Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Perioden Inkomsten Totaal inkomsten (mld euro) Inkomsten Lopende en kapitaaltransacties (mld euro) Inkomsten Financiële transacties (mld euro) Inkomsten Interne kasstromen (mld euro) Uitgaven Totaal uitgaven (mld euro) Uitgaven Lopende en kapitaaltransacties (mld euro) Uitgaven Financiële transacties (mld euro) Uitgaven Interne kasstromen (mld euro) Kassaldo Totaal kassaldo (mld euro) Kassaldo Kassaldo lopende en kapitaaltransacties (mld euro) Kassaldo Kassaldo financiële transacties (mld euro)
2022 april** 41,2 32,7 2,8 5,7 25,3 19,3 0,3 5,7 15,9 13,4 2,4
2022 mei** 23,7 11,7 4,5 7,5 29,9 22,0 0,4 7,5 -6,2 -10,3 4,1
2022 juni** 31,2 20,4 7,7 3,2 24,3 20,8 0,4 3,2 6,9 -0,4 7,3
2022 juli** 55,7 33,8 16,3 5,7 60,9 42,0 13,2 5,7 -5,1 -8,2 3,1
2022 augustus** 16,6 12,9 0,5 3,2 24,5 18,8 2,5 3,2 -7,9 -5,9 -2,0
2022 september** 31,6 14,2 11,7 5,7 25,6 19,0 0,8 5,7 6,0 -4,9 10,9
2022 oktober* 38,9 30,8 2,7 5,4 31,5 20,0 6,2 5,4 7,3 10,8 -3,5
2022 november* 45,3 14,3 20,9 10,0 39,7 28,9 0,7 10,0 5,6 -14,6 20,2
2022 december* 38,5 19,1 14,0 5,4 32,2 25,8 1,0 5,4 6,3 -6,7 13,0
2023 januari* 49,9 39,0 6,3 4,6 43,3 22,4 16,2 4,6 6,6 16,5 -9,9
2023 februari* 37,8 22,2 6,3 9,3 47,6 20,7 17,6 9,3 -9,8 1,5 -11,3
2023 maart* 36,9 15,6 17,0 4,3 24,3 19,7 0,3 4,3 12,6 -4,1 16,7
2023 april* 55,6 37,4 7,9 10,3 56,0 20,3 25,4 10,3 -0,4 17,1 -17,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de centrale overheid. De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium voor de boeking is. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Sixpack'.
Het CBS heeft in juni 2018 de gereviseerde Nationale Rekeningen gepubliceerd. Onder andere het bruto binnenlands product (bbp) en de totale overheidsuitgaven zijn door de revisie naar boven bijgesteld. Als onderdeel van de revisie is de bepaling van de populatie van de centrale overheid kwalitatief verbeterd. Daarnaast zijn classificaties van bepaalde inkomsten en uitgaven gewijzigd. Vanaf de eerste maand van 2018 worden in deze tabel voor de centrale overheid de kasuitgaven, kasinkomsten en het saldo na revisie gepubliceerd. De cijfers over de maanden ervoor zijn niet aangepast op basis van de revisie. Tussen december 2017 en januari 2018 komt daardoor een breuk voor.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over oktober, november, december 2022, januari, februari, maart en april 2023 hebben de status voorlopig. De cijfers over januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus en september 2022 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2023:
Cijfers over april 2023 zijn beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Toelichting onderwerpen

Inkomsten
Inkomsten van de centrale overheid.
---
De centrale overheid is een subsector van de sector overheid. Tot de centrale overheid (CO) behoren:
- het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds en Infrastructuurfonds);
- universiteiten;
- een groep van landelijke stichtingen en organisaties.
Totaal inkomsten
Inkomsten van de centrale overheid.
---
De centrale overheid is een subsector van de sector overheid. Tot de centrale overheid (CO) behoren:
- het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds en Infrastructuurfonds);
- universiteiten;
- een groep van landelijke stichtingen en organisaties.
Lopende en kapitaaltransacties
Transacties die geen gevolgen hebben op de financiële activa en passiva.
---
Lopende en kapitaaltransacties hebben onder andere betrekking op de inkomensverdeling, de inkomensherverdeling of de inkomensbesteding. Voorbeelden van lopende en kapitaaltransacties zijn loon, boetes en kapitaaloverdrachten.
Financiële transacties
Inkomsten uit transacties in financiële activa en passiva.
---
Het verstrekken en aantrekken van financiële middelen wordt weergegeven door transacties in financiële activa en passiva. Bij het verstrekken van een lening of het aankopen van aandelen worden financiële middelen ter beschikking gesteld. Door het aangaan van leningen, worden financiële middelen aangetrokken. Herwaarderingen, bijvoorbeeld als gevolg van koersveranderingen, vallen niet onder financiële transacties. Alleen de financiële transacties van de rijksoverheid die binnen begrotingsverband vallen, zijn meegenomen.
Interne kasstromen
Inkomsten en uitgaven van instellingen die tot de centrale overheid behoren van/aan instellingen die tot de centrale overheid behoren.
Uitgaven
Uitgaven door de centrale overheid.
---
De centrale overheid is een subsector van de sector overheid. Tot de centrale overheid (CO) behoren:
- het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds en Infrastructuurfonds);
- universiteiten;
- een groep van landelijke stichtingen en organisaties.
Totaal uitgaven
Uitgaven door de centrale overheid.
---
De centrale overheid is een subsector van de sector overheid. Tot de centrale overheid (CO) behoren:
- het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds en Infrastructuurfonds);
- universiteiten;
- een groep van landelijke stichtingen en organisaties.
Lopende en kapitaaltransacties
Transacties die geen gevolgen hebben op de financiële activa en passiva.
---
Lopende en kapitaaltransacties hebben onder andere betrekking op de inkomensverdeling, de inkomensherverdeling of de inkomensbesteding. Voorbeelden van lopende en kapitaaltransacties zijn loon, boetes en kapitaaloverdrachten.
Financiële transacties
Uitgaven aan transacties in financiële activa en passiva.
---
Het verstrekken en aantrekken van financiële middelen wordt weergegeven door transacties in financiële activa en passiva. Bij het verstrekken van een lening of het aankopen van aandelen worden financiële middelen ter beschikking gesteld. Door het aangaan van leningen, worden financiële middelen aangetrokken. Herwaarderingen, bijvoorbeeld als gevolg van koersveranderingen, vallen niet onder financiële transacties. Alleen de financiële transacties van de rijksoverheid die binnen begrotingsverband vallen, zijn meegenomen.
Interne kasstromen
Inkomsten en uitgaven van instellingen die tot de centrale overheid behoren van/aan instellingen die tot de centrale overheid behoren.
Kassaldo
Alle inkomsten minus alle uitgaven.
Totaal kassaldo
Alle inkomsten minus alle uitgaven.
Kassaldo lopende en kapitaaltransacties
Alle lopende en kapitaalinkomsten minus alle lopende en kapitaaluitgaven die betrekking hebben op het productieproces, inkomensvorming, inkomensverdeling, inkomensherverdeling, inkomensbesteding en kapitaalvorming.
Kassaldo financiële transacties
Alle financiële inkomsten minus alle financiële uitgaven die betrekking hebben op vorderingen en schulden aan andere sectoren en het buitenland.