Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de centrale overheid. De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium voor de boeking is. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam 'Sixpack'.
Het CBS heeft in juni 2018 de gereviseerde Nationale Rekeningen gepubliceerd. Onder andere het bruto binnenlands product (bbp) en de totale overheidsuitgaven zijn door de revisie naar boven bijgesteld. Als onderdeel van de revisie is de bepaling van de populatie van de centrale overheid kwalitatief verbeterd. Daarnaast zijn classificaties van bepaalde inkomsten en uitgaven gewijzigd. Vanaf de eerste maand van 2018 worden in deze tabel voor de centrale overheid de kasuitgaven, kasinkomsten en het saldo na revisie gepubliceerd. De cijfers over de maanden ervoor zijn niet aangepast op basis van de revisie. Tussen december 2017 en januari 2018 komt daardoor een breuk voor.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over april, mei en juni 2020 hebben de status voorlopig. De cijfers over januari, februari en maart 2020 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
De cijfers over juni 2020 zijn opgenomen.
De cijfers over 2019 zijn gewijzigd.
De status van de cijfers over 2019 is veranderd in definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Perioden InkomstenTotaal inkomsten (mld euro) InkomstenLopende en kapitaaltransacties (mld euro) InkomstenInkomsten uit financiële transacties (mld euro) InkomstenInterne kasstromen (mld euro) UitgavenTotaal uitgaven (mld euro) UitgavenLopende en kapitaaltransacties (mld euro) UitgavenUitgaven aan financiële transacties (mld euro) UitgavenInterne kasstromen (mld euro) KassaldoTotaal kassaldo (mld euro) KassaldoKassaldo lopende en kapitaaltransacties (mld euro) KassaldoKassaldo financiële transacties (mld euro)
2019 juni 15,9 13,3 0,7 2,0 33,0 30,6 0,4 2,0 -17,0 -17,3 0,2
2019 juli 36,8 28,3 4,4 4,1 34,3 16,1 14,0 4,1 2,6 12,1 -9,6
2019 augustus 12,5 10,1 0,2 2,2 17,9 14,5 1,3 2,2 -5,4 -4,4 -1,1
2019 september 21,3 11,5 5,9 3,9 18,2 13,8 0,5 3,9 3,1 -2,4 5,5
2019 oktober 31,4 25,8 1,4 4,2 33,3 18,7 10,5 4,2 -2,0 7,1 -9,1
2019 november 15,8 9,8 3,3 2,7 19,0 16,0 0,4 2,7 -3,3 -6,2 3,0
2019 december 43,3 15,9 22,0 5,5 30,3 19,5 5,4 5,5 12,9 -3,6 16,5
2020 januari 38,7 32,5 2,0 4,2 33,9 15,9 13,8 4,2 4,8 16,6 -11,8
2020 februari 28,0 22,5 1,7 3,9 21,9 15,7 2,3 3,9 6,1 6,7 -0,6
2020 maart 31,6 11,5 18,1 2,0 18,2 15,8 0,4 2,0 13,4 -4,3 17,7
2020 april* 45,6 18,1 22,9 4,6 26,1 21,1 0,4 4,6 19,5 -3,0 22,5
2020 mei* 15,1 2,5 7,9 4,8 25,4 21,0 -0,5 4,8 -10,2 -18,6 8,4
2020 juni* 25,7 8,8 14,3 2,6 20,8 16,6 1,6 2,6 4,9 -7,8 12,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens