Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Perioden Inkomsten Totaal inkomsten (mld euro) Inkomsten Lopende en kapitaaltransacties (mld euro) Inkomsten Financiële transacties (mld euro) Inkomsten Interne kasstromen (mld euro) Uitgaven Totaal uitgaven (mld euro) Uitgaven Lopende en kapitaaltransacties (mld euro) Uitgaven Financiële transacties (mld euro) Uitgaven Interne kasstromen (mld euro) Kassaldo Totaal kassaldo (mld euro) Kassaldo Kassaldo lopende en kapitaaltransacties (mld euro) Kassaldo Kassaldo financiële transacties (mld euro)
2023 mei** 22,2 13,2 5,0 4,1 27,6 23,0 0,6 4,1 -5,4 -9,8 4,4
2023 juni** 22,5 18,9 0,3 3,3 44,9 41,3 0,2 3,3 -22,3 -22,5 0,1
2023 juli** 48,0 39,4 3,0 5,6 43,9 21,6 16,6 5,6 4,1 17,7 -13,6
2023 augustus** 24,0 14,8 5,6 3,6 25,8 21,6 0,6 3,6 -1,8 -6,8 5,0
2023 september** 28,7 14,4 9,0 5,3 26,5 20,4 0,7 5,3 2,2 -6,1 8,2
2023 oktober* 27,0 35,4 -13,9 5,5 29,2 23,2 0,5 5,5 -2,2 12,2 -14,4
2023 november* 31,6 15,6 9,8 6,2 30,3 22,9 1,1 6,2 1,4 -7,4 8,7
2023 december* 42,6 20,5 16,9 5,2 43,2 35,9 2,1 5,2 -0,7 -15,4 14,8
2024 januari** 47,3 43,1 -1,7 5,9 43,0 21,1 16,0 5,9 4,3 22,0 -17,7
2024 februari** 34,2 19,9 0,0 14,3 36,1 20,9 0,9 14,3 -1,9 -1,0 -0,9
2024 maart** 29,9 18,4 7,3 4,1 29,1 20,7 4,4 4,1 0,8 -2,2 3,0
2024 april* 34,4 38,4 -10,6 6,5 32,9 22,9 3,5 6,5 1,5 15,5 -14,0
2024 mei* 39,4 18,0 11,2 10,2 37,8 24,4 3,3 10,2 1,6 -6,4 7,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de centrale overheid. De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium voor de boeking is. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Sixpack'.
Het CBS reviseert elke vijf jaar de Nationale Rekeningen. Dit zorgt voor bijstellingen van onder andere het bruto binnenlands product (bbp) en de statistieken van overheidsfinanciën. Als onderdeel van de revisie wordt de bepaling van de populatie van de centrale overheid kwalitatief verbeterd. Daarnaast wijzigen classificaties van bepaalde inkomsten en uitgaven. Deze publicatie met de kasuitgaven, kasinkomsten en het saldo van de centrale overheid wordt opgesteld met de actueel gehanteerde methode, waarbij oudere cijfers niet worden bijgesteld. Hierdoor bestaat tussen december 2023 en januari 2024 een methodebreuk. Een zelfde soort breuk bestaat tussen december 2017 en januari 2018, toen de methode ook is gewijzigd als gevolg van een revisie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over oktober, november, december 2023, april en mei 2024 hebben de status voorlopig. De cijfers over januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september 2023, januari, februari en maart 2024 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
Cijfers over mei 2024 zijn beschikbaar.
De cijfers over januari, februari en maart 2024 zijn gewijzigd.
De status van de cijfers over januari, februari en maart 2024 is veranderd in nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Toelichting onderwerpen

Inkomsten
Inkomsten van de centrale overheid.
---
De centrale overheid is een subsector van de sector overheid. Tot de centrale overheid (CO) behoren:
- het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds en Infrastructuurfonds);
- universiteiten;
- een groep van landelijke stichtingen en organisaties.
Totaal inkomsten
Inkomsten van de centrale overheid.
---
De centrale overheid is een subsector van de sector overheid. Tot de centrale overheid (CO) behoren:
- het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds en Infrastructuurfonds);
- universiteiten;
- een groep van landelijke stichtingen en organisaties.
Lopende en kapitaaltransacties
Transacties die geen gevolgen hebben op de financiële activa en passiva.
---
Lopende en kapitaaltransacties hebben onder andere betrekking op de inkomensverdeling, de inkomensherverdeling of de inkomensbesteding. Voorbeelden van lopende en kapitaaltransacties zijn loon, boetes en kapitaaloverdrachten.
Financiële transacties
Inkomsten uit transacties in financiële activa en passiva.
---
Het verstrekken en aantrekken van financiële middelen wordt weergegeven door transacties in financiële activa en passiva. Bij het verstrekken van een lening of het aankopen van aandelen worden financiële middelen ter beschikking gesteld. Door het aangaan van leningen, worden financiële middelen aangetrokken. Herwaarderingen, bijvoorbeeld als gevolg van koersveranderingen, vallen niet onder financiële transacties. Alleen de financiële transacties van de rijksoverheid die binnen begrotingsverband vallen, zijn meegenomen.
Interne kasstromen
Inkomsten en uitgaven van instellingen die tot de centrale overheid behoren van/aan instellingen die tot de centrale overheid behoren.
Uitgaven
Uitgaven door de centrale overheid.
---
De centrale overheid is een subsector van de sector overheid. Tot de centrale overheid (CO) behoren:
- het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds en Infrastructuurfonds);
- universiteiten;
- een groep van landelijke stichtingen en organisaties.
Totaal uitgaven
Uitgaven door de centrale overheid.
---
De centrale overheid is een subsector van de sector overheid. Tot de centrale overheid (CO) behoren:
- het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds en Infrastructuurfonds);
- universiteiten;
- een groep van landelijke stichtingen en organisaties.
Lopende en kapitaaltransacties
Transacties die geen gevolgen hebben op de financiële activa en passiva.
---
Lopende en kapitaaltransacties hebben onder andere betrekking op de inkomensverdeling, de inkomensherverdeling of de inkomensbesteding. Voorbeelden van lopende en kapitaaltransacties zijn loon, boetes en kapitaaloverdrachten.
Financiële transacties
Uitgaven aan transacties in financiële activa en passiva.
---
Het verstrekken en aantrekken van financiële middelen wordt weergegeven door transacties in financiële activa en passiva. Bij het verstrekken van een lening of het aankopen van aandelen worden financiële middelen ter beschikking gesteld. Door het aangaan van leningen, worden financiële middelen aangetrokken. Herwaarderingen, bijvoorbeeld als gevolg van koersveranderingen, vallen niet onder financiële transacties. Alleen de financiële transacties van de rijksoverheid die binnen begrotingsverband vallen, zijn meegenomen.
Interne kasstromen
Inkomsten en uitgaven van instellingen die tot de centrale overheid behoren van/aan instellingen die tot de centrale overheid behoren.
Kassaldo
Alle inkomsten minus alle uitgaven.
Totaal kassaldo
Alle inkomsten minus alle uitgaven.
Kassaldo lopende en kapitaaltransacties
Alle lopende en kapitaalinkomsten minus alle lopende en kapitaaluitgaven die betrekking hebben op het productieproces, inkomensvorming, inkomensverdeling, inkomensherverdeling, inkomensbesteding en kapitaalvorming.
Kassaldo financiële transacties
Alle financiële inkomsten minus alle financiële uitgaven die betrekking hebben op vorderingen en schulden aan andere sectoren en het buitenland.