Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Vertrouwen in organisaties Europese Unie (%)
Totaal Waarde 2012 39,2
Totaal Waarde 2013 34,3
Totaal Waarde 2014 36,4
Totaal Waarde 2015 35,8
Totaal Waarde 2016 36,0
Totaal Waarde 2017 43,1
Totaal Waarde 2018 45,2
Totaal Waarde 2019 45,7
Totaal Waarde 2020 48,1
Totaal Waarde 2021 53,4
Geslacht: mannen Waarde 2012 37,2
Geslacht: mannen Waarde 2013 32,4
Geslacht: mannen Waarde 2014 34,7
Geslacht: mannen Waarde 2015 33,9
Geslacht: mannen Waarde 2016 34,9
Geslacht: mannen Waarde 2017 40,6
Geslacht: mannen Waarde 2018 42,1
Geslacht: mannen Waarde 2019 43,2
Geslacht: mannen Waarde 2020 45,9
Geslacht: mannen Waarde 2021 50,4
Geslacht: vrouwen Waarde 2012 41,2
Geslacht: vrouwen Waarde 2013 36,2
Geslacht: vrouwen Waarde 2014 38,1
Geslacht: vrouwen Waarde 2015 37,9
Geslacht: vrouwen Waarde 2016 37,2
Geslacht: vrouwen Waarde 2017 45,7
Geslacht: vrouwen Waarde 2018 48,5
Geslacht: vrouwen Waarde 2019 48,3
Geslacht: vrouwen Waarde 2020 50,5
Geslacht: vrouwen Waarde 2021 56,4
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2012 57,3
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2013 55,0
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2014 56,4
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2015 54,5
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2016 57,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2017 66,5
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2018 71,5
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2019 69,6
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2020 73,6
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2021 75,9
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2012 43,6
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2013 39,9
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2014 41,2
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2015 43,3
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2016 40,8
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2017 50,5
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2018 55,8
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2019 55,5
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2020 59,7
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2021 64,6
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2012 40,3
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2013 33,8
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2014 36,2
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2015 36,2
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2016 34,5
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2017 43,6
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2018 43,5
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2019 48,5
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2020 50,9
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2021 53,6
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2012 32,8
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2013 29,3
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2014 32,2
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2015 31,0
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2016 31,2
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2017 38,1
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2018 38,6
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2019 38,3
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2020 41,0
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2021 48,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2012 31,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2013 25,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2014 27,0
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2015 24,6
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2016 28,6
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2017 32,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2018 33,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2019 34,8
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2020 36,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 41,1
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2012 30,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2013 24,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2014 28,4
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2015 26,8
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2016 26,3
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2017 30,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2018 31,8
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2019 34,6
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2020 33,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 41,9
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2012 37,2
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2013 30,8
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2014 32,2
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2015 34,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2016 33,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2017 38,7
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2018 39,9
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2019 36,7
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2020 38,6
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 46,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de mate waarin de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder vertrouwen heeft in willekeurige andere mensen. Dit vertrouwen in de medemens is vastgesteld door te vragen of andere mensen over het algemeen te vertrouwen zijn of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen. In de tabel wordt het aandeel getoond dat andere mensen over het algemeen te vertrouwen vindt. Daarbij zijn personen die geen antwoord hebben gegeven, omdat zij het antwoord niet weten of niet willen zeggen, buiten beschouwing gelaten.
Daarnaast bevat de tabel gegevens over het vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Het gaat daarbij om de volgende instellingen: kerken, leger, rechters, pers, de politie, de Tweede Kamer, ambtenaren, banken, grote bedrijven en de Europese Unie. Er is gevraagd of de respondent hier heel veel, tamelijk veel, niet zo veel of helemaal geen vertrouwen in heeft. De tabel geeft het aandeel dat heel veel of tamelijk veel vertrouwen in deze organisaties heeft. Ook daarbij zijn personen die geen antwoord hebben gegeven buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2022
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 mei 2017
De cijfers over de jaren 2016 zijn toegevoegd.
Een aantal onderliggende codes van bepaalde persoonskenmerken zijn aangepast. Tevens zijn onzekerheidsmarges toegevoegd. De toevoeging van deze betrouwbaarheidsintervallen leidt tot gedetailleerdere cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Vertrouwen in organisaties
Aandeel personen van 15 jaar en ouder dat ‘heel veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen heeft in diverse organisaties en hun functioneren.
Europese Unie