Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de socialezekerheidsfondsen (SZF). De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium is voor de boeking. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam ‘Sixpack’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over april, mei en juni 2020 hebben de status voorlopig. De cijfers over januari, februari en maart 2020 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
De cijfers over juni 2020 zijn opgenomen.
De status van de cijfers over 2019 is veranderd in definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Perioden InkomstenTotaal inkomsten (mld euro) InkomstenWettelijke sociale premies (mld euro) InkomstenRijksbijdrage (mld euro) InkomstenInterne kasstromen (mld euro) UitgavenTotaal uitgaven (mld euro) UitgavenBeloning van werknemers (mld euro) UitgavenUitkeringen en zorguitgaven (mld euro) UitgavenOverdrachten (mld euro) UitgavenAankopen van goederen en diensten (mld euro) UitgavenInterne kasstromen (mld euro) Kassaldo (mld euro)
2019 juni 23,1 11,3 11,4 0,4 11,6 0,1 10,9 0,1 0,1 0,4 11,5
2019 juli 11,7 7,8 3,7 0,2 8,3 0,1 7,8 0,1 0,0 0,2 3,4
2019 augustus 7,5 7,0 0,2 0,2 10,0 0,1 9,4 0,1 0,0 0,2 -2,5
2019 september 8,7 6,8 1,7 0,2 12,2 0,1 11,6 0,1 0,1 0,2 -3,5
2019 oktober 10,4 7,7 2,5 0,3 9,2 0,1 8,6 0,1 0,1 0,3 1,3
2019 november 8,6 6,9 1,5 0,2 9,7 0,1 9,2 0,1 0,0 0,2 -1,1
2019 december 8,5 5,4 2,9 0,2 11,9 0,1 11,3 0,1 0,1 0,2 -3,3
2020 januari 11,3 8,9 2,2 0,2 11,6 0,2 11,0 0,1 0,1 0,2 -0,3
2020 februari 5,8 4,3 1,3 0,2 9,7 0,1 9,2 0,1 0,0 0,2 -3,8
2020 maart 7,4 5,9 1,3 0,2 12,2 0,2 11,5 0,1 0,2 0,2 -4,8
2020 april* 12,2 5,7 6,2 0,2 11,0 0,1 8,6 2,0 0,1 0,2 1,2
2020 mei* 11,5 8,0 3,3 0,2 13,6 0,2 10,2 2,9 0,1 0,2 -2,0
2020 juni* 13,5 10,9 2,3 0,4 14,1 0,2 10,0 3,5 0,1 0,4 -0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens