 0,8 0,2 0,1 . . 0,1 0,0 . 2,5 1,9 0,6 62,8 14,8 9,9 5,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens