Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Belemmeringen Geen belemmeringen (%) Belemmeringen Tekort aan arbeidskrachten (%)
45 Autohandel en -reparatie 2012 1e kwartaal 29,6 1,8
45 Autohandel en -reparatie 2013 1e kwartaal 18,4 0,2
45 Autohandel en -reparatie 2014 1e kwartaal 29,9 0,1
45 Autohandel en -reparatie 2015 1e kwartaal 37,3 0,1
45 Autohandel en -reparatie 2016 1e kwartaal 44,7 1,3
45 Autohandel en -reparatie 2017 1e kwartaal 45,5 14,1
45 Autohandel en -reparatie 2018 1e kwartaal 49,0 21,9
451 Autohandel en -reparatie 2012 1e kwartaal . .
451 Autohandel en -reparatie 2013 1e kwartaal . .
451 Autohandel en -reparatie 2014 1e kwartaal 25,7 0,1
451 Autohandel en -reparatie 2015 1e kwartaal 39,6 0,1
451 Autohandel en -reparatie 2016 1e kwartaal 50,3 0,2
451 Autohandel en -reparatie 2017 1e kwartaal 45,2 16,2
451 Autohandel en -reparatie 2018 1e kwartaal 52,5 20,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2012 1e kwartaal . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2013 1e kwartaal . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2014 1e kwartaal 37,0 0,1
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2015 1e kwartaal 27,8 0,0
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2016 1e kwartaal 33,7 4,9
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 1e kwartaal 42,3 15,4
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 1e kwartaal 39,8 38,8
453 Handel in auto-onderdelen 2012 1e kwartaal . .
453 Handel in auto-onderdelen 2013 1e kwartaal . .
453 Handel in auto-onderdelen 2014 1e kwartaal 46,3 0,0
453 Handel in auto-onderdelen 2015 1e kwartaal 38,6 0,0
453 Handel in auto-onderdelen 2016 1e kwartaal 39,7 2,1
453 Handel in auto-onderdelen 2017 1e kwartaal 54,2 3,4
453 Handel in auto-onderdelen 2018 1e kwartaal 46,6 8,2
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2012 1e kwartaal . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2013 1e kwartaal . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2014 1e kwartaal . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2015 1e kwartaal 29,3 0,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2016 1e kwartaal 11,4 0,1
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 1e kwartaal 23,6 14,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 1e kwartaal 35,4 10,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De uitkomsten van het 4e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 1e kwartaal van 2023, verschijnt naar verwachting medio februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Belemmeringen
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen:
nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'
Geen belemmeringen
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven geen belemmeringen te ondervinden bij de bedrijfsmatige activiteiten.
Tekort aan arbeidskrachten
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.