Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Omzet is toegenomen (%) Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Omzet is gelijk gebleven (%) Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Omzet is afgenomen (%) Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Saldo omzet afgelopen 3 maanden (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Saldo omzet volgend jaar (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Buitenlandse omzet is toegenomen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Buitenlandse omzet is gelijk gebleven (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Buitenlandse omzet is afgenomen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Niet van toepassing (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden Saldo buitenlandse omzet afgelopen 3 mnd (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Buitenlandse omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Buitenlandse omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Buitenlandse omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Niet van toepassing (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet komende 3 maanden Saldo buitenlandse omzet komende 3 mnd (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Buitenlandse omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Buitenlandse omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Buitenlandse omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Niet van toepassing (%) Omzet en prijzen Buitenlandse omzet volgend jaar Saldo buitenlandse omzet volgend jaar (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven zullen toenemen (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven blijven gelijk (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven zullen afnemen (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd (%) Belemmeringen Geen belemmeringen (%) Belemmeringen Onvoldoende vraag (%) Belemmeringen Tekort aan arbeidskrachten (%) Belemmeringen Productiemiddelen, materiaal, ruimte (%) Belemmeringen Financiële beperkingen (%) Belemmeringen Weersomstandigheden (%) Belemmeringen Andere oorzaken (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen 3 maanden Personeelssterkte is toegenomen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen 3 maanden Personeelssterkte is gelijk gebleven (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen 3 maanden Personeelssterkte is afgenomen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen 3 maanden Saldo personeelssterkte afgelopen 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal toenemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal gelijk blijven (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal afnemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Personeelssterkte zal toenemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Personeelssterkte zal gelijk blijven (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Personeelssterkte zal afnemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Saldo personeelssterkte volgend jaar (%) Economisch klimaat Economisch klimaat afgelopen 3 mnd Economisch klimaat is verbeterd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat afgelopen 3 mnd Economisch klimaat is gelijk gebleven (%) Economisch klimaat Economisch klimaat afgelopen 3 mnd Economisch klimaat is verslechterd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat afgelopen 3 mnd Saldo economisch klimaat afgelopen 3 mnd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Economisch klimaat zal verbeteren (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Economisch klimaat zal gelijk blijven (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Economisch klimaat zal verslechteren (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Saldo economisch klimaat komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Winstgevendheid is verbeterd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Winstgevendheid is gelijk gebleven (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Winstgevendheid is verslechterd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 4e kwartaal 24,9 57,0 18,1 6,9 38,0 55,5 6,5 31,5 45,9 49,4 4,7 41,2 5,7 33,6 5,1 55,6 0,6 9,5 32,8 1,8 55,9 7,7 14,2 29,0 0,8 55,9 13,4 19,5 80,0 0,4 19,1 27,4 8,3 44,4 5,5 3,6 1,6 9,1 29,0 57,6 13,4 15,7 32,6 63,8 3,6 29,0 42,8 52,9 4,3 38,6 19,8 76,3 3,8 16,0 20,7 76,1 3,2 17,5 22,0 68,8 9,2 12,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal 40,6 48,8 10,6 30,0 24,1 62,9 13,1 11,0 . . . . 9,1 31,7 3,1 56,2 6,0 6,8 33,6 3,5 56,0 3,3 . . . . . 47,6 50,4 2,0 45,6 22,8 8,1 44,1 4,6 3,2 3,2 14,0 27,5 60,0 12,5 15,0 28,8 65,3 6,0 22,8 . . . . 14,4 77,0 8,7 5,7 11,1 80,4 8,5 2,6 25,8 65,2 9,0 16,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 2e kwartaal 30,4 57,3 12,3 18,1 30,6 61,0 8,4 22,2 . . . . 7,9 33,7 3,4 55,0 4,4 7,6 34,3 2,4 55,7 5,3 . . . . . 20,7 78,2 1,1 19,6 20,7 7,3 49,6 6,6 3,1 1,8 10,9 26,6 63,2 10,2 16,4 32,3 63,4 4,3 28,0 . . . . 11,4 78,8 9,8 1,6 12,2 79,0 8,8 3,4 14,0 69,6 16,4 -2,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 3e kwartaal 28,7 58,7 12,6 16,0 18,8 64,8 16,4 2,4 . . . . 6,5 33,5 3,5 56,5 3,1 4,9 34,1 4,6 56,5 0,3 . . . . . 19,6 79,1 1,3 18,3 18,8 6,7 52,8 8,0 4,1 1,8 7,8 24,1 62,8 13,1 11,0 29,3 66,0 4,8 24,5 . . . . 9,9 78,9 11,2 -1,3 8,1 82,2 9,8 -1,7 17,4 66,3 16,3 1,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 4e kwartaal 22,5 56,7 20,8 1,7 30,4 59,0 10,5 19,9 39,1 49,4 11,5 27,5 5,2 33,0 4,3 57,5 0,9 7,4 31,5 3,4 57,6 4,0 10,4 28,1 4,2 57,4 6,2 37,7 61,0 1,3 36,4 16,4 7,7 52,4 7,5 5,2 2,1 8,7 26,6 59,1 14,4 12,2 26,2 66,2 7,6 18,6 34,1 60,9 5,0 29,1 7,8 73,5 18,7 -10,9 7,7 73,9 18,4 -10,6 13,0 63,1 24,0 -11,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 februari 2023:
De uitkomsten van het 1e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 2e kwartaal van 2023, verschijnt naar verwachting medio mei 2023.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet afgelopen 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Omzet is toegenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen.
