Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de socialezekerheidsfondsen (SZF). De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium is voor de boeking. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam ‘Sixpack’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over januari, februari en maart 2020 hebben de status voorlopig. De cijfers over 2019 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De cijfers over maart 2020 zijn opgenomen.
De cijfers over januari en februari 2020 zijn gewijzigd.
De status van de cijfers over oktober, november en december 2019 is veranderd in nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Perioden InkomstenTotaal inkomsten (mld euro) InkomstenWettelijke sociale premies (mld euro) InkomstenRijksbijdrage (mld euro) InkomstenInterne kasstromen (mld euro) UitgavenTotaal uitgaven (mld euro) UitgavenBeloning van werknemers (mld euro) UitgavenUitkeringen en zorguitgaven (mld euro) UitgavenOverdrachten (mld euro) UitgavenAankopen van goederen en diensten (mld euro) UitgavenInterne kasstromen (mld euro) Kassaldo (mld euro)
2019 maart 9,5 6,7 2,5 0,2 9,4 0,1 8,9 0,1 0,1 0,2 0,1
2019 april 10,5 7,5 2,8 0,2 8,6 0,1 8,2 0,2 0,0 0,2 1,9
2019 mei 10,1 7,3 2,5 0,2 8,4 0,2 7,8 0,2 0,0 0,2 1,6
2019 juni 23,1 11,3 11,4 0,4 11,6 0,1 10,9 0,1 0,1 0,4 11,5
2019 juli 11,7 7,8 3,7 0,2 8,3 0,1 7,8 0,1 0,0 0,2 3,4
2019 augustus 7,5 7,0 0,2 0,2 10,0 0,1 9,4 0,1 0,0 0,2 -2,5
2019 september 8,7 6,8 1,7 0,2 12,2 0,1 11,6 0,1 0,1 0,2 -3,5
2019 oktober 10,4 7,7 2,5 0,3 9,2 0,1 8,6 0,1 0,1 0,3 1,3
2019 november 8,6 6,9 1,5 0,2 9,7 0,1 9,2 0,1 0,0 0,2 -1,1
2019 december 8,5 5,4 2,9 0,2 11,9 0,1 11,3 0,1 0,1 0,2 -3,3
2020 januari* 11,3 8,9 2,2 0,2 11,6 0,2 11,0 0,1 0,1 0,2 -0,3
2020 februari* 5,8 4,3 1,3 0,2 9,7 0,1 9,2 0,1 0,0 0,2 -3,8
2020 maart* 7,4 5,9 1,3 0,2 12,2 0,2 11,5 0,1 0,2 0,2 -4,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens