Energieverbruik sector vervoer; energiedragers, 1955 - 2013 2e kwartaal

Energieverbruik sector vervoer; energiedragers, 1955 - 2013 2e kwartaal

Energiedragers Perioden Energieverbruik in de sector vervoer (PJ)
Totaal energiedragers 1955 58
Totaal energiedragers 1960 90
Totaal energiedragers 1965 137
Totaal energiedragers 1970 198
Totaal energiedragers 1975 242
Totaal energiedragers 1980 315
Totaal energiedragers 1985 326
Totaal energiedragers 1990 375
Totaal energiedragers 1995 421
Totaal energiedragers 2000 462
Totaal energiedragers 2005 486
Totaal energiedragers 2010 492
Totaal energiedragers 2011 1e kwartaal 122
Totaal energiedragers 2011 2e kwartaal 128
Totaal energiedragers 2011 3e kwartaal 120
Totaal energiedragers 2011 4e kwartaal 129
Totaal energiedragers 2011 499
Totaal energiedragers 2012 1e kwartaal 120
Totaal energiedragers 2012 2e kwartaal 123
Totaal energiedragers 2012 3e kwartaal 117
Totaal energiedragers 2012 4e kwartaal 121
Totaal energiedragers 2012 481
Totaal energiedragers 2013 1e kwartaal* 118
Totaal energiedragers 2013 2e kwartaal* 120
Aardolieproducten 1955 .
Aardolieproducten 1960 .
Aardolieproducten 1965 .
Aardolieproducten 1970 .
Aardolieproducten 1975 238
Aardolieproducten 1980 312
Aardolieproducten 1985 322
Aardolieproducten 1990 371
Aardolieproducten 1995 415
Aardolieproducten 2000 457
Aardolieproducten 2005 481
Aardolieproducten 2010 485
Aardolieproducten 2011 1e kwartaal 121
Aardolieproducten 2011 2e kwartaal 126
Aardolieproducten 2011 3e kwartaal 119
Aardolieproducten 2011 4e kwartaal 127
Aardolieproducten 2011 493
Aardolieproducten 2012 1e kwartaal 118
Aardolieproducten 2012 2e kwartaal 122
Aardolieproducten 2012 3e kwartaal 115
Aardolieproducten 2012 4e kwartaal 120
Aardolieproducten 2012 474
Aardolieproducten 2013 1e kwartaal* 116
Aardolieproducten 2013 2e kwartaal* 119
Aardgas 1955 .
Aardgas 1960 .
Aardgas 1965 .
Aardgas 1970 .
Aardgas 1975 -
Aardgas 1980 -
Aardgas 1985 -
Aardgas 1990 -
Aardgas 1995 -
Aardgas 2000 -
Aardgas 2005 0
Aardgas 2010 0
Aardgas 2011 1e kwartaal 0
Aardgas 2011 2e kwartaal 0
Aardgas 2011 3e kwartaal 0
Aardgas 2011 4e kwartaal 0
Aardgas 2011 1
Aardgas 2012 1e kwartaal 0
Aardgas 2012 2e kwartaal 0
Aardgas 2012 3e kwartaal 0
Aardgas 2012 4e kwartaal 0
Aardgas 2012 1
Aardgas 2013 1e kwartaal* 0
Aardgas 2013 2e kwartaal* 0
Elektriciteit 1955 .
Elektriciteit 1960 .
Elektriciteit 1965 .
Elektriciteit 1970 .
Elektriciteit 1975 3
Elektriciteit 1980 4
Elektriciteit 1985 4
Elektriciteit 1990 5
Elektriciteit 1995 5
Elektriciteit 2000 6
Elektriciteit 2005 6
Elektriciteit 2010 6
Elektriciteit 2011 1e kwartaal 2
Elektriciteit 2011 2e kwartaal 1
Elektriciteit 2011 3e kwartaal 1
Elektriciteit 2011 4e kwartaal 2
Elektriciteit 2011 6
Elektriciteit 2012 1e kwartaal 2
Elektriciteit 2012 2e kwartaal 2
Elektriciteit 2012 3e kwartaal 1
Elektriciteit 2012 4e kwartaal 2
Elektriciteit 2012 6
Elektriciteit 2013 1e kwartaal* 2
Elektriciteit 2013 2e kwartaal* 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het verbruik van energie weer door bedrijven in de sector vervoer. De sector vervoer omvat alle bedrijven die vervoer van personen en goederen over rail, weg, water en door de lucht verzorgen. In deze tabel wordt vervoer op het eigen bedrijfsterrein, visserij, het gebruik van landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen niet meegeteld. Het energieverbruik wordt uitgesplitst naar energiedrager, zoals bijvoorbeeld aardolieproducten, aardgas en elektriciteit.

Gegevens beschikbaar:
Van 1955 per jaar en vanaf 1999 per jaar en per kwartaal tot en met 2013 2e kwartaal.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2012 zijn definitief. De gegevens over 2013 1e kwartaal en 2013 2e kwartaal zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 februari 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Energieverbruik in de sector vervoer
De hoeveelheid energie die is verbruikt door bedrijven in de sector vervoer in Nederland.

De sector vervoer omvat alle vervoer van personen en goederen over rail, weg, water en door de lucht.

Vervoer op het eigen bedrijfsterrein, visserij, landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen vallen niet onder het vervoer.