Omzet is gelijk gebleven
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de omzet in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Omzet is afgenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de omzet in de afgelopen drie maanden is afgenomen.
Saldo omzet afgelopen 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een toegenomen omzet minus het percentage ondernemers met een afgenomen omzet. Dit saldo geeft inzicht in de richting waarin de omzet in het voorgaande drie maanden zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de drie maanden daarvoor.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal toenemen.
Omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal afnemen.
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Omzet volgend jaar
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het volgende jaar zal toenemen.
Omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het volgende jaar vrijwel gelijk zal blijven.
Omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het volgende jaar zal afnemen.
Saldo omzet volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet in het volgende jaar. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het volgend jaar.
Buitenlandse omzet afgelopen 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Buitenlandse omzet is toegenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de buitenlandse omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen.
Buitenlandse omzet is gelijk gebleven
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de buitenlandse omzet in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Buitenlandse omzet is afgenomen
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de buitenlandse omzet in de afgelopen drie maanden is afgenomen.
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Saldo buitenlandse omzet afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een toegenomen buitenlandse omzet minus het percentage ondernemers met een afgenomen buitenlandse omzet. Dit saldo geeft inzicht in de richting waarin de omzet zich in de afgelopen drie maanden heeft ontwikkeld.
Buitenlandse omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Buitenlandse omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in de komende drie maanden zal toenemen.
Buitenlandse omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in de komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Buitenlandse omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in de komende drie maanden zal afnemen.
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Saldo buitenlandse omzet komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de buitenlandse omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Buitenlandse omzet volgend jaar
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De buitenlandse omzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Buitenlandse omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in het volgende jaar zal toenemen.
Buitenlandse omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in het volgende jaar vrijwel gelijk zal blijven.
Buitenlandse omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de buitenlandse omzet in het volgende jaar zal afnemen.
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hun onderneming niet als relevant beschouwt.
Saldo buitenlandse omzet volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de buitenlandse omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het volgend jaar.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Verkoopprijzen/tarieven zullen toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in het komende drie maanden zullen toenemen.
Verkoopprijzen/tarieven blijven gelijk
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden vrijwel gelijk zullen blijven.
Verkoopprijzen/tarieven zullen afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden zullen afnemen.
Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Belemmeringen
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen:
nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'
Geen belemmeringen
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven geen belemmeringen te ondervinden bij de bedrijfsmatige activiteiten.
Onvoldoende vraag
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven onvoldoende vraag als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.
Tekort aan arbeidskrachten
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.
Productiemiddelen, materiaal, ruimte
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat ze te weinig machines of installaties/ruimte/grondstoffen/materialen hebben om te kunnen voldoen aan de vraag.
Financiële beperkingen
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat ze financiële beperkingen ondervinden om te kunnen voldoen aan de vraag.
Weersomstandigheden
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat weersomstandigheden een beperkende factor is om te kunnen voldoen aan de vraag.
Andere oorzaken
Het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft belemmeringen te ondervinden bij hun productie als gevolg van stakingen, werkonderbrekingen, sancties e.d.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Personeelssterkte is toegenomen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de personeelssterkte van het bedrijf in de afgelopen drie maanden is toegenomen.
Personeelssterkte is gelijk gebleven
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de personeelssterkte van het bedrijf in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Personeelssterkte is afgenomen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de personeelssterkte van het bedrijf in de afgelopen drie maanden is afgenomen.
Saldo personeelssterkte afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met afname van de personeelssterkte. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden.
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Personeelssterkte zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden zal toenemen.
Personeelssterkte zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Personeelssterkte zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden zal afnemen.
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Personeelssterkte volgend jaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende jaar zal toenemen.
Personeelssterkte zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende jaar vrijwel gelijk zal blijven.
Personeelssterkte zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende jaar zal afnemen.
Saldo personeelssterkte volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in het volgend jaar.
Economisch klimaat
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Economisch klimaat afgelopen 3 mnd
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Economisch klimaat is verbeterd
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd.
Economisch klimaat is gelijk gebleven
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Economisch klimaat is verslechterd
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in de afgelopen drie maanden is verslechterd.
Saldo economisch klimaat afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.
Economisch klimaat komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Economisch klimaat zal verbeteren
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in de komende drie maanden naar verwachting zal verbeteren.
Economisch klimaat zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in het komende drie maanden naar verwachting vrijwel gelijk zal blijven.
Economisch klimaat zal verslechteren
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in de komende drie maanden naar verwachting zal verslechteren.
Saldo economisch klimaat komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid is verbeterd
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd.
Winstgevendheid is gelijk gebleven
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk is gebleven.
Winstgevendheid is verslechterd
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verslechterd.
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